Exodus 36

CHAPTER 36

The Priests' Garments

και εποίησε Βεσελεήλ και Ελιάβ και πας σοφός τη διανοία ω εδόθη σοφία και επιστήμη εν αυτοίς συνίεναι ποιείν πάντα τα έργα κατά τα άγια καθήκοντα κατά πάντα όσα συνέταξε κύριος και εκάλεσε Μωυσής τον Βεσελεήλ και Ελιάβ και πάντας τους έχοντας την σοφίαν ω έδωκεν ο θεός επιστήμην εν τη καρδία και πάντας τους εκουσίως βουλομένους προσπορεύεσθαι προς τα έργα ώστε συντελείν αυτά και έλαβον παρά Μωυσή πάντα τα αφαιρέματα α ήνεγκαν οι υιοί Ισραήλ εις πάντα τα έργα του αγίου ποιείν αυτά και αυτοί προσεδέχοντο έτι τα προσφερόμενα παρά των φερόντων πρωϊ πρωϊ και παρεγίνοντο πάντες οι σοφοί οι ποιούντες τα έργα του αγίου έκαστος κατά το εαυτού έργον ο αυτοί ειργάζοντο και είπαν προς Μωυσήν ότι πλήθος φέρει ο λαός παρά τα έργα όσα συνέταξε κύριος ποιήσαι και προσέταξε Μωυσής και εκήρυξεν εν τη παρεμβολή λέγων ανήρ και γυνή μήκετι εργαζέσθωσαν εις τας απαρχάς του αγίου και εκωλύθη ο λαός έτι προσφέρειν και τα έργα ην αυτοίς ικανά εις την κατασκευήν ποιήσαι και προσκατέλιπον και εποίησε πας σοφός τη διανοία εν τοις εργαζομένοις την σκηνήν δέκα αυλαίας εκ βύσσου κεκλωσμένης και υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου κεκλωσμένου χερουβίμ εργασία υφαντού εποίησεν αυτάς το μήκος της αυλαίας της μιάς οκτώ και είκοσι πηχέων και το εύρος τεσσάρων πηχέων η αυλαία η μία ην μέτρον το αυτό ην πάσαις ταις αυλαίαις 10 πέντε δε αυλαίαι ήσαν εξ αλλήλων συνεχόμεναι η ετέρα εκ της ετέρας και πέντε αυλαίαι ήσαν εξ αλλήλων συνεχόμεναι η ετέρα εκ της ετέρας 11 και εποίησεν αγκύλας υακινθίνας επί του χείλους της αυλαίας της μιάς εκ του ενός μέρους εις την συμβολήν και ούτως εποίησε επί του χείλους της αυλαίας της εξωτέρας προς τη συμβολή τη δευτέρα 12 πεντήκοντα δε αγκύλας εποίησε τη αυλαία τη μία και πεντήκοντα αγκύλας εποίησε εκ του μέρους της αυλαίας κατά την συμβολήν της δευτέρας αντιπρόσωποι αντιπίπτουσαι εις αλλήλας εκάστη 13 και εποίησε κρίκους πεντήκοντα χρυσούς και συνήψε τας αυλαίας ετέραν τη ετέρα τοις κρίκοις και εγένετο η σκηνή μία

The Hide Coverings, Hooks and Hoops

14 και εποίησε δέρρεις τριχίνας σκέπειν επί την σκηνήν ένδεκα δέρρεις εποίησε αυτάς 15 το μήκος της δέρρεως της μιάς ην τριάκοντα πηχέων και τεσσάρων πηχέων το εύρος της δέρρεως της μιάς μέτρον το αυτό ην τοις ένδεκα δέρρεσι 16 και συνήψε τας πέντε δέρρεις επί το αυτό και τας εξ δέρρεις επί το αυτό 17 και εποίησεν αγκύλας πεντήκοντα επί του χείλους της δέρρεως της μιάς της αναμέσον κατά την συμβολήν και πεντήκοντα αγκύλας εποίησεν επί του χείλους της δέρρεως της συναπτούσης της δευτέρας 18 και εποίησεν κρίκους χαλκούς πεντήκοντα και συνήψε τους κρίκους εκ των αγκυλών και συνήψε τας δέρρεις και εγένετο εν 19 και εποίησε κατακάλυμμα της σκηνής δέρματα κριών ηρυθροδανωμένα και επικαλύμματα δέρματα υακίνθινα επάνωθεν

The Items for the Tent

20 και εποίησε στύλους της σκηνής εκ ξύλων ασήπτων 21 δέκα πηχέων τον στυλον τον ένα και πήχεος ενός και ημίσους το πλάτος του στύλου του ενός 22 δύο αγκωνίσκοι τω στύλω τω ενί αντιπίπτοντες έτερος τω ετέρω ούτως εποίησε πάσι τοις στύλοις της σκηνής 23 και εποίησε τους στύλους της σκηνής είκοσι στύλους εκ του κλίτους του προς νότον 24 και τεσσαράκοντα βάσεις αργυράς εποίησε τοις είκοσι στύλοις δύο βάσεις τω στύλω τω ενί εις αμφότερα τα μέρη αυτού και δύο βάσεις τω στύλω τω ενί εις αμφότερα τα μέρη αυτού 25 και το κλίτος το δεύτερον το προς βορράν είκοσι στύλους 26 και τεσσαράκοντα βάσεις αυτών αργυράς δύο βάσεις τω στύλω τω ενί εις αμφότερα τα μέρη αυτού και δύο βάσεις τω στύλω τω ενί εις αμφότερα τα μέρη αυτού 27 και εκ των οπίσω της σκηνής κατά το μέρος το προς θάλασσαν εποίησεν εξ στύλους 28 και δύο στύλους εποίησεν επί των γωνιών της σκηνής εκ των οπισθίων 29 και ήσαν εξ ίσου κάτωθεν και κατά το αυτό ήσαν ίσοι εκ των κεφαλών εις σύμβλησιν μίαν ούτω εποίησεν αμφοτέραις ταις γωνίαις ταις δυσί 30 και ήσαν οκτώ στύλοι και αι βάσεις αυτών αργυραί δεκαέξ δύο βάσεις τω στύλω το ενί και δύο βάσεις τω στύλω το ενί εις αμφότερα τα μέρη αυτού 31 και εποίησε μοχλούς εκ ξύλων ασήπτων πέντε τοις στύλοις εκ του ενός μέρους της σκηνής και πέντε μοχλούς τοις στύλοις τω κλίτει της σκηνής τω δευτέρω 32 και πέντε μοχλούς τοις στύλοις τω οπισθίω κλίτει της σκηνής τω προς θάλασσαν 33 και ο μοχλός ο μέσος αναμέσον των στύλων διϊκνείτο από του ενός κλίτους εις το έτερον κλίτος 34 και τους στύλους καταχρύσωσεν χρυσίω και τους δακτυλίους αυτών εποίησε χρυσούς εις θήκας τοις αναφορεύσι και καταχρύσωσε τους μοχλούς χρυσίω

The Veil

35 και εποίησε καταπέτασμα εξ υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου κεκλωσμένου και βύσσου νενησμένης έργον υφαντόν εποίησεν αυτό χερουβίμ 36 και επέθηκεν αυτό επί τεσσάρων στύλων ασήπτων κεχρυσωμένων χρυσίω και αι κεφαλίδες αυτών χρυσαί και αι βάσεις αυτών τέσσαρες αργυραί

The Draw-curtain

37 και εποίησεν επίσπαστρον τη θύρα της σκηνής εξ υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου κεκλωσμένου και βύσσου κεκλωσμένης έργον ποικιλτού 38 και του στύλους αυτού πέντε και τας κεφαλιδες αυτών και κατεχρύσωσε τας κεφαλίδας αυτών χρυσίω και εχώνευσεν αυτοίς πέντε βάσεις χαλκάς
Copyright information for ABPGRK