Exodus 4

CHAPTER 4

The Rod of Moses

απεκρίθη δε Μωυσής και είπεν εάν ουν μη πιστεύσωσί μοι μηδέ εισακούσωσι της φωνής μου ερούσι γαρ ότι ουκ ώπταί σοι ο θεός τι ερώ προς αυτούς είπε δε αυτώ κύριος τι τούτό εστι το εν χειρί σου ο δε είπε ράβδος και είπεν αυτώ ρίψον αυτήν επί την γην και έρριψεν αυτήν επί την γην και εγένετο όφις και έφυγε Μωυσής απ΄ αυτού και είπε κύριος προς Μωυσήν έκτεινον την χείρα και επιλαβού της κέρκου εκτείνας ουν την χείρα επελάβετο της κέρκου και εγένετο ράβδος εν τη χειρί αυτού ίνα πιστεύσωσί σοι ότι ώπταί σοι κύριος ο θεός των πατέρων αυτών ο θεός Αβραάμ και ο θεός Ισαάκ και ο θεός Ιακώβ είπε δε αυτώ κύριος πάλιν εισένεγκε την χείρά σου εις τον κόλπον σου και εισήνεγκε την χείρα αυτού εις τον κόλπον αυτού και εξήνεγκεν αυτήν εκ του κόλπου αυτού και εγενήθη η χειρ αυτού λεπρώσα ωσεί χιών και είπε πάλιν αυτώ κύριος εισένεγκε την χείρά σου εις τον κόλπον σου και εισήνεγκε την χείρα εις τον κόλπον αυτού και εξήνεγκεν αυτήν εκ του κόλπου αυτού και πάλιν αποκατέστη εις την χροάν της σαρκός αυτής εάν δε μη πιστεύσωσί σοι μηδέ εισακούσωσι της φωνής του σημείου του πρώτου πιστεύσουσί σοι της φωνής του σημείου του δευτέρου και έσται εάν μη πιστεύσωσί σοι τοις δυσί σημείοις τούτοις μηδέ εισακούσωσι της φωνής σου λήψη από του ύδατος του ποταμού και εκχεείς επί το ξηρόν και έσται το ύδωρ ο αν λάβης από του ποταμού αίμα επί του ξηρού 10 είπε δε Μωυσής προς κύριον δέομαι κύριε ουχ ικανός ειμί προ της εχθές ουδέ προ της τρίτης ημέρας ουδέ αφ΄ ου ήρξω λαλείν τω θεράποντί σου ισχνόφωνος και βραδύγλωσσος εγώ ειμι 11 είπε δε κύριος τω Μωυσή τις έδωκε στόμα ανθρώπω και τις εποίησε δύσκωφον και κωφόν βλέποντα και τυφλόν ουκ εγώ κύριος ο θεός

Aaron Speaks for Moses

12 και νυν πορεύου και εγώ ανοίξω το στόμα σου και συμβιβάσω σε α μέλλεις λαλήσαι 13 και είπε Μωυσής δέομαι κύριε προχείρισαι άλλον δυνάμενον ον αποστελείς 14 και θυμωθείς οργή κύριος επί Μωυσήν είπεν ουκ ιδού Ααρών ο αδελφός σου ο Λευίτης επίσταμαι ότι λαλών λαλήσει αυτός σοι και ιδού αυτός εξελεύσεται εις συνάντησίν σοι και ιδών σε χαρήσεται εν εαυτώ 15 και ερείς προς αυτόν και δώσεις τα ρήματά μου εις το στόμα αυτού και εγώ ανοίξω το στόμα σου και το στόμα αυτού και συμβιβάσω υμάς α ποιήσετε 16 και αυτός σοι λαλήσει τα προς τον λαόν και αυτός έσται σου στόμα συ δε αυτώ έση τα προς τον θεόν 17 και την ράβδον ταύτην την στραφείσαν εις όφιν λήψη εν τη χειρί σου εν η ποιήσεις εν αυτή τα σημεία

Moses Returns to Egypt

18 επορεύθη δε Μωυσής και απέστρεψε προς Ιοθώρ τον πενθερόν αυτού και λέγει πορεύσομαι και αποστρέψω προς τους αδελφούς μου τους εν Αιγύπτω και όψομαι ει έτι ζώσι και είπεν Ιοθώρ τω Μωυσή βάδιζε υγιαίνων μετά δε τας ημέρας τας πολλάς εκείνας ετελεύτησεν ο βασιλεύς Αιγύπτου 19 είπε δε κύριος προς Μωυσήν εν γη Μαδιάν βάδιζε άπελθε εις Αίγυπτον τεθνήκασι γαρ πάντες οι ζητούντές σου την ψυχήν 20 αναλαβών δε Μωυσής την γυναίκα και τα παιδία ανεβίβασεν αυτά επί τα υποζύγια και επέστρεψεν εις Αίγυπτον έλαβε δε Μωυσής την ράβδον την παρά του θεού εν τη χειρί αυτού 21 είπε δε κύριος προς Μωυσήν πορευομένου σου και αποστρέφοντος εις Αίγυπτον ορά πάντα τα τέρατα α δέδωκα εν τη χειρι σου ποιήσεις αυτά εναντίον Φαραώ εγώ δε σκληρυνώ αυτού την καρδίαν και ου μη εξαποστείλη τον λαόν 22 συ δε ερείς τω Φαραώ τάδε λέγει κύριος υιός πρωτότοκός μου Ισραήλ 23 είπα δε σοι εξαπόστειλον τον λαόν μου ίνα μοι λατρεύση ει μεν ουν μη βούλη εξαποστείλαι αυτούς όρα ουν εγώ αποκτενώ τον υιόν σου τον πρωτότοκον 24 εγένετο δε εν τη οδώ εν τω καταλύματι συνήντησεν αυτώ άγγελος κυρίου και εζήτει αποκτείναι αυτόν 25 και λαβούσα Σεπφώρα ψήφον περιέτεμε την ακροβυστίαν του υιού αυτής και προσέπεσε προς τους πόδας αυτού και είπενσηε έστη το αίμα της περιτομής του παιδίου μου 26 και απήλθεν απ΄ αυτού ο άγγελος διότι είπεν έστη το αίμα της περιτομής του παιδίου μου 27 είπε δε κύριος προς Ααρών πορεύθητι εις συνάντησιν Μωυσή εις την έρημον και επορεύθη και συνήντησεν αυτώ εν τω όρει του θεού και κατεφίλησαν αλλήλους 28 και ανήγγειλε Μωυσής τω Ααρών πάντας τους λόγους κυρίου ους απέστειλε προς αυτόν και πάντα τα σημεία α ενετείλατο αυτώ 29 επορεύθη δε Μωυσής και Ααρών και συνήγαγον την γερουσίαν των υιών Ισραήλ 30 και ελάλησεν Ααρων πάντα τα ρήματα α ελάλησεν ο θεός προς Μωυσήν και εποίησε τα σημεία εναντίον του λαού 31 και επίστευσεν ο λαός και εχάρη ότι επεσκέψατο ο θεός τους υιούς Ισραήλ και ότι είδεν αυτών την θλίψιν κύψας δε ο λαός προσεκύνησε
Copyright information for ABPGRK