Ezekiel 43

CHAPTER 43

God's Glory Returns to the House

και ήγαγέ με επί την πύλην την προς ανατολάς και εξήγαγέ με και ιδού δόξα θεού Ισραήλ ήρχετο κατά την οδόν την προς ανατολάς και φωνή της παρεμβολής ως φωνή διπλασιαζόντων πολλών και η γη εξέλαμπεν ως φέγγος εν τη δόξη κυκλόθεν και η όρασις ην ίδον κατά την όρασιν ην ίδον ότε εισεπορευόμην του χρίσαι την πόλιν και η όρασις του άρματος ου ίδον κατά την όρασιν ην ίδον επί του ποταμού του Χοβάρ και έπεσα επί προσώπον μου και η δόξα κυρίου εισήλθεν εις τον οίκον κατά την οδόν της πύλης της βλεπούσης κατά ανατολάς και ανέλαβέ με πνεύμα και εισήγαγέ με εις την αυλήν την εσωτέραν και ιδού πλήρης δόξης κυρίου ο οίκος και έστην και ιδού φωνή εκ του οίκου λαλούντος προς με και ο ανήρ ειστήκει εχόμενός μου και είπε προς με εώρακας συ υιέ ανθρώπου τον τόπον του θρόνου μου και τον τόπον του ίχνους των ποδών μου εν οις κατασκηνώσει το όνομά μου εν μέσω του οίκου Ισραήλ εις τον αιώνα και ου βεβηλώσουσιν ουκέτι οίκος Ισραήλ το όνομά το άγιον μου αυτοί και οι ηγούμενοι αυτών εν τη πορνεία αυτών και εν τοις φονοίς των ηγουμένων αυτών εν μέσω αυτών εν τω τιθέναι αυτούς το πρόθυρόν μου εν τοις προθύροις αυτών και τας φλιάς μου εχομένας των φλιών αυτών και έδωκαν τοίχον μου ως συνεχόμενον εμού και αυτών και εβεβήλωσαν το όνομα το άγιον μου εν ταις ανομίαις αυτών αις εποίουν και εξέτριψα αυτούς εν θυμώ μου και εν φόνω και νυν απωσάσθωσαν την πορνείαν αυτών και τους φόνους των ηγουμένων αυτών απ΄ εμού και κατασκηνώσω εν μέσω αυτών εις τον αιώνα 10 και συ υιέ ανθρώπου δείξον τω οίκω Ισραήλ τον οίκον και κοπάσουσιν από των αμαρτιών αυτών και την όρασιν αυτού και την διάταξιν αυτού 11 και αυτοί λήψονται την κόλασιν αυτών περί πάντων ων εποίησαν και διαγράψεις τον οίκον και την ετοιμασίαν αυτού και τας εξόδους αυτού και εισόδους αυτού και την υπόστασιν αυτού και πάντα τα προστάγματα αυτού και πάντα τα νόμιμα αυτού και πάντας τους νόμους αυτού γνωριείς αυτοίς και διαγράψεις εναντίον αυτών και φυλαξόνται πάντα τα δικαιώματά μου και πάντα τα προστάγματά μου και ποιήσουσιν αυτά 12 και διαγραφήν του οίκου επί της κορυφής του όρους πάντα τα όρια αυτού κυκλόθεν άγια αγίων ούτός εστιν ο νόμος του οίκου

Dimensions of the Altar

13 και ταύτα τα μέτρα του θυσιαστηρίου εν πήχει του πήχεως και παλαιστής το κόλπωμα βάθους πήχυν και πήχυς το εύρος και γείσος επί το χείλος κυκλόθεν σπιθαμής και τούτο το ύψος του θυσιαστηρίου 14 εκ βάθους της αρχής του κοιλώματος αυτού προς το ιλαστήριον το υποκάτωθεν πηχών δύο και το εύρος πήχεως και από του ιλαστηρίου του μικρού επί το ιλαστήριον μέγα πήχεις τέσσαρες και εύρος πήχυς 15 και το αριήλ πηχεών τέσσαρα και από του αριήλ και υπεράνω των κεράτων πήχυς 16 και το αριήλ πηχεών δώδεκα μηκους επί πήχεις δώδεκα τετράγωνον επί τα τέσσαρα μέρη αυτού 17 και το ιλαστήριον πηχών δεκατεσσάρων το μήκος επί πήχεις δεκατέσσαρας το εύρος επί τέσσαρα μέρη αυτού και το γείσος αυτού κυκλούμενον αυτώ κυκλόθεν ήμισυ πήχεως και το κύκλωμα αυτού πήχυς κυκλόθεν και οι κλημακτήρες αυτού βλέποντες κατά ανατολάς 18 και είπε προς με υιέ ανθρώπου τάδε λέγει κύριος ο θεός ταύτα τα προστάγματα του θυσιαστηρίου εν τη ημέρα ποιήσεως αυτού του αναφέρειν επ΄ αυτό ολοκαυτώματα και προσχέειν προς αυτό αίμα 19 και δώσεις τοις ιερεύσι τοις Λευίταις τοις εκ του σπέρματος Σαδδούκ τοις εγγίζουσι προς με λέγει κύριος ο θεός του λειτουργείν μοι μόσχον εκ βοών περί αμαρτίας 20 και λήψονται εκ του αίματος αυτού και θήσουσιν επί τέσσαρα κέρατα του θυσιαστηρίου και επί τας τέσσαρας γωνίας του ιλαστηρίου και επί την βάσιν κύκλω και καθαρίσουσι και εξιλάσονται αυτό 21 και λήψονται τον μόσχον τον περί αμαρτίας και κατακαυθήσεται εν τω αποκεχωρισμένω του οίκου έξωθεν των αγίων 22 και τη ημέρα τη δευτέρα λήψη έριφον εξ αιγών αμώμους υπέρ αμαρτίας και εξιλάσονται το θυσιαστήριον καθότι εξιλάσαντο εν τω μόσχω 23 και μετά το συντελέσαι τον εξιλασμόν προσοίσουσι μόσχον εκ βοών άμωμον και κριόν εκ των προβάτων άμωμον 24 και προσοίσετε εναντίον κυρίου και επιρρίψουσιν οι ιερείς επ΄ αυτά άλα και ανοίσουσιν αυτά ολοκαυτώματα τω κυρίω 25 επτά ημέρας ποιήσεις έριφον υπέρ αμαρτίας καθ΄ ημέραν και μόσχον εκ βοών και κριόν εκ προβάτων άμωμα ποιήσουσιν 26 επτά ημέρας και εξιλάσονται το θυσιαστήριον και καθαριούσιν αυτό και πλήσουσι τας χείρας αυτών 27 και συντελέσουσι τας ημέρας και έσται από της ημέρας της ογδόης και επέκεινα και ποιήσουσιν οι ιερείς επί το θυσιαστήριον τα ολοκαυτώματα υμών και τα του σωτηρίου υμών και προσδέξομαι υμάς λέγει κύριος ο θεός
Copyright information for ABPGRK