Ezekiel 26

CHAPTER 26

Judgment against Sor

και εγένετο εν τω ενδεκάτω έτει μία του μηνός εγένετο λόγος κυρίου προς με λέγων υιέ ανθρώπου ανθ΄ ων είπε Σορ επί Ιερουσαλήμ εύγε συνετρίβη απόλωλε τα έθνη επεστράφη προς με η πλήρης ηρήμωται διά τούτο τάδε λέγει Αδωναϊ κύριος ιδού εγώ επί σε Σορ και ανάξω επί σε έθνη πολλά ως αναβαίνει η θάλασσα τοις κύμασιν αυτής και καταβαλούσι τα τείχη Σορ και καταβαλούσι τους πύργους σου και λικμήσω τον χουν αυτής απ΄ αυτής και δώσω αυτήν εις λεωπετρίαν ψυγμός σαγηνών έσται εν μέσω της θαλάσσης ότι εγώ λελάληκα λέγει Αδωναϊ κύριος και έσται εις προνομήν τοις έθνεσι και αι θυγατέρες αυτής εν τω πεδίω μαχαίρα αναιρεθήσονται και γνώσονται ότι εγώ κύριος ότι τάδε λέγει Αδωναϊ κύριος ιδού εγώ επάγω επί σε Σορ τον Ναβουχοδονόσορ βασιλέα Βαβυλώνος από του βορρά βασιλεύς βασιλέων εστί μεθ΄ ίππων και αρμάτων και ιππέων και συναγωγής εθνών πολλών σφόδρα ούτος τας θυγατέρας σου τας εν τω πεδίω μαχαίρα ανελεί και δώσει επί σε προφυλακήν και περιοικοδομήσει σε και περιβαλεί σοι τάφρον και περιοικοδομήσει επί σε χάρακα κύκλω και περίστασιν όπλων και τας λόγχας αυτού απέναντί σου δώσει τα τείχη σου και τους πύργους σου καθελεί εν τοις όπλοις εαυτού 10 από του πλήθους των ίππων αυτού κατακαλύψει σε ο κονιορτός αυτών και από της φωνής των ιππέων αυτού και των τροχών των αρμάτων αυτού σεισθήσεται τα τείχη σου εισπορευομένου αυτού τας πύλας σου ως εισπορευόμενος εις πόλιν εκ πεδίου 11 εν ταις οπλαίς των ίππων αυτού καταπατήσουσιν πάσας τας πλατείας σου τον λαόν σου μαχαίρα ανελεί και την υπόστασιν της ισχύος σου επί την γην κατάξει 12 και προνομεύσει την δύναμίν σου και σκυλεύσει τα υπάρχοντά σου και καταβαλεί τα τείχη σου και τους οίκους σου τους επιθυμητούς καθελεί και τους λίθους σου και τα ξύλα σου και τον χούν σου εις μέσον της θαλάσσης εμβαλεί 13 και καταλύσει το πλήθος των μουσικών σου και η φωνή των ψαλτηρίων σου ου μη ακουσθή έτι 14 και δώσω σε εις λεωπετρίαν ψυγμός σαγηνών έση ου μη οικοδομηθής έτι ότι εγώ κύριος ελάλησα λέγει Αδωναϊ κύριος 15 διότι τάδε λέγει κύριος τη Σουρ ουκ από φωνής της πτώσεως σου εν τω στενάξαι τραυματίας εν τω σπάσαι μάχαιραν εν μέσω σου σεισθήσονται αι νήσοι 16 και καταβήσονται από των θρόνων αυτών πάντες οι άρχοντες της θαλάσσης και αφελούνται τας μίτρας αυτών και τον ιματισμόν αυτών τον ποικίλον εκδύσονται εκστάσει εκστήσονται επί γην καθεδούνται και φοβηθήσονται την απώλειάν αυτων και στενάξουσιν επί σε 17 και λήψονται επί σε θρήνον και ερούσί σοι πως απώλου και κατελύθης εκ θαλάσσης η πόλις η επαινετή ήτις εγενήθη ισχυρά εν τη θαλάσση αυτή και οι κατοικούντες αυτήν η δούσα τον φόβον αυτής πάσι τοις κατοικούσιν αυτήν 18 και φοβηθήσονται αι νήσοι απ΄ ημέρας πτώσεως σου και ταραχθήσονται αι νήσοι εν τη θαλάσση από της εξοδίας σου 19 ότι τάδε λέγει κύριος κύριος όταν δω σε πόλιν ηρημωμένην ως τας πόλεις τας μη κατοικηθησομένας εν τω αναγαγείν με επί σε την άβυσσον και κατακαλύψει σε ύδωρ πολύ 20 και καταβιβάσω σε προς τους καταβαίνοντας εις βόθρον προς λαόν αιώνος και κατοικιώ σε εις βάθη της γης ως έρημον αιώνιον μετά καταβαινόντων εις βόθρον όπως μη κατοικηθής επί γης ζωής 21 απώλειάν σε δώσω και ουχ υπάρξεις έτι και ζητηθήση και ουχ ευρεθήση εις τον αιώνα λέγει Αδωναϊ κύριος
Copyright information for ABPGRK