Exodus 39

CHAPTER 39

Apparels for the Ministry

και την καταλειφθείσαν υάκινθον και πορφύραν και το κόκκινον εποίησαν στολάς λειτουργικάς Ααρών εις το λειτουργείν εν αυταίς εν τω αγίω καθά συνέταξε κύριος τω Μωυσή και εποίησαν την επωμίδα εκ χρυσίου και υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου νενησμένου και βύσσου κεκλωσμένης και ετμήθη τα πέταλα του χρυσίου τρίχες ώστε συνυφάναι συν τη υακίνθω και τη πορφύρα και συν τω κοκκίνω τω διανενησμένω και συν τη βύσσω τη κεκλωσμένη έργον υφαντόν εποίησαν αυτό επωμίδας συνεχούσας εξ αμφοτέρων των μερών έργον υφαντόν εις άλληλα συμπεπλεγμένον καθ΄ εαυτό εξ αυτού εποίησαν κατά την αυτού ποίησιν εκ χρυσίου και υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου διανενησμένου και βύσσου κεκλωσμένης καθά συνέταξε κύριος τω Μωυσή και εποίησαν αμφοτέρους τους λίθους της σμαράγδου συμπεπορπημένους και περισιαλωμένους χρυσίω γεγλυμμένους και κεκολαμμένους εκκόλαμμα σφραγίδος εκ των ονομάτων των υιών Ισραήλ και επέθηκαν αυτούς επί τους ώμους της επωμίδος λίθοι μνημοσύνου εισίν των υιών Ισραήλ καθά συνέταξε κύριος τω Μωυσή και εποίησαν λόγιον έργον υφαντόν τη ποικιλία κατά το έργον της επωμίδος εκ χρυσίου και υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου διανενησμένου και βύσσου κεκλωσμένης τετράγωνον διπλούν εποίησαν το λόγιον σπιθαμής το μήκος και σπιθαμής το εύρος διπλούν 10 και συνυφάνθη εν αυτώ ύφασμα καταλίθον τετράστιχον στίχος λίθων σάρδιον και τοπάζιον και σμάραγδος ο στίχος ο εις 11 και ο στίχος ο δεύτερος άνθραξ και σάπφειρος και ιάσπις 12 και ο στίχος ο τρίτος λιγύριον και αχάτης και αμέθυστος 13 και ο στίχος ο τέταρτος χρυσόλιθος και βηρύλλιον και ονύχιον περικεκυκλωμένα χρυσίω και συνδεδεμένα χρυσίω 14 και οι λίθοι ήσαν εκ των ονομάτων των υιών Ισραήλ δώδεκα εκ των δώδεκα ονομάτων αυτών εγγεγλυμμέναι σφραγίδες έκαστος εκ του εαυτού ονόματος εις τας δώδεκα φυλάς 15 και εποίησαν επί το λογείον κροσσούς συμπεπλεγμένους έργον εμπλοκίου εκ χρυσίου καθαρού 16 και εποίησαν δύο ασπιδίσκας χρυσάς και δύο δακτυλίους χρυσούς 17 και επέθηκαν τους δύο δακτυλίους τους χρυσούς επ΄ αμφοτέρας τας αρχάς του λογείου και επέθηκαν τα εμπλόκια εκ χρυσίου επί τους δύο δακτυλίους επ΄ αμφοτέρων των μερών του λογείου και εις τας δύο συμβολάς τα δύο εμπλόκια 18 και επέθηκαν επί τας δύο ασπιδίσκας τους ώμους της επωμίδος εξεναντίας κατά πρόσωπον 19 και εποίησαν δύο δακτυλίους χρυσούς και επέθηκαν επί τα δύο πτερύγια επ΄ άκρου του λογείου επί το άκρον του οπισθίου της επωμίδος έσωθεν 20 και εποίησαν δύο δακτυλίους χρυσούς και επέθηκαν επ΄ αμφοτέρους τους ώμους της επωμίδος κάτωθεν αυτού κατά πρόωσπον κατά την συμβολήν άνωθεν της συνυφής της επωμίδος 21 και συνέσφιγξε το λογείον από των δακτυλίων των επ΄ αυτού εις τους δακτυλίους της επωμίδος συνεχομένους εκ της υακίνθου συμπεπλεγμένους εις το ύφασμα της επωμίδος ίνα μη χαλάται το λογείον από της επωμίδος καθά συνέταξε κύριος τω Μωυσή 22 και εποίησαν τον υποδύτην υπό την επωμίδα έργον υφαντόν όλον υακίνθινον 23 το δε περιστόμιον του υποδύτου εν τω μέσω διυφασμένον συμπλεκτόν ωάν έχον κύκλω το περιστόμιον αδιάλυτον 24 και εποίησαν επί του λώματος του υποδύτου κάτωθεν ωσεί εξανθούσης ροάς ροϊσκους εξ υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου νενησμένου και βύσσου κεκλωσμένης 25 και εποίησαν κώδωνας χρυσούς και επέθηκαν τους κώδωνας επί τα λώματα του υποδύτου κύκλω αναμέσον των ροϊσκων 26 κώδωνας χρυσούς και ροϊσκους επί του λώματος του υποδύτου κύκλω εις το λειτουργείν καθά συνέταξε κύριος τω Μωυσή 27 και εποίησαν χιτώνας βυσσίνους έργον υφαντόν Ααρών και τοις υιοίς αυτού και τας κιδάρεις εκ βύσσου 28 και την μίτραν εκ βύσσου και τα περισκέλη εκ βύσσου κεκλωσμένης 29 και τας ζώνας αυτών εκ βύσσου και υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου νενησμενου έργον ποικιλτού ον τρόπον συνέταξε κύριος τω Μωυσή 30 και εποίησαν το πέταλον το χρυσούν αφόρισμα του αγίου χρυσίου καθαρού και έγραψαν επ΄ αυτού γράμματα εκτετυπωμένα σφραγίδος αγίασμα κυρίω 31 και επέθηκαν επ΄ αυτώ λώμα υακίνθινον ώστε επικείσθαι επί την μίτραν άνωθεν ον τρόπον συνέταξε κύριος τω Μωυσή 32 και συνετελέσθη παν έργον της σκηνής του μαρτυρίου και εποίησαν οι υιοί Ισραήλ κατά πάντα όσα συνέταξε κύριος τω Μωυσή 33 και ήνεγκαν την σκηνήν προς Μωυσήν και πάντα τα σκεύη αυτής και τους δακτυλίους αυτής και τους στύλους αυτής και τους μοχλούς αυτής και τους πασσάλους αυτής και τας βάσεις αυτής 34 και τας διφθέρας δέρματα κριών ηρυθροδανωμένα και τα καλύμματα δέρματα υακίνθινα και το καταπέτασμα 35 και την κιβωτόν του μαρτυρίου και τους διωστήρας αυτής και το θυσιαστήριον 36 και την τράπεζαν και πάντα τα σκεύη αυτής και τους άρτους της προθέσεως 37 και την λυχνίαν την καθαράν και τους λύχνους αυτής λύχνους της καύσεως και πάντα τα σκεύη αυτής και το έλαιον του φωτός 38 και το θυσιαστήριον το χρυσούν και το έλαιον της χρίσεως και το θυμίαμα της συνθέσεως και το επίσπαστρον της θύρας της σκηνής 39 και το θυσιαστήριον το χαλκούν και την εσχάραν αυτού την χαλκήν και τους αναφορείς αυτού και πάντα τα σκεύη αυτού και τον λουτήρα και την βάσιν αυτού 40 και τα ιστία της αυλής και τους στύλους και τας βάσεις αυτής και το επίσπαστρον της πύλης της αυλής και τα σχοινία αυτής και τους πασσάλους αυτής και πάντα τα εργαλεία τα εις τα έργα της σκηνής του μαρτυρίου και τας στολάς τας λειτουργικάς εις το λειτουργείν εν αυταίς εν τω αγίω 41 και τας στολάς του αγίου αι εισιν Ααρών και τας στολάς των υιών αυτού εις την ιερατείαν 42 κατά πάντα όσα συνέταξε κύριος τω Μωυσή ούτως εποίησαν οι υιοί Ισραήλ πάσαν την παρασκευήν και είδε Μωυσης πάντα τα έργα και ήσαν πεποιηκότες αυτά ον τρόπον συνέταξε κύριος 43 τω Μωυσή ούτως εποίησαν αυτά και ευλόγησεν αυτούς Μωυσής
Copyright information for ABPGRK