Ezekiel 42

CHAPTER 42

The Priest's Chambers

1και εισήγαγέ με εις την αυλήν την εξωτέραν κατά ανατολάς κατέναντι της πύλης της προς βορράν και εισήγαγέ με και ιδού εξέδραι πέντε εχόμεναι του απολοίπου και εχόμεναι του διορίζοντος προς βορράν 2πηχών εκατόν μήκος προς βορράν και το εύρος πηχεών πεντήκοντα 3διαγεγραμμέναι ον τρόπον αι πύλαι της αυλής της εσωτέρας και ον τρόπον αι περίστυλοι της αυλής της εξωτέρας εστοιχισμέναι αντιπρόσωποι στοαί τρισσαί 4και κατέναντι των εξεδρών περίπατος πηχών δέκα το πλάτος επί πήχεις εκατόν το μήκος εις την εσωτέραν οδόν πήχους ενός και τα θυρώματα αυτών προς βορράν 5και οι περίπατοι οι υπερώων ωσαύτως ότι εξείχετο το περίστυλον εξ αυτού εκ του υποκάτωθεν περιστύλου και το διάστημα ούτως περίστυλον και διάστημα και ούτως 6διότι τριπλαί ήσαν και στύλους ουκ είχον καθώς οι στύλοι των εξεδρών διά τούτο εξείχον από των υποκάτωθεν και των εν μέσω από της γης 7και φλιά έξωθεν ον τρόπον αι εξέδραι της αυλής της έξωθεν αι βλέπουσαι απέναντι των εξεδρών των προς βορράν μήκος πηχών πεντήκοντα 8ότι το μήκος των εξεδρών των βλεπουσών εις την αυλήν την εξωτέραν πηχών πεντήκοντα και αύται εισίν αι αντιπρόσωποι ταύταις το παν πηχών εκατόν 9και αι θύραι των εξεδρών τούτων της εισόδου της προς ανατολάς του εισπορεύεσθαι δι΄ αυτών εκ της αυλής της εξωτέρας 10κατά το φως του εν αρχή του περιπάτου και προς νότον και τα πρόσωπον του νότον κατά πρόσωπον του απολοίπου και κατά πρόσωπον του διορίζοντος και αι εξέδραι 11και ο περίπατος κατά πρόσωπα αυτών κατά τα μέτρα των εξεδρών των προς βορράν και κατά το μήκος αυτών και κατά το εύρος αυτών και κατά πάσας τας εξόδους αυτών και κατά τα φώτα αυτών και κατά τα θυρώματα αυτών 12των εξεδρών των προς νότον κατά τα θυρώματα απ΄ αρχής του περιπάτου επί φως διαστήματος καλάμου κατά ανατολάς του εισπορεύεσθαι αυτά 13και είπε προς με αι εξέδραι αι προς βορράν και αι εξέδραι αι προς νότον ούσαι κατά πρόσωπον των διαστημάτων αύται εισίν αι εξέδραι του αγίου εν αις εσθίονται εκεί οι ιερείς οι εγγίζοντες προς κύριον τα άγια των αγίων και εκεί θήσουσι τα άγια των αγίων και την θυσίαν και τα περί αμαρτίας και τα περί αγνοίας διότι ο τόπος άγιος 14ουκ εισελεύσονται εκεί πάρεξ των ιερέων και ουκ εξελεύσονται εκ του αγίου εις την αυλήν την εξωτέραν όπως διαπαντός άγιοι ώσιν οι προσάγοντες και μη άπτωνται του στολισμού αυτών εν οις λειτουργούσιν εν αυτοίς διότι άγιά εστι και ενδύσονται ιμάτια έτερα όταν άπτωνται του λαού

Outer Dimensions of the House

15και συνετελέσθη η διαμέτρησις του οίκου έσωθεν και εξήγαγέ με κατά την οδόν της πύλης της βλεπούσης κατά ανατολάς και διεμέτρησε το υπόδειγμα του οίκου κυκλόθεν εν διατάξει 16και έστη κατά νώτου της πύλης της βλεπούσης κατά ανατολάς και διεμέτρησε πεντακοσίους εν τω καλάμω του μέτρου 17και επέστρεψε προς βορράν και διεμέτρησε κατά πρόσωπον του βορρά πήχεις πεντακοσίους εν τω καλάμω του μέτρου 18και επέστρεψε προς θάλασσαν και διεμέτρησε κατά πρόσωπον θαλάσσης πήχεις πεντακοσίους εν τω καλάμω του μέτρου 19και επέστρεψε προς νότον και διεμέτρησε το κατά πρόσωπον του νότου πεντακοσίους εν τω καλάμω του μέτρου 20τα τέσσαρα μέρη αυτού και διέταξεν περίβολον αυτών κύκλω πεντακοσίων προς ανατολάς και πεντακοσίων πηχών εύρος του διαστέλλειν αναμέσον των αγίων και αναμέσον του προτειχίσματος εν διατάξει του οίκου
Copyright information for ABPGRK