Ezekiel 31

CHAPTER 31

Parable of the Trees

1και εγένετο εν τω ενδεκάτω έτει εν τω τρίτω μηνί μία του μηνός εγένετο λόγος κυρίου προς με λέγων 2υιέ ανθρώπου ειπέ προς Φαραώ βασιλέα Αιγύπτου και τω πλήθει αυτού τίνι ωμοίωσας σεαυτόν εν τω ύψει σου 3ιδού Ασσούρ κυπάρισσος εν τω Λιβάνω και καλός ταις παραφυάσι και πυκνός εν τη σκέπη και υψηλός τω μεγέθει και εις μέσον νεφελών εγένετο η αρχή αυτού 4ύδωρ εξέθρεψεν αυτόν η άβυσσος ύψωσεν αυτόν τους ποταμούς αυτής ήγαγε κύκλω των φυτών αυτού και τα συστήματα αυτής εξαπέστειλεν εις πάντα τα ξύλα του πεδίου 5ένεκεν τούτου υψώθη το μέγεθος αυτού παρά πάντα τα ξύλα του πεδίου και επληθύνθησαν οι κλάδοι αυτού και υψώθησαν αι παραφυάδες αυτού εφ΄ ύδατος πολλού εν τω εκτείναι αυτόν 6εν ταις παραφυάσιν αυτού ενόσσευσαν πάντα τα πετεινά του ουρανού και υποκάτω των κλάδων αυτού εγεννώσαν πάντα τα θηρία του πεδίου εν τη σκιά αυτού κατώκησε παν πλήθος εθνών 7και εγένετο καλός εν τω ύψει αυτού διά το πλήθος των κλάδων αυτού ότι εγενήθησαν αι ρίζαι αυτού εις ύδωρ πολύ 8και κυπάρισσοι τοιαύται εν τω παραδείσω του θεού και αι πίτυες ουχ όμοιαι ταις παραφυάσιν αυτού και ελάται ουκ εγένοντο όμοιαι τοις κλάδοις αυτού παν ξύλον εν τω παραδείσω του θεού ουχ ωμοιώθη αυτώ εν τω κάλλει αυτού 9διά του πλήθος των κλάδων αυτού καλόν εποίησα αυτόν εν τω πλήθει των κλάδων αυτού και εζήλωσαν αυτόν τα ξύλα του παραδείσου της τρυφής του θεού 10διά τούτο τάδε λέγει Αδωναϊ κύριος ανθ΄ ων εγένου μέγας τω μεγέθει και έδωκας την αρχήν σου εις μέσον νεφελών και επήρθη η καρδία αυτού επί τω ύψει αυτού 11και παρέδωκα αυτόν εις χείρας άρχοντος εθνών και εποίησε την απώλειαν αυτού 12και εξωλόθρευσαν αυτόν αλλότριοι λοιμοί από εθνών και κατέβαλον αυτόν επί των ορέων εν πάσαις ταις φάραγξιν έπεσον οι κλάδοι αυτού και συνετρίβη τα στελέχη αυτού εν παντί πεδίω της γης και κατέβησαν από της σκέπης αυτού πάντες οι λαοί των εθνών και ηδάφισαν αυτόν 13επί την πτώσιν αυτού ανεπαύσαντο πάντα τα πετεινά του ουρανού και επί τα στελέχη αυτού εγένετο πάντα τα θηρία του αγρού 14όπως μη υψωθώσιν εν τω μεγέθει αυτών πάντα τα ξύλα τα εν τω ύδατι και ουκ έδωκαν την αρχήν αυτών εις μέσον νεφελών και ουκ έστησαν εν τω ύψει αυτών προς αυτόν πάντες οι πίνοντες ύδωρ πάντες εδόθησαν εις θάνατον εις γης βάθος εν μέσω υιών ανθρώπων καταβαίνοντας εις βόθρον 15τάδε λέγει Αδωναϊ κύριος εν η ημέρα κατέβη εις άδου επένθησεν αυτόν η άβυσσος και επέστησα τους ποταμούς αυτής και εκώλυσα πλήθος ύδατος και εσκότασεν επ΄ αυτώ ο Λίβανος πάντα τα ξύλα του πεδίου επ΄ αυτώ εξελύθησαν 16από της φωνής της πτώσεως αυτού εσείσθησαν τα έθνη ότε κατεβίβαζον αυτόν εις άδου μετά των καταβαινόντων εις λάκκον και παρεκάλουν αυτόν εν γη κατωτάτη πάντα τα ξύλα της τρυφής και τα εκλεκτά και τα κάλλιστα του Λιβάνου πάντα τα πίνοντα ύδωρ 17και γαρ και αυτοί κατέβησαν μετ΄ αυτού εις άδου εν τοις τραυματίαις από μαχαίρας και το σπέρμα αυτού οι κατοικούντες υπό την σκέπην αυτόν εν μέσω της ζωής αυτών απώλοντο 18τίνι ωμοιώθης εν δυνάμει και εν δόξη και εν μεγέθει εν τοις ξύλοις της τρυφής κατάβηθι μετά των ξύλων της τρυφής εις γης βάθος εν μέσω απεριτμήτων κοιμηθήση μετά τραυματιών μαχαίρας ούτως Φαραώ και παν το πλήθος της ισχύος αυτού λέγει Αδωναϊ κύριος
Copyright information for ABPGRK