Ezekiel 32

CHAPTER 32

Lamentation against Pharaoh and Egypt

1και εγένετο εν τω δωδεκάτω έτει εν τω δωδεκάτω μηνί μία του μηνός εγένετο λόγος κυρίου προς με λέγων 2υιέ ανθρώπου λάβε θρήνον επί Φαραώ βασιλέα Αιγύπτου και ερείς αυτώ λέοντι εθνών ωμοιώθης συ και ως δράκων ο εν τη θαλάσση και εκεράτιζες εν τοις ποταμοίς σου και ετάρασσες ύδωρ τοις ποσί σου και κατεπάτεις τους ποταμούς σου 3τάδε λέγει Αδωναϊ κύριος και περιβαλώ επί σε δίκτυόν μου εν εκκλησία λαών πολλών και ανάξω σε εν τω αγκίστρω μου 4και εκτενώ σε επί την γην πεδία πλησθήσεται και επικαθιώ επί σε πάντα τα πετεινά του ουρανού και εμπλήσω εκ σου πάντα τα θηρία πάσης της γης 5και δώσω τας σάρκας σου επί τα όρη και εμπλήσω φάραγγας από του αίματός σου 6και ποτισθήσεται η γη από των προχωρημάτων σου από του πλήθους σου επί των ορέων φάραγγας εμπλήσω από σου 7και κατακαλύψω εν τω σβεσθήναί σε ουρανόν και συσκοτάσω τα άστρα αυτού ήλιον εν νεφέλη καλύψω και σελήνη ου μη φάνη το φως αυτής 8πάντα τα φαίνοντα φως εν τω ουρανώ συσκοτάσουσιν επί σε και δώσω σκότος επί την γην σου λέγει κύριος κύριος 9και παροργιώ καρδίαν πολλών λαών ηνίκα αν άγω αιχμαλωσίαν σου εις τα έθνη εις γην ην ουκ έγνως 10και στυγνάσουσιν επί σε έθνη πολλά και οι βασιλείς αυτών εκστάσει εκστήσονται εν τω πετάσθαι την ρομφαίαν μου επί πρόσωπα αυτών προσδεχόμενοι την πτώσιν αυτών αφ΄ ημέρας πτώσεώς σου 11ότι τάδε λέγει κύριος κύριος ρομφαία βασιλέως Βαβυλώνος ήξει σοι 12εν μαχαίραις γιγάντων και καταβαλώ την ισχύν σου λοιμοί από εθνών πάντες και απολούσι την ύβριν Αιγύπτου και συντριβήσεται πάσα η ισχύς αυτής 13και απολώ πάντα τα κτήνη αυτής αφ΄ ύδατος πολλού και ου μη ταράξη αυτό πους ανθρώπου έτι και ίχνος κτηνών ου μη καταπατήση αυτό 14τότε ησυχάσει τα ύδατα αυτών και οι ποταμοί αυτών ως έλαιον πορεύσονται λέγει Αδωναϊ κύριος 15όταν δω Αίγυπτον εις απώλειαν και ερημωθή η γη συν τη πληρώσει αυτής όταν διασπέρω πάντας τους κατοικούντας εν αυτή και γνώσονται ότι εγώ ειμι κύριος 16θρήνός εστι και θρηνήσουσιν αυτόν και αι θυγατέρες των εθνών θρηνήσουσιν αυτόν επ΄ Αίγυπτον και επί πάσαν την ισχύν αυτής θρηνήσουσιν αυτήν λέγει κύριος κύριος 17και εγένετο εν τω δωδεκάτω έτει εν πεντεκαιδεκάτη του μηνός εγένετο λόγος κυρίου προς με λέγων

Lament over Egypt

18υιέ ανθρώπου θρήνησον επί την πλήθος Αιγύπτου και καταβιβάσουσιν αυτής τας θυγατέρας τα έθνη νεκράς εις τα βάθη της γης προς τους καταβαίνοντας εις βόθρον 19εξ υδάτων ευπρεπούς κατάβηθι και κοιμήθητι μετά απεριτμήτων 20εν μέσω τραυματιών μαχαίρας πεσούνται μετ΄ αυτού και κοιμηθήσεται πάσα η ισχύς αυτού 21και ερούσι σοι οι γίγαντες εις βάθος λάκκου ου βελτίων ει κατάβηθι και κοιμήθητι μετά των απεριτμήτων εν μέσω των τραυματιών μαχαίρας 22εκεί Ασσούρ και πάσα η συναγωγή αυτού εν κύκλω του τάφου αυτού πάντες τραυματίαι οι πεπτωκότες μαχαίρα 23οι δεδωκότες τους τάφους αυτού εις πλευράς λάκκου και εγενήθη η συναγωγή αυτού περικύκλω του μνήματος αυτού πάντες οι τραυματίαι οι πεπτωκότες μαχαίρα οι δόντες τον φόβον αυτών επί της γης ζωής 24εκεί Αιλάμ και πάσα η δύναμις αυτού περικύκλω του μνήματος αυτού πάντες οι τραυματίαι οι πεπτωκότες μαχαίρα και οι καταβαίνοντες απερίτμητοι εις γης βάθος οι δεδωκότες τον φόβον αυτών επί γης ζωής και έλαβον την βάσανον αυτών μετά των καταβαινόντων εις βόθρον 25εν μέσω τραυματιών 26εκεί εδόθησαν Μοσόχ και Θοβέλ και πάσα η ισχύς αυτού περικύκλω του μνήματος αυτού πάντες οι τραυματίαι αυτού πάντες απερίτμητοι τραυματίαι από μαχαίρας οι δεδωκότες τον φόβον αυτών επί γης ζωής 27και εκοιμήθησαν μετά των γιγάντων των πεπτωκότων από αιώνος οι κατέβησαν εις άδου εν όπλοις πολεμικοίς και έθηκαν τας μαχαίρας αυτών υπό τας κεφαλάς αυτών και εγενήθησαν αι ανομίαι αυτών επί των οστεών αυτών ότι εξεφοβήθησαν γίγαντες εν τη ζωή αυτών 28και συ εν μέσω απεριτμήτων συντριβήση και κοιμηθήση μετά τετραυματισμένων μαχαίρα 29εκεί Εδώμ και οι βασιλείς αυτής και πάντα οι άρχοντες Ασσούρ οι δόντες την ισχύν αυτών εις τραύμα μαχαίρας ούτοι μετά τραυματιών εκοιμήθησαν μετά καταβαινόντων εις βόθρον 30εκεί οι άρχοντες του βορρά πάντες ούτοι πάντες οι στρατηγοί Ασσούρ οι καταβαίνοντες μετά τραυματιών συν τω φόβω αυτών και εν τη ισχύϊ αυτών αισχυνθέντες εκοιμήθησαν απερίτμητοι μετά τραυματιών μαχαίρας και απήνεγκαν την βάσανον αυτών μετά των καταβαινόντων εις βόθρον 31εκείνους όψεται βασιλεύς Φαραώ και παρακληθήσεται επί πάσαν την ισχύν αυτών τραυματίαι μαχαίρα Φαραώ και πάσα η δύναμις αυτού λέγει κύριος κύριος 32ότι δέδωκα τον φόβον αυτού επί γης ζωής και κοιμηθήσεται εν μέσω απεριτμήτων μετά τραυματιών μαχαίρας Φαραώ και παν το πλήθος αυτού λέγει κύριος κύριος
Copyright information for ABPGRK