Exodus 33

CHAPTER 33

The LORD Talks to Moses

και είπε κύριος προς Μωυσήν προπορεύου ανάβηθι εντεύθεν συ και ο λαός σου ους εξήγαγες εκ γης Αιγύπτου εις την γην ην ώμοσα τω Αβραάμ και τω Ισαάκ και τω Ιακώβ λέγων τω σπέρματι υμών δώσω αυτήν και συναποστελώ τον άγγελόν μου προ προσώπου σου και εκβαλεί τον Αμορραίον και Χετταίον και Φερεζαίον και Γεργεσαίον και Ευαίον και Ιεβουσαίον και Χαναναίον και εισάξω σε εις γην ρέουσαν γάλα και μέλι ου γαρ μη συναναβώ μετά σου διά το τον λαόν σκληροτράχηλόν σε είναι ίνα μη εξαναλώσω σε εν τη οδώ και ακούσας ο λαός το ρήμα το πονηρόν τούτο κατεπένθησεν εν πενθικοίς και είπε κύριος τοις υιοίς Ισραήλ υμείς λαός σκληροτράχηλος οράτε μη πληγήν άλλην εγώ επάγω εφ΄ υμάς και εξαναλώσω υμάς νυν ουν αφέλεσθε τας στολάς των δοξών υμών και τον κόσμον και δείξω σοι α ποιήσω σοι και περιείλαντο οι υιοί Ισραήλ τον κόσμον αυτών και την περιστολήν από του όρους του Χωρήβ και λαβών Μωυσής την σκηνήν αυτού έπηξεν έξω της παρεμβολής μακράν από της παρεμβολής και εκλήθη σκηνή του μαρτυρίου και εγένετο πας ο ζητών τον κύριον εξεπορεύετο εις την σκηνήν έξω της παρεμβολής ηνίκα δ΄ αν εισεπορεύετο Μωυσής εις την σκηνήν έξω της παρεμβολής ειστήκει πας ο λαός σκοπεύοντες έκαστος παρά τας θύρας της σκηνής αυτού και κατενοόυσαν απιόντος Μωυσή έως του είσελθειν αυτόν εις την σκηνήν ως δε εισήλθε Μωυσής εις την σκηνήν κατέβαινεν ο στύλος της νεφέλης και ίστατο επί την θύραν της σκηνής και ελάλει Μωυσή 10 και εώρα πας ο λαός τον στύλον της νεφέλης εστώτα επί της θύρας της σκηνής και ίστατο πας ο λαός και προσεκύνησαν έκαστος από της θύρας της σκηνής αυτού 11 και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν ενώπιος ενωπίω ως ει τις λαλήσαι προς τον εαυτού φίλον και απελύετο εις την παρεμβολήν ο δε θεράπων Ιησούς ο υιός Ναυή νέος ουκ εξεπορεύετο εκ της σκηνής 12 και είπε Μωυσής προς κύριον ιδού συ μοι λέγεις ανάγαγε τον λαόν τούτον συ δε ουκ εδήλωσάς μοι ον συναποστελείς μετ΄ εμού συ δε μοι είπας οίδά σε παρά πάντας και χάριν έχεις παρ΄ εμοί 13 ει ουν εύρηκα χάριν εναντίον σου εμφάνισόν μοι σεαυτόν γνωστώς ίνα ίδω σε όπως αν ω ευρηκώς χάριν εναντίον σου και ίνα γνώ ότι λαός σου το έθνος τούτο 14 και λέγει αυτός προπορεύσομαί σου και καταπαύσω σε 15 και λέγει προς αυτόν ει μη συ αυτός πορεύη μεθ΄ ημών μη με αναγάγης εντεύθεν 16 και πως γνωστόν έσται αληθώς ότι εύρηκα χάριν παρά σοι εγώ τε και ο λαός σου αλλ΄ η συμπορευομένου σου μεθ΄ ημών και ενδοξασθήσομαι εγώ τε και ο λαός σου παρά πάντα τα έθνη όσα επί της γης εστιν 17 είπε δε κύριος προς Μωυσήν και τούτόν σοι τον λόγον ον είρηκας ποιήσω εύρηκας γαρ χάριν ενώπιον μού και οίδά σε παρά πάντας

The Glory of The LORD Shown to Moses

18 και λέγει δείξόν μοι την σεαυτού δόξαν 19 και είπεν εγώ παρελεύσομαι πρότερός σου τη δόξη μου και καλέσω τω ονόματι κύριος εναντίον σου και ελεήσω ον αν ελεώ και οικτειρήσω ον αν οικτειρώ 20 και είπεν ου δυνήση ιδείν το πρόσωπόν μου ου γαρ μη ίδη άνθρωπος το πρόσωπόν μου και ζήσεται 21 και είπε κύριος ιδού τόπος παρ΄ εμοί και στήση επί της πέτρας 22 ηνίκα δ΄ αν παρέλθη η δόξα μου και θήσω σε εις οπήν της πέτρας και σκεπάσω τη χειρί μου επί σε έως αν παρέλθω 23 και αφελώ την χείρα και τότε όψει τα οπίσω μου το δε πρόσωπόν μου ουκ οφθήσεταί σοι
Copyright information for ABPGRK