Exodus 31

CHAPTER 31

Bezaleel Appointed Chief of Construction

1και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 2ιδού ανακέκλημαι εξ ονόματος τον Βεσελεήλ τον του Ουρί υιόυ Ωρ εκ της φυλής Ιούδα 3και ενέπλησα αυτόν πνεύμα θείον σοφίας και συνέσεως και επιστήμης εν παντί έργω διανοείσθαι 4και αρχιτεκτονείν εργάζεσθαι το χρυσίον και το αργύριον και τον χαλκόν και την υάκινθον και την πορφύραν και το κόκκινον το νηστόν 5και την βύσσον την κεκλωσμένην και τα λιθουργικά έργα και εις τα τεκτονικά των ξύλων εργάζεσθαι κατά πάντα τα έργα 6και εγώ δέδωκα αυτόν και τον Ελιάβ τον του Αχισαμάκ εκ φυλής Δαν και παντί συνετώ καρδία δέδωκα σύνεσιν και ποιήσουσι πάντα όσα συνέταξά σοι 7την σκηνήν του μαρτυρίου και την κιβωτόν της διαθήκης και το ιλαστήριον το επ΄ αυτής και την διασκευήν της σκηνής 8και τα θυσιαστήρια και την τράπεζαν και πάντα τα σκεύη αυτής και την λυχνίαν την καθαράν και πάντα τα σκεύη αυτής 9και τον λουτήρα και την βάσιν αυτού 10και τας στολάς τας λειτουργικάς Ααρών και τας στολάς των υιών αυτού εις το ιερατεύειν μοι 11και το έλαιον της χρίσεως και το θυμίαμα της συνθέσεως του αγίου κατά πάντα όσα ενετειλάμην σοι ποιήσουσι

The Sabbath

12και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 13και συ λάλησον τοις υιός Ισραήλ λέγων οράτε και τα σάββατά μου φυλάξεσθε έστι γαρ σημείον παρ΄ εμοί και εν υμίν εις τας γενεάς υμών ίνα γνώτε ότι εγώ κύριος ο αγιάζων υμάς 14και φυλάξεσθε το σάββατον ότι άγιόν εστιν υμίν ο βεβηλών αυτό θανάτω θανατωθήσεται πας ος ποιήσει εν αυτώ έργον εξολοθρευθήσεται η ψυχή εκείνη εκ μέσου του λαού αυτού 15εξ ημέρας ποιήσεις έργα τη δε ημέρα τη εβδόμη σάββατα ανάπαυσις άγια τω κυρίω πας ος ποιήσει έργον τη ημέρα των σαββάτων θανατωθήσεται 16και φυλάξουσιν οι υιοί Ισραήλ τα σάββατα ποιείν αυτά εις τας γενεάς αυτών 17διαθήκη αιώνιος εν εμοί και τοις υιοίς Ισραήλ σημείόν εστιν αιώνιον ότι εν εξ ημέραις εποίησε κύριος τον ουρανόν και την γην και τη ημέρα τη εβδόμη επαύσατο και κατέπαυσε 18και έδωκε Μωυσή ηνίκα κατέπαυσε λαλών αυτώ εν τω όρει τω Σινά τας δύο πλάκας του μαρτυρίου πλάκας λιθίνας γεγραμμένας τω δακτύλω του θεού
Copyright information for ABPGRK