Exodus 7

CHAPTER 7

The LORD Gives Charge to Moses and Aaron

1και είπε κύριος προς Μωυσήν λέγων ιδού δέδωκά σε θεόν Φαραώ και Ααρών ο αδελφός σου έσται σου προφήτης 2συ δε λαλήσεις αυτώ πάντα όσα εντέλλομαί σοι ο δε Ααρών ο αδελφός σου λαλήσει προς Φαραώ ώστε εξαποστείλαι τους υιούς Ισραήλ εκ γης αυτού 3εγώ δε σκληρυνώ την καρδίαν Φαραώ και πληθυνώ τα σημείά μου και τα τέρατα εν γη Αιγύπτω 4και ουκ εισακούσεται υμών Φαραώ και επιβαλώ την χείρά μου επ΄ Αίγυπτον και εξάξω συν δυνάμει μου τον λαόν μου τους υιούς Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου συν εκδικήσει μεγάλη 5και γνώσονται πάντες οι Αιγύπτιοι ότι εγώ ειμι κύριος εκτείνων την χείρά μου επ΄ Αίγυπτον και εξάξω τους υιούς Ισραήλ εκ μέσου αυτών 6εποίησε δε Μωυσής και Ααρών καθάπερ ενετείλατο αυτοίς κύριος ούτως εποίησαν 7Μωυσής δε ην ετών ογδοήκοντα Ααρών δε ογδοηκοντατριών ετών ηνίκα ελάλησαν προς Φαραώ 8και είπε κύριος προς Μωυσήν και Ααρών λέγων 9και εάν λαλήση προς υμάς Φαραώ λέγων δότε ημίν σημείον η τέρας και ερείς Ααρών τω αδελφώ σου λάβε την ράβδον και ρίψον αυτήν επί την γην εναντίον Φαραώ και εναντίον των θεραπόντων αυτού και έσται δράκων 10εισήλθε δε Μωυσής και Ααρών εναντίον Φαραώ και των θεραπόντων αυτού και εποίησαν ούτως καθάπερ ενετείλατο αυτοίς κύριος και έρριψεν Ααρών την ράβδον εναντίον Φαραώ και εναντίον των θεραπόντων αυτού και εγένετο δράκων 11συνεκάλεσε δε τους σοφιστάς Αιγύπτου ο Φαραώ και τους φαρμακούς και εποίησαν και οι επαοιδοί των Αιγυπτίων ταις φαρμακείαις αυτών ωσαύτως 12και έρριψαν έκαστος την ράβδον αυτού και εγένοντο δράκοντες και κατέπιεν η ράβδος η Ααρών τας εκείνων ράβδους 13και κατίσχυσεν η καρδία Φαραώ και ουκ εισήκουσεν αυτών καθάπερ ελάλησεν αυτοίς κύριος

The Waters Turned to Blood

14είπε δε κύριος προς Μωυσήν βεβάρηται η καρδία Φαραώ του μη εξαποστείλαι τον λαόν 15βάδισον προς Φαραώ τοπρωϊ ιδού αυτός εκπορεύεται επί το ύδωρ και έση συναντών αυτώ επί το χείλος του ποταμού και την ράβδον την στραφείσαν εις όφιν λήψη εν τη χειρί σου 16και ερείς προς αυτόν κύριος ο θεός των Εβραίων απέσταλκέ με προς σε λέγων εξαπόστειλον τον λαόν μου ίνα μοι λατρεύσωσί μοι εν τη ερήμω και ιδού ουκ εισήκουσας έως τούτου 17τάδε λέγει κύριος εν τούτω γνώση ότι εγώ κύριος ιδού εγώ τύπτω τη ράβδω τη εν τη χειρί μου επί το ύδωρ το εν τω ποταμώ και μεταβαλεί εις αίμα 18και οι ιχθύες οι εν τω ποταμώ τελευτήσουσι και εποζέσει ο ποταμός και ου δυνήσονται οι Αιγύπτιοι πιείν ύδωρ από του ποταμού 19είπε δε κύριος προς Μωυσήν είπον Ααρών τω αδελφώ σου λάβε την ράβδον σου και έκτεινον την χείρά σου επί τα ύδατα Αιγύπτου και επί τους ποταμούς αυτών και επί τας διώρυγας αυτών και επί τα έλη αυτών και επί παν συνεστηκός ύδωρ αυτών και έσται αίμα εν πάση τη γη Αιγύπτου εν τε τοις ξύλοις και εν τοις λίθοις 20και εποίησαν ούτως Μωυσής και Ααρών καθάπερ ενετείλατο αυτοίς κύριος και επάρας Ααρών την ράβδω αυτού επάταξε το ύδωρ το εν τω ποταμώ εναντίον Φαραώ και εναντίον των θεραπόντων αυτού και μετέβαλε παν το ύδωρ το εν τω ποταμώ εις αίμα 21και οι ιχθύες οι εν τω ποταμώ ετελεύτησαν και επώζεσεν ο ποταμός και ουκ ηδύναντο οι Αιγύπτιοι πιείν ύδωρ εκ του ποταμού και ην το αίμα εν πάση τη γη Αιγύπτου 22εποίησαν δε ωσαύτως και οι επαοιδοί των Αιγυπτίων ταις φαρμακείαις αυτών και εσκληρύνθη η καρδία Φαραώ και ουκ εισήκουσεν αυτών καθάπερ είπε κύριος 23επιστραφείς δε Φαραώ εισήλθεν εις τον οίκον αυτού και ουκ επέστησε τον νούν αυτού ουδέ επί τούτω 24ώρυξαν δε πάντες οι Αιγύπτιοι κύκλω του ποταμού ώστε πιείν ύδωρ και ουκ ηδύναντο πιείν ύδωρ από του ποταμού 25και ανεπληρώθησαν επτά ημέραι μετά το πατάξαι κυριον τον ποταμόν
Copyright information for ABPGRK