Ezekiel 3

CHAPTER 3

Ezekiel Eats the Roll

και είπε προς με υιέ ανθρώπου κατάφαγε ότι αν εύρης φαγε την κεφαλίδα ταύτην και πορεύθητι και λάλησον τοις υιοίς Ισραήλ και διήνοιξε το στόμα μου και εψώμισέ με την κεφαλίδα ταύτην και είπε προς με υιέ ανθρώπου το στόμα σου φάγεται και η κοιλία σου πλησθήσεται της κεφαλίδος ταύτης της δεδομένης εις σε και έφαγον αυτήν και εγένετο εν τω στόματί μου ως μέλι γλυκάζον και είπε προς με υιέ ανθρώπου βάδιζε και είσελθε προς τον οίκον του Ισραήλ και λάλησον τους λόγους μου προς αυτούς διότι ου προς λαόν βαθύχειλον και βαρύγλωσσον συ εξαποστέλλη προς τον οίκον του Ισραήλ ουδέ προς λαούς πολλούς αλλοφώνους η αλλογλώσσους ουδέ στιβαρούς τη γλώσση οντας ων ουκ ακούση τους λόγους και ει προς τοιούτους εξαπέστειλά σε ούτοι αν εισήκουσάν σου ο δε οίκος του Ισραήλ ου μη θελήσουσιν εισακούσαί σου διότι ου βούλονται εισακούειν μου ότι πας ο οίκος Ισραήλ φιλόνεικοι εισί και σκληροκάρδιοι και ιδού δέδωκα το πρόσωπόν σου δυνατόν κατέναντι των προσώπων αυτών και το νικός σου κατισχύσω κατέναντι του νίκους αυτών και έσται διαπαντός κραταιότερον πέτρας μη φοβηθής απ΄ αυτών μηδέ πτοηθής από προσώπου αυτών διότι οίκος παραπικραίνων εστί 10 και είπε προς με υιέ ανθρώπου πάντας τους λόγους ους λελάληκα μετά σου λάβε εις την καρδίαν σου και τοις ωσί σου άκουε 11 και βάδιζε είσελθε εις την αιχμαλωσίαν προς τους υιούς του λαού σου και λαλήσεις προς αυτούς και ερείς προς αυτούς τάδε λέγει κύριος κύριος εάν άρα ακούσωσιν εάν άρα ενδώσι 12 και ανέλαβέ με πνεύμα και ήκουσα κατόπισθέν μου φωνήν σεισμού μεγάλου ευλογημένη η δόξα κυρίου εκ του τόπου αυτού 13 και ήκουσα φωνήν των πτερύγων των ζώων πτερυσσομένων ετέρα προς την ετέραν και φωνή των τροχών εχομένη αυτών και φωνή του σεισμού μεγάλου 14 και το πνεύμα εξήρέ με και ανέλαβέ με και επορεύθην μετέωρος ορμή του πνεύματός μου και χειρ κυρίου εγένετο επ΄ εμέ κραταιά 15 και εισήλθον εις την αιχμαλωσίαν μετέωρος και περιήλθον τους κατοικούντας επί του ποταμού του Χοβάρ τους όντας εκεί και εκάθισα εκεί επτά ημέρας αναστρεφόμενος εν μέσω αυτών

Ezekiel Appointed As Watchman

16 και εγένετο μετά τας επτά ημέρας και εγένετο λόγος κυρίου προς με λέγων 17 υιέ ανθρώπου σκοπόν δέδωκά σε τω οίκω Ισραήλ και ακούση εκ στόματός μου λόγον και διαπειληση αυτοίς παρ΄ εμού 18 εν τω λέγειν με τω ανόμω θανάτω θανατωθήση και ου διεστείλω αυτώ ουδέ ελάλησας του διαστείλασθαι τω ανόμω του αποστρέψαι από των οδών αυτού αδίκων του ζήσαι αυτόν ο άνομος εκείνος τη αδικία αυτού αποθανείται και το αίμα αυτού εκ χειρός σου εκζητήσω 19 και συ εάν διαστείλη τω ανόμω και μη αποστρέψη από της ανομίας αυτού και της οδού αυτού αδίκου ο άνομος εκείνος εν τη αδικία αυτού αποθανείται και συ την ψυχήν σου ρύση 20 και εν τω αποστρέφειν δίκαιον από των δικαιοσυνών αυτού και ποιήσει παράπτωμα και δώσω την βάσανον εις πρόσωπον αυτού αυτός αποθανείται ότι ου διεστείλω αυτώ και εν ταις αμαρτίαις αυτού αποθανείται διότι ου μη μνησθώσιν αι δικαιοσύναι αυτού ας εποίησε και το αίμα αυτού εκ της χειρός σου εκζητήσω 21 συ δε εάν διαστείλη τω δικαίω μη αμαρτείν και αυτός μη αμάρτη ο δίκαιος ζωή ζήσεται ότι διεστείλω αυτώ και συ την εαυτού ψυχήν ρύση 22 και εγένετο εκεί επ΄ εμέ χειρ κυρίου και είπε προς με ανάστηθι και έξελθε εις το πεδίον και εκεί λαληθήσεται προς σε 23 και ανέστην και εξήλθον εις το πεδίον και ιδού εκεί δόξα κυρίου ειστήκει καθώς η δόξα ην ίδον επί του ποταμού του Χοβάρ και πίπτω επί πρόσωπόν μου 24 και ήλθεν επ΄ εμέ πνεύμα και έστησέ με επί τους πόδας μου και ελάλησε προς με και είπέ μοι είσελθε και εγκείσθητι εν μέσω του οίκου σου

Bonds Appointed to Ezekiel

25 και συ υιέ ανθρώπου ιδού δέδονται επί σε δεσμοί και δήσουσί σε εν αυτοίς και ου μη εξέλθης εκ μέσου αυτών 26 και την γλώσσάν σου συνδήσω τω λάρυγγί σου και αποκωφωθήση και ουκ έση αυτοίς εις άνδρα ελέγχοντα διότι οίκος παραπικραίνων εστί 27 και εν τω λαλείν με προς σε ανοίξω το στόμα σου και ερείς προς αυτούς τάδε λέγει κύριος κύριος ο ακούων ακουέτω και ο απειθών απειθείτω διότι οίκος παραπικραίνων εστί
Copyright information for ABPGRK