Exodus 8

CHAPTER 8

Frogs Cover the Land of Egypt

είπε δε κύριος προς Μωυσήν είσελθε προς Φαραώ και ερείς προς αυτόν τάδε λέγει κύριος εξαπόστειλον τον λαόν μου ίνα μοι λατρεύσωσιν ει δε μη βούλη συ εξαποστείλαι ιδού εγώ τύπτω πάντα τα όριά σου βατράχοις και εξερεύξεται ο ποταμός βατράχους και αναβάντες εισελεύσονται εις τους οίκους σου και εις τα ταμιεία των κοιτώνων σου και επί των κλινών σου και εις τους οίκους των θεραπόντων σου και του λαού σου και εν τοις φυράμασί σου και εν τοις κλιβάνοις σου και επί σε και επί τον λαόν σου και επί τους θεράποντάς σου αναβήσονται οι βάτραχοι είπε δε κύριος προς Μωυσήν είπον Ααρών τω αδελφώ σου έκτεινον τη χειρί σου την ράβδον επί τους ποταμούς και επί τας διώρυγας και επί τα έλη και ανάγαγε τους βατράχους και εξέτεινεν Ααρών την χείρα επί τα ύδατα Αιγύπτου και ανήγαγε τους βατράχους και ανεβιβάσθη ο βάτραχος και εκάλυψε πάσαν την γην Αιγύπτου εποίησαν δε ωσαύτως και οι επαοιδοί των Αιγυπτίων ταις φαρμακείαις αυτών και ανήγαγον τους βατράχους επί την γην Αιγύπτου και εκάλεσε Φαραώ Μωυσήν και Ααρών και είπεν εύξασθε περί εμού προς κύριον και περιελέτω τους βατράχους απ΄ εμού και από του λαού μου και εξαποστελώ τον λαόν και θύσουσι κυρίω είπε δε Μωυσής προς Φαραώ τάξαι προς με πότε εύξομαι περί σου και περί των θεραπόντων σου και του λαόυ σου αφανίσαι τους βατράχους από σου και από του λαού σου και απο των οικιών υμών πλην εν τω ποταμώ υπολειφθήσονται 10 ο δε είπεν εις αύριον είπεν ουν ως είρηκας ίνα ειδής ότι ουκ έστιν άλλος πλην κυρίου 11 και περιαιρεθήσονται οι βάτραχοι από σου και από των οικιών υμών και από των θεραπόντων σου και από του λαού σου πλην εν τω ποταμώ υπολειφθήσονται 12 εξήλθε δε Μωυσής και Ααρών από Φαραώ και ανεβόησε Μωυσής προς κύριον περί του ορισμόυ των βατράχων ως ετάξατο Φαραώ 13 εποίησε δε κύριος καθάπερ είπε Μωυσής και ετελεύτησαν οι βάτραχοι εκ των οικιών και εκ των επαύλεων και εκ των αγρών 14 και συνήγαγον αυτούς θημωνίας θημωνίας και επώζεσεν η γη

Midges Cover Man and Beast

15 ιδών δε Φαραώ ότι γέγονεν ανάψυξις εβαρύνθη η καρδία αυτού και ουκ εισήκουσεν αυτών καθάπερ ελάλησε κύριος 16 είπε δε κύριος προς Μωυσήν είπον Ααρών έκτεινον τη χειρί την ράβδον σου και πάταξον το χώμα της γης και έσονται σκνίπες εν πάση γη Αιγύπτου 17 εξέτεινεν ουν Ααρών τη χειρί την ράβδον και επάταξε το χώμα της γης και εγένοντο οι σκνίπες εν τε τοις ανθρώποις εν τε τοις τετράποσι και εν παντί χώματι της γης εγένοντο οι σκνίπες εν πάση γη Αιγύπτου 18 εποίησαν δε ωσαύτως και οι επαοιδοί ταις φαρμακείαις αυτών εξαγαγείν τον σκνίπα και ουκ ηδύναντο και εγένοντο οι σκνίπες εν τε τοις ανθρώποις και εν τοις τετράποσιν 19 είπαν ουν οι επαοιδοί τω Φαραώ δάκτυλος θεού εστι τούτο και εσκληρύνθη η καρδία Φαραώ και ουκ εισήκουσεν αυτών καθάπερ ελάλησε κύριος

The Dog-fly Covers the Land of Egypt

20 είπε δε κύριος προς Μωυσήν όρθρισον τοπρωϊ και στήθι εναντίον Φαραώ και ιδού αυτός εξελεύσεται επί το ύδωρ και ερείς προς αυτόν τάδε λέγει κύριος εξαπόστειλον τον λαόν μου ίνα μοι λατρεύσωσιν εν τη ερήμω 21 εάν δε μη βούλη εξαποστείλαι τον λαόν μου ιδού εγώ εξαποστελλώ επί σε και επί τους θεράποντάς σου και επί τον λαόν σου και επί τους οίκους υμών κυνόμυιαν και πλησθήσονται αι οικίαι των Αιγυπτίων της κυνομυίας και εις την γην εφ΄ ης εισίν επ΄ αυτής 22 και παραδοξάσω εν τη ημέρα εκείνη την γην Γεσέμ εφ΄ ης ο λαός μου εστίν επ΄ αυτής εφ΄ ης ουκ έσται εκεί η κυνόμυια ίνα είδης ότι εγώ ειμι κύριος πάσης της γης 23 και δώσω διαστολήν αναμέσον του εμού λαού και αναμέσον του σου λαού εν δε τη αύριον έσται το σημείον τούτο επί της γης 24 εποίησε δε κύριος ούτως και παρεγένετο η κυνόμυια πλήθος εις τους οίκους Φαραώ και εις τους οίκους των θεραπόντων αυτού και εις πάσαν γην Αιγύπτου και εξωλοθρεύθη η γη από της κυνομύιας 25 εκάλεσε δε Φαραώ Μωυσήν και Ααρών λέγων ελθόντες θύσατε τω θεώ υμών εν τη γη 26 και είπε Μωυσής ου δυνατόν γενέσθαι ούτως τα γαρ βδελύγματα των Αιγυπτίων θύσομεν κυρίω τω θεώ ημών εάν γαρ θύσωμεν τα βδελύγματα των Αιγυπτίων εναντίον αυτών λιθοβοληθησόμεθα 27 οδόν τριών ημερών πορευσόμεθα εις την έρημον και θύσομεν κυρίω τω θεώ ημών καθάπερ είπεν ημίν 28 και είπε Φαραώ εγώ αποστελλώ υμάς και θύσατε τω κυρίω τω θεώ υμών εν τη ερήμω αλλ΄ ου μακράν αποτενείτε πορευθήναι εύξασθε ουν περί εμού προς κύριον 29 είπε δε Μωυσής ίδε εγω εξελεύσομαι από σου και εύξομαι προς τον θεόν και απελεύσεται η κυνόμυια από σου και από των θεραπόντων σου και από του λαού σου αύριον μη προσθής έτι Φαραώ εξαπατήσαι του μη εξαποστείλαι τον λαόν θύσαι κυρίω 30 εξήλθε δε Μωυσής από Φαραώ και ηύξατο προς τον θεόν 31 εποίησε δε κύριος καθάπερ είπε Μωυσής και περιείλε την κυνόμυιαν από Φαραώ και από των θεραπόντων αυτού και από του λαού αυτού και ου κατελείφθη ουδεμία 32 και εβάρυνε Φαραώ την καρδίαν αυτού και επί του καιρού τούτου και ουκ ηθέλησεν εξαποστείλαι τον λαόν
Copyright information for ABPGRK