Ezekiel 38

CHAPTER 38

The Nations Gather for War

και εγένετο λόγος κυρίου προς με λέγων υιέ ανθρώπου στήριξον το πρόσωπόν σου επί Γωγ και την γην του Μαγώγ άρχοντα Ρως Μοσόχ και Θουβάλ και προφήτευσον επ΄ αυτόν και είπον τάδε λέγει κύριος κύριος ιδού εγώ επί σε άρχοντα Ρως Μοσόχ και Θουβάλ και περιάξω σε και θήσομαι χαλινόν εις τους σιαγόνας σου και συνάξω σε και πάσαν την δύναμίν σου ίππους και ιππείς ενδεδυμένους θώρακας πάντας συναγωγή πολλή πέλται και περικεφαλαίαι και μάχαιραι Πέρσαι και Αιθίοπες και Λίβυες πάντες περικεφαλαίαις και πέλταις Γόμερ και πάντες οι περί αυτόν οίκος του Θογαρμά απ΄ εσχάτου βορρά και πάντες οι περί αυτόν και έθνη πολλά μετά σου ετοιμάσθητι ετοίμασον σεαυτόν συ και πάσα η συναγωγή σου η συνηγμένη μετά σου και έση μοι εις προφυλακήν αφ΄ ημερών πλειόνων ετοιμασθήσεται και επ΄ εσχάτου ετών ελεύσεται εις την γην την απεστραμμένην από μαχαίρας συνηγμένων από εθνών πολλών επί την γην Ισραήλ η εγενήθη έρημος διόλου και ούτος εξ εθνών εξελήλυθε και κατοικησούσιν επ΄ ειρήνης άπαντες και αναβήση ως υετός και ήξεις ως νεφέλη κατακαλύψαι γην και έση συ και πάντες οι περί σε και έθνη πολλά μετά σου 10 τάδε λέγει κύριος κύριος και έσται εν τη ημέρα εκείνη αναβήσεται ρήματα επί την καρδίαν σου και λογιή λογισμούς πονηρούς 11 και ερείς αναβήσομαι επί γην απερριμμένην ήξω επί ησυχάζοντας εν ησυχία και οικούντας επ΄ ειρήνης πάντας κατοικούντας γην εν η ουχ υπάρχει τείχος ουδέ μοχλοί και θύραι ουκ εισίν αυτοίς 12 προνομεύσαι προνομήν και σκυλεύσαι σκύλα του επιστρέψαι χείρά μου εις την ηρημωμένην η κατωκίσθη και επ΄ έθνος συνηγμένον από εθνών πολλών πεποιηκότας κτήσεις κατοικούντας επί τον ομφαλόν της γης 13 Σαβά και Δαιδάν και έμποροι Καρχηδόνιοι και πάσαι αι κώμαι αυτών ερούσί σοι εις προνομήν του προνομεύσαι συ έρχη και σκυλεύσαι σκύλα συνήγαγες συναγωγήν σου λαβείν αργύριον και χρυσίον απενέγκασθαι κτήσιν του σκυλεύσαι σκύλα μεγάλα 14 διά τούτο προφήτευσον υιέ ανθρώπου και είπον τω Γωγ τάδε λέγει κυριός ουκ εν τη ημέρα εκείνη εν τω κατοικισθήναι τον λαόν μου Ισραήλ επ΄ ειρήνης εγερθήση 15 και ήξεις εκ του τόπου σου απ΄ εσχάτου του βορρά και έθνη πολλά μετά σου αναβάται ίππων πάντες συναγωγή μεγάλη και δύναμις πολλή

Gog Shall Ascend against Israel

16 και αναβήση επί τον λαόν μου Ισραήλ ως νεφέλη καλύψαι γην επ΄ εσχάτου των ημερών έσται και ανάξω σε επί την γην μου ίνα γνώσι πάντα τα έθνη εμέ εν τω αγιασθήναί με εν σοι ενώπιον αυτών 17 τάδε λέγει κύριος κύριος ω Γωγ συ ει περί ου ελάλησα προ ημερών των έμπροσθεν διά χειρός των δούλων μου των προφητών του Ισραήλ οι προφητεύσαντες εν ταις ημέραις εκείναις και έτεσι του αναγαγείν σε επ΄ αυτούς 18 και έσται εν τη ημέρα εκείνη εν ημέρα η αν έλθη τω Γωγ επί την γην Ισραήλ λέγει κύριος κύριος αναβήσεται ο θυμός μου 19 και ο ζηλός μου εν πυρί της οργής μου ελάλησα ημήν εν τη ημέρα εκείνη έσται σεισμός μέγας επί γης Ισραήλ 20 και σεισθήσονται από προσώπου μου οι ιχθύες της θαλάσσης και τα πετεινά του ουρανού και τα θηρία του πεδίου και πάντα τα ερπετά τα έρποντα επί της γης και πάντες οι άνθρωποι οι επί προσώπου της γης και ραγήσεται τα όρη και πεσούνται αι φάραγγες και παν τείχος επί την γην πεσείται 21 και καλέσω επ΄ αυτόν πάντα φόβον λέγει κύριος μαχαίρα ανθρώπου επί τον αδελφόν αυτού έσται 22 και κρινώ αυτόν θανάτω και αίματι και υετώ κατακλύζοντι και λίθοις χαλάζης και πυρ και θείον βρέξω επ΄ αυτόν και επί πάντας τους μετ΄ αυτού και επί έθνη πολλά μετ΄ αυτού 23 και μεγαλυνθήσομαι και αγιασθήσομαι και ενδοξασθήσομαι και γνωσθήσομαι εναντίον πολλών εθνών και γνώσονται ότι εγώ κύριος
Copyright information for ABPGRK