Exodus 38

CHAPTER 38

The Horned Altar

1και εποίησε θυσιαστήριον ολοκαυτώματος εκ ξύλων ασήπτων πέντε πηχέων το μήκος και πέντε πηχέων το εύρος τετράγωνον ην το θυσιαστήριον και τριών πηχέων το ύψος αυτού 2και εποίησε τα κέρατα επί των τεσσάρων γωνιών εξ αυτού ήσαν τα κέρατα και εκάλυψεν αυτά χαλκώ 3και εποίησε στεφάνην τω θυσιαστηρίω και τον καλυπτήρα αυτού και τας φιάλας αυτού και τας κρεάγρας αυτού και το πυρείον αυτού και πάντα τα σκεύη αυτού εποίησε χαλκά 4και εποίησεν αυτώ εσχάραν έργω δικτυωτώ χαλκήν 5και εποίησε τη εσχάρα τέσσαρας δακτυλίους χαλκούς επί τα τέσσαρα κλίτη και υπέθηκεν αυτούς υπό την εσχάραν του θυσιαστηρίου κάτωθεν και ην η εσχάρα έως ημίσους του θυσιαστηρίου 6και εποίησε τους αναφορείς τω θυσιαστηρίω εκ ξύλων ασήπτων και περιχάλκωσεν αυτούς χαλκώ 7και εισήγαγε τους αναφορείς κατά τα πλευρά του θυσιαστηρίου εν τω αίρειν αυτό κοίλον σανιδωτόν εποίησεν αυτό 8και εποίησε τον λουτήρα τον χαλκούν και την βάσιν αυτού χαλκήν εκ των κατόπτρων των νηστευσασών αι ενήστευσαν παρά τας θύρας της σκηνής του μαρτυρίου 9και εποίησε την αυλήν τα προς λίβα ιστία της αυλής εκ βύσσου κεκλωσμένης εκατόν εφ΄ εκατόν 10και οι στύλοι αυτών είκοσι και αι βάσεις αυτών είκοσι χαλκαί και οι κρίκοι αυτών και αι ψαλίδες αυτών αργυραί 11και το κλίτος το προς βορράν εκατόν εφ΄ εκατόν και οι στύλοι αυτών είκοσι και αι βάσεις αυτών είκοσι χαλκαί και οι κρικοι αυτών και αι ψαλίδες αυτών αργυραί 12και το κλίτος το προς θάλασσαν αυλαίαι πεντήκοντα πηχέων στύλοι αυτών δέκα και αι βάσεις αυτών δέκα και οι κρίκοι αυτών και αι ψαλίδες αυτών αργυραί 13και το κλίτος το προς ανατολάς πεντήκοντα πηχέων ιστία 14πεντεκαίδεκα πηχέων το κατά νώτου και οι στύλοι αυτών τρεις και αι βάσεις αυτών τρεις 15και επί του νώτου του δευτέρου ένθεν και ένθεν κατά την πύλην της αυλής αυλαίαι πεντεκαίδεκα πηχέων και οι στύλοι αυτών τρεις και αι βάσεις αυτών τρεις 16πάσαι αι αυλαίαι της σκηνής εκ βύσσου κεκλωσμένης 17και αι βάσεις των στύλων αυτών χαλκαί και αι αγκύλαι αυτών αργυραί και αι κεφαλίδες αυτών περιηργυρωμέναι αργυρίω και οι στύλοι περιηργυρωμένοι αργυρίω πάντες οι στύλοι της αυλής 18και το καταπέτασμα της πύλης της αυλής έργον ποικιλτού εξ υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου νενησμένου και βύσσου κεκλωσμένης είκοσι πηχέων το μήκος και το ύψος και το εύρος πέντε πηχέων εξισούμενον τοις ιστίοις της αυλής 19και οι στύλοι αυτών τέσσαρες και αι βάσεις αυτών τέσσαρες χαλκαί και αι αγκύλαι αυτών αργυραί και αι κεφαλίδες αυτών περιηργυρωμέναι αργυρίω 20και πάντες οι πάσσαλοι της αυλής κύκλω χαλκοί 21και αύτη η σύνταξις της σκηνής του μαρτυρίου καθά συνετάγη Μωυσή την λειτουργίαν είναι των Λευιτών διά Ιθάμαρ του υιόυ Ααρών του ιερέως 22και Βεσελεήλ ο του Ουρί εκ της φυλής Ιούδα εποίησε καθά συνέταξε κύριος τω Μωυσή 23και Ελιάβ ο του Αχισαμέχ εκ της φυλάς Δαν ος ηρχιτεκτόνησε τα υφαντά και τα ραφιδευτά και τα ποικιλτά ύφανε τω υακίνθω και πορφύρα και κοκκίνω νενησμένω και βύσσω

The Choice-portion Offerings

24παν το χρυσίον ο κατειργάσθη εις τα έργα κατά πάσαν την εργασίαν των αγίων εγένετο χρυσίου του της απαρχής εννέα και είκοσι τάλαντα και επτακόσιοι και τριάκοντα σίκλοι κατά τον σίκλον τον άγιον 25και αργυρίου και αφαίρεμα παρά των επεσκεμμένων ανδρών της συναγωγής εκατόν τάλαντα και χίλιοι επτακόσιοι εβδομήκοντα πέντε σίκλοι δραχμή μία τη κεφαλή το ήμισυ του σίκλου κατά τον σίκλον τον άγιον 26πας ο παραπορευόμενος εις την επίσκεψιν από εικοσαετούς και επάνω εις τας εξήκοντα μυριάδας και τρισχιλίους και πεντακοσίους πεντήκοντα 27και εγενήθη τα εκατόν τάλαντα του αργυρίου εις την χώνευσιν των κεφαλίδων της σκηνής και εις τας κεφαλίδας του καταπετάσματος εκατόν κεφαλίδες εις τα εκατόν τάλαντα τάλαντον τη κεφαλίδι 28και τους χιλίους επτακοσίους εβδομήκοντα πέντε σίκλους εποίησεν εις τας αγκύλας των στύλων και κατεχρύσωσε τας κεφαλίδας αυτών και κατεκόσμησεν αυτούς 29και ο χαλκός του αφαιρέματος τριακόσια εβδομήκοντα τάλαντα και δισχίλιοι και τετρακόσιοι σίκλοι 30και εποίησαν εξ αυτού τας βάσεις της θύρας της σκηνής του μαρτυρίου και το θυσιαστήριον το χαλκούν συν τη εσχάρα αυτού και πάντα τα σκεύη του θυσιαστηρίου 31και τας βάσεις της αυλής κύκλω και τας βάσεις της πύλης της αυλής και τους πασσάλους της σκηνής και τους πασσάλους της αυλής κύκλω
Copyright information for ABPGRK