Exodus 39

CHAPTER 39

Apparels for the Ministry

1και την καταλειφθείσαν υάκινθον και πορφύραν και το κόκκινον εποίησαν στολάς λειτουργικάς Ααρών εις το λειτουργείν εν αυταίς εν τω αγίω καθά συνέταξε κύριος τω Μωυσή 2και εποίησαν την επωμίδα εκ χρυσίου και υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου νενησμένου και βύσσου κεκλωσμένης 3και ετμήθη τα πέταλα του χρυσίου τρίχες ώστε συνυφάναι συν τη υακίνθω και τη πορφύρα και συν τω κοκκίνω τω διανενησμένω και συν τη βύσσω τη κεκλωσμένη έργον υφαντόν εποίησαν αυτό 4επωμίδας συνεχούσας εξ αμφοτέρων των μερών έργον υφαντόν εις άλληλα συμπεπλεγμένον καθ΄ εαυτό 5εξ αυτού εποίησαν κατά την αυτού ποίησιν εκ χρυσίου και υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου διανενησμένου και βύσσου κεκλωσμένης καθά συνέταξε κύριος τω Μωυσή 6και εποίησαν αμφοτέρους τους λίθους της σμαράγδου συμπεπορπημένους και περισιαλωμένους χρυσίω γεγλυμμένους και κεκολαμμένους εκκόλαμμα σφραγίδος εκ των ονομάτων των υιών Ισραήλ 7και επέθηκαν αυτούς επί τους ώμους της επωμίδος λίθοι μνημοσύνου εισίν των υιών Ισραήλ καθά συνέταξε κύριος τω Μωυσή 8και εποίησαν λόγιον έργον υφαντόν τη ποικιλία κατά το έργον της επωμίδος εκ χρυσίου και υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου διανενησμένου και βύσσου κεκλωσμένης 9τετράγωνον διπλούν εποίησαν το λόγιον σπιθαμής το μήκος και σπιθαμής το εύρος διπλούν 10και συνυφάνθη εν αυτώ ύφασμα καταλίθον τετράστιχον στίχος λίθων σάρδιον και τοπάζιον και σμάραγδος ο στίχος ο εις 11και ο στίχος ο δεύτερος άνθραξ και σάπφειρος και ιάσπις 12και ο στίχος ο τρίτος λιγύριον και αχάτης και αμέθυστος 13και ο στίχος ο τέταρτος χρυσόλιθος και βηρύλλιον και ονύχιον περικεκυκλωμένα χρυσίω και συνδεδεμένα χρυσίω 14και οι λίθοι ήσαν εκ των ονομάτων των υιών Ισραήλ δώδεκα εκ των δώδεκα ονομάτων αυτών εγγεγλυμμέναι σφραγίδες έκαστος εκ του εαυτού ονόματος εις τας δώδεκα φυλάς 15και εποίησαν επί το λογείον κροσσούς συμπεπλεγμένους έργον εμπλοκίου εκ χρυσίου καθαρού 16και εποίησαν δύο ασπιδίσκας χρυσάς και δύο δακτυλίους χρυσούς 17και επέθηκαν τους δύο δακτυλίους τους χρυσούς επ΄ αμφοτέρας τας αρχάς του λογείου και επέθηκαν τα εμπλόκια εκ χρυσίου επί τους δύο δακτυλίους επ΄ αμφοτέρων των μερών του λογείου και εις τας δύο συμβολάς τα δύο εμπλόκια 18και επέθηκαν επί τας δύο ασπιδίσκας τους ώμους της επωμίδος εξεναντίας κατά πρόσωπον 19και εποίησαν δύο δακτυλίους χρυσούς και επέθηκαν επί τα δύο πτερύγια επ΄ άκρου του λογείου επί το άκρον του οπισθίου της επωμίδος έσωθεν 20και εποίησαν δύο δακτυλίους χρυσούς και επέθηκαν επ΄ αμφοτέρους τους ώμους της επωμίδος κάτωθεν αυτού κατά πρόωσπον κατά την συμβολήν άνωθεν της συνυφής της επωμίδος 21και συνέσφιγξε το λογείον από των δακτυλίων των επ΄ αυτού εις τους δακτυλίους της επωμίδος συνεχομένους εκ της υακίνθου συμπεπλεγμένους εις το ύφασμα της επωμίδος ίνα μη χαλάται το λογείον από της επωμίδος καθά συνέταξε κύριος τω Μωυσή 22και εποίησαν τον υποδύτην υπό την επωμίδα έργον υφαντόν όλον υακίνθινον 23το δε περιστόμιον του υποδύτου εν τω μέσω διυφασμένον συμπλεκτόν ωάν έχον κύκλω το περιστόμιον αδιάλυτον 24και εποίησαν επί του λώματος του υποδύτου κάτωθεν ωσεί εξανθούσης ροάς ροϊσκους εξ υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου νενησμένου και βύσσου κεκλωσμένης 25και εποίησαν κώδωνας χρυσούς και επέθηκαν τους κώδωνας επί τα λώματα του υποδύτου κύκλω αναμέσον των ροϊσκων 26κώδωνας χρυσούς και ροϊσκους επί του λώματος του υποδύτου κύκλω εις το λειτουργείν καθά συνέταξε κύριος τω Μωυσή 27και εποίησαν χιτώνας βυσσίνους έργον υφαντόν Ααρών και τοις υιοίς αυτού και τας κιδάρεις εκ βύσσου 28και την μίτραν εκ βύσσου και τα περισκέλη εκ βύσσου κεκλωσμένης 29και τας ζώνας αυτών εκ βύσσου και υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου νενησμενου έργον ποικιλτού ον τρόπον συνέταξε κύριος τω Μωυσή 30και εποίησαν το πέταλον το χρυσούν αφόρισμα του αγίου χρυσίου καθαρού και έγραψαν επ΄ αυτού γράμματα εκτετυπωμένα σφραγίδος αγίασμα κυρίω 31και επέθηκαν επ΄ αυτώ λώμα υακίνθινον ώστε επικείσθαι επί την μίτραν άνωθεν ον τρόπον συνέταξε κύριος τω Μωυσή 32και συνετελέσθη παν έργον της σκηνής του μαρτυρίου και εποίησαν οι υιοί Ισραήλ κατά πάντα όσα συνέταξε κύριος τω Μωυσή 33και ήνεγκαν την σκηνήν προς Μωυσήν και πάντα τα σκεύη αυτής και τους δακτυλίους αυτής και τους στύλους αυτής και τους μοχλούς αυτής και τους πασσάλους αυτής και τας βάσεις αυτής 34και τας διφθέρας δέρματα κριών ηρυθροδανωμένα και τα καλύμματα δέρματα υακίνθινα και το καταπέτασμα 35και την κιβωτόν του μαρτυρίου και τους διωστήρας αυτής και το θυσιαστήριον 36και την τράπεζαν και πάντα τα σκεύη αυτής και τους άρτους της προθέσεως 37και την λυχνίαν την καθαράν και τους λύχνους αυτής λύχνους της καύσεως και πάντα τα σκεύη αυτής και το έλαιον του φωτός 38και το θυσιαστήριον το χρυσούν και το έλαιον της χρίσεως και το θυμίαμα της συνθέσεως και το επίσπαστρον της θύρας της σκηνής 39και το θυσιαστήριον το χαλκούν και την εσχάραν αυτού την χαλκήν και τους αναφορείς αυτού και πάντα τα σκεύη αυτού και τον λουτήρα και την βάσιν αυτού 40και τα ιστία της αυλής και τους στύλους και τας βάσεις αυτής και το επίσπαστρον της πύλης της αυλής και τα σχοινία αυτής και τους πασσάλους αυτής και πάντα τα εργαλεία τα εις τα έργα της σκηνής του μαρτυρίου και τας στολάς τας λειτουργικάς εις το λειτουργείν εν αυταίς εν τω αγίω 41και τας στολάς του αγίου αι εισιν Ααρών και τας στολάς των υιών αυτού εις την ιερατείαν 42κατά πάντα όσα συνέταξε κύριος τω Μωυσή ούτως εποίησαν οι υιοί Ισραήλ πάσαν την παρασκευήν και είδε Μωυσης πάντα τα έργα και ήσαν πεποιηκότες αυτά ον τρόπον συνέταξε κύριος 43τω Μωυσή ούτως εποίησαν αυτά και ευλόγησεν αυτούς Μωυσής
Copyright information for ABPGRK