Exodus 31

CHAPTER 31

Bezaleel Appointed Chief of Construction

και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων ιδού ανακέκλημαι εξ ονόματος τον Βεσελεήλ τον του Ουρί υιόυ Ωρ εκ της φυλής Ιούδα και ενέπλησα αυτόν πνεύμα θείον σοφίας και συνέσεως και επιστήμης εν παντί έργω διανοείσθαι και αρχιτεκτονείν εργάζεσθαι το χρυσίον και το αργύριον και τον χαλκόν και την υάκινθον και την πορφύραν και το κόκκινον το νηστόν και την βύσσον την κεκλωσμένην και τα λιθουργικά έργα και εις τα τεκτονικά των ξύλων εργάζεσθαι κατά πάντα τα έργα και εγώ δέδωκα αυτόν και τον Ελιάβ τον του Αχισαμάκ εκ φυλής Δαν και παντί συνετώ καρδία δέδωκα σύνεσιν και ποιήσουσι πάντα όσα συνέταξά σοι την σκηνήν του μαρτυρίου και την κιβωτόν της διαθήκης και το ιλαστήριον το επ΄ αυτής και την διασκευήν της σκηνής και τα θυσιαστήρια και την τράπεζαν και πάντα τα σκεύη αυτής και την λυχνίαν την καθαράν και πάντα τα σκεύη αυτής και τον λουτήρα και την βάσιν αυτού 10 και τας στολάς τας λειτουργικάς Ααρών και τας στολάς των υιών αυτού εις το ιερατεύειν μοι 11 και το έλαιον της χρίσεως και το θυμίαμα της συνθέσεως του αγίου κατά πάντα όσα ενετειλάμην σοι ποιήσουσι

The Sabbath

12 και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 13 και συ λάλησον τοις υιός Ισραήλ λέγων οράτε και τα σάββατά μου φυλάξεσθε έστι γαρ σημείον παρ΄ εμοί και εν υμίν εις τας γενεάς υμών ίνα γνώτε ότι εγώ κύριος ο αγιάζων υμάς 14 και φυλάξεσθε το σάββατον ότι άγιόν εστιν υμίν ο βεβηλών αυτό θανάτω θανατωθήσεται πας ος ποιήσει εν αυτώ έργον εξολοθρευθήσεται η ψυχή εκείνη εκ μέσου του λαού αυτού 15 εξ ημέρας ποιήσεις έργα τη δε ημέρα τη εβδόμη σάββατα ανάπαυσις άγια τω κυρίω πας ος ποιήσει έργον τη ημέρα των σαββάτων θανατωθήσεται 16 και φυλάξουσιν οι υιοί Ισραήλ τα σάββατα ποιείν αυτά εις τας γενεάς αυτών 17 διαθήκη αιώνιος εν εμοί και τοις υιοίς Ισραήλ σημείόν εστιν αιώνιον ότι εν εξ ημέραις εποίησε κύριος τον ουρανόν και την γην και τη ημέρα τη εβδόμη επαύσατο και κατέπαυσε 18 και έδωκε Μωυσή ηνίκα κατέπαυσε λαλών αυτώ εν τω όρει τω Σινά τας δύο πλάκας του μαρτυρίου πλάκας λιθίνας γεγραμμένας τω δακτύλω του θεού
Copyright information for ABPGRK