Exodus 38

CHAPTER 38

The Horned Altar

και εποίησε θυσιαστήριον ολοκαυτώματος εκ ξύλων ασήπτων πέντε πηχέων το μήκος και πέντε πηχέων το εύρος τετράγωνον ην το θυσιαστήριον και τριών πηχέων το ύψος αυτού και εποίησε τα κέρατα επί των τεσσάρων γωνιών εξ αυτού ήσαν τα κέρατα και εκάλυψεν αυτά χαλκώ και εποίησε στεφάνην τω θυσιαστηρίω και τον καλυπτήρα αυτού και τας φιάλας αυτού και τας κρεάγρας αυτού και το πυρείον αυτού και πάντα τα σκεύη αυτού εποίησε χαλκά και εποίησεν αυτώ εσχάραν έργω δικτυωτώ χαλκήν και εποίησε τη εσχάρα τέσσαρας δακτυλίους χαλκούς επί τα τέσσαρα κλίτη και υπέθηκεν αυτούς υπό την εσχάραν του θυσιαστηρίου κάτωθεν και ην η εσχάρα έως ημίσους του θυσιαστηρίου και εποίησε τους αναφορείς τω θυσιαστηρίω εκ ξύλων ασήπτων και περιχάλκωσεν αυτούς χαλκώ και εισήγαγε τους αναφορείς κατά τα πλευρά του θυσιαστηρίου εν τω αίρειν αυτό κοίλον σανιδωτόν εποίησεν αυτό και εποίησε τον λουτήρα τον χαλκούν και την βάσιν αυτού χαλκήν εκ των κατόπτρων των νηστευσασών αι ενήστευσαν παρά τας θύρας της σκηνής του μαρτυρίου και εποίησε την αυλήν τα προς λίβα ιστία της αυλής εκ βύσσου κεκλωσμένης εκατόν εφ΄ εκατόν 10 και οι στύλοι αυτών είκοσι και αι βάσεις αυτών είκοσι χαλκαί και οι κρίκοι αυτών και αι ψαλίδες αυτών αργυραί 11 και το κλίτος το προς βορράν εκατόν εφ΄ εκατόν και οι στύλοι αυτών είκοσι και αι βάσεις αυτών είκοσι χαλκαί και οι κρικοι αυτών και αι ψαλίδες αυτών αργυραί 12 και το κλίτος το προς θάλασσαν αυλαίαι πεντήκοντα πηχέων στύλοι αυτών δέκα και αι βάσεις αυτών δέκα και οι κρίκοι αυτών και αι ψαλίδες αυτών αργυραί 13 και το κλίτος το προς ανατολάς πεντήκοντα πηχέων ιστία 14 πεντεκαίδεκα πηχέων το κατά νώτου και οι στύλοι αυτών τρεις και αι βάσεις αυτών τρεις 15 και επί του νώτου του δευτέρου ένθεν και ένθεν κατά την πύλην της αυλής αυλαίαι πεντεκαίδεκα πηχέων και οι στύλοι αυτών τρεις και αι βάσεις αυτών τρεις 16 πάσαι αι αυλαίαι της σκηνής εκ βύσσου κεκλωσμένης 17 και αι βάσεις των στύλων αυτών χαλκαί και αι αγκύλαι αυτών αργυραί και αι κεφαλίδες αυτών περιηργυρωμέναι αργυρίω και οι στύλοι περιηργυρωμένοι αργυρίω πάντες οι στύλοι της αυλής 18 και το καταπέτασμα της πύλης της αυλής έργον ποικιλτού εξ υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου νενησμένου και βύσσου κεκλωσμένης είκοσι πηχέων το μήκος και το ύψος και το εύρος πέντε πηχέων εξισούμενον τοις ιστίοις της αυλής 19 και οι στύλοι αυτών τέσσαρες και αι βάσεις αυτών τέσσαρες χαλκαί και αι αγκύλαι αυτών αργυραί και αι κεφαλίδες αυτών περιηργυρωμέναι αργυρίω 20 και πάντες οι πάσσαλοι της αυλής κύκλω χαλκοί 21 και αύτη η σύνταξις της σκηνής του μαρτυρίου καθά συνετάγη Μωυσή την λειτουργίαν είναι των Λευιτών διά Ιθάμαρ του υιόυ Ααρών του ιερέως 22 και Βεσελεήλ ο του Ουρί εκ της φυλής Ιούδα εποίησε καθά συνέταξε κύριος τω Μωυσή 23 και Ελιάβ ο του Αχισαμέχ εκ της φυλάς Δαν ος ηρχιτεκτόνησε τα υφαντά και τα ραφιδευτά και τα ποικιλτά ύφανε τω υακίνθω και πορφύρα και κοκκίνω νενησμένω και βύσσω

The Choice-portion Offerings

24 παν το χρυσίον ο κατειργάσθη εις τα έργα κατά πάσαν την εργασίαν των αγίων εγένετο χρυσίου του της απαρχής εννέα και είκοσι τάλαντα και επτακόσιοι και τριάκοντα σίκλοι κατά τον σίκλον τον άγιον 25 και αργυρίου και αφαίρεμα παρά των επεσκεμμένων ανδρών της συναγωγής εκατόν τάλαντα και χίλιοι επτακόσιοι εβδομήκοντα πέντε σίκλοι δραχμή μία τη κεφαλή το ήμισυ του σίκλου κατά τον σίκλον τον άγιον 26 πας ο παραπορευόμενος εις την επίσκεψιν από εικοσαετούς και επάνω εις τας εξήκοντα μυριάδας και τρισχιλίους και πεντακοσίους πεντήκοντα 27 και εγενήθη τα εκατόν τάλαντα του αργυρίου εις την χώνευσιν των κεφαλίδων της σκηνής και εις τας κεφαλίδας του καταπετάσματος εκατόν κεφαλίδες εις τα εκατόν τάλαντα τάλαντον τη κεφαλίδι 28 και τους χιλίους επτακοσίους εβδομήκοντα πέντε σίκλους εποίησεν εις τας αγκύλας των στύλων και κατεχρύσωσε τας κεφαλίδας αυτών και κατεκόσμησεν αυτούς 29 και ο χαλκός του αφαιρέματος τριακόσια εβδομήκοντα τάλαντα και δισχίλιοι και τετρακόσιοι σίκλοι 30 και εποίησαν εξ αυτού τας βάσεις της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου και το θυσιαστήριον το χαλκούν συν τη εσχάρα αυτού και πάντα τα σκεύη του θυσιαστηρίου 31 και τας βάσεις της αυλής κύκλω και τας βάσεις της πύλης της αυλής και τους πασσάλους της σκηνής και τους πασσάλους της αυλής κύκλω
Copyright information for ABPGRK