Ezekiel 46

CHAPTER 46

The Manner of Obeisance

τάδε λέγει κύριος ο θεός η πύλη εν τη αυλή τη εσωτέρα η βλεπουσα προς ανατολάς έσται κεκλεισμένη εξ ημέρας τας ενεργούς εν δε τη ημέρα των σαββάτων ανοιχθήσεται και εν τη ημέρα της νουμηνίας ανοιχθήσεται και εισελεύσεται ο αφηγούμενος κατά την οδόν του αιλάμ της πύλης έξωθεν και στήσεται επί τα πρόθυρα της πύλης και ποιήσουσιν οι ιερείς τα ολοκαυτωματα αυτού και τα του σωτηρίου αυτού και προσκυνήσει επί του προθύρου της πύλης και εξελεύσεται και η πύλη ου μη κλεισθή έως εσπέρας και προσκυνήσει ο λαός της γης κατά τα πρόθυρα της πύλης εκείνης εν τοις σαββάτοις και εν ταις νουμηνίαις εναντίον κυρίου και τα ολοκαυτώματα προσοίσει ο αφηγούμενος τω κυρίου εν τη ημέρα των σαββάτων εξ αμνούς αμώμους και κριόν άμωμον και μαναά πέμμα τω κριώ και τοις αμνοίς θυσίαν δόμα χειρός αυτού και ελαίου το ιν τω πέμματι και εν τη ημέρα της νουμηνίας μόσχον άμωμον και εξ αμνούς και κριόν άμωμον έσονται και πέμμα τω κριώ και πέμμα τω μόσχω έσται μαναά και τοις αμνοίς καθώς αν εκποιή η χειρ αυτού και ελαίου το ιν τω πέμματι και εν τω εισπορεύεσθαι τον αφηγούμενον κατά την οδόν του αιλάμ της πύλης εισελεύσεται και κατά την οδόν αυτής εξελεύσεται και όταν εισπορεύηται ο λαός της γης εναντίον κυρίου εν ταις εορταίς ο εισπορευόμενος κατά την οδόν της πύλης της προς βορράν προσκυνείν εξελεύσεται κατά την οδόν της πύλης της προς νότον και ο εισπορευόμενος κατά την οδόν της πύλης της προς νότον εξελεύσεται κατά την οδόν της πύλης της προς βορράν ουκ αναστρέψει κατά την πύλην εις ην εισελήλυθεν αλλά κατευθύ αυτής εξελεύσεται 10 και ο αφηγούμενος εν μέσω αυτών εν τω εισπορεύεσθαι αυτούς εισελεύσεται και εν τω εκπορεύεσθαι αυτούς εξελεύσεται 11 και εν ταις εορταίς και εν ταις πανηγύρεσιν έσται το μαναά πέμμα τω μόσχω και πέμμα τω κριώ και τοις αμνοίς καθώς εκποιή η χειρ αυτού και ελαίου ιν τω πέμματι 12 εάν δε ποιήση ο αφηγούμενος ομολογίαν ολοκαύτωμα σωτηρίου τω κυρίω και ανοίξη αυτώ την πύλην την βλέπουσαν κατά ανατολάς και ποιήση το ολοκαύτωμα αυτού και τα του σωτηρίου αυτού ον τρόπον εποίει εν τη ημέρα των σαββάτων και εξελεύσεται και κλεισεί τας θύρας μετά το εξελθείν αυτόν 13 και αμνόν ενιαύσιον άμωμον ποιήσει εις ολοκαύτωμα τω κυρίω καθ΄ ημέραν πρωϊ πρωϊ ποιήσει αυτόν 14 και μαναά ποιήσει επ΄ αυτώ τοπρωϊ πρωϊ το έκτον του μέτρου και ελαίου το τρίτον του ιν του αναμίξαι την σεμίδαλιν μαναά τω κυρίω πρόσταγμα διαπαντός 15 ποιήσετε τον αμνόν και το μαναά και το έλαιον ποιήσετε τοπρωϊ πρωϊ ολοκαύτωμα διαπαντός

Concerning Inheritance

16 τάδε λέγει κύριος ο θεός εάν δω ο αφηγούμενος δόμα ενί εκ των υιών αυτού εκ της κληρονομίας αυτού τούτο τοις υιοίς αυτού έσται κατάσχεσις εν κληρονομία 17 και εάν δω δόμα ενί των παίδων αυτού και έσται αυτώ έως του έτους της αφέσεως και αποδοθήσεται τω αφηγουμένω πλην της κληρονομίας των υιών αυτού αυτοίς έσται 18 και ου μη λάβη ο αφηγούμενος εκ της κληρονομίας του λαού του καταδυναστεύσαι αυτούς εκ της κατασχέσεως αυτού κατακληρονομήσει τοις υιοίς αυτού όπως μη διασκορπίζηται ο λαός μου έκαστος από της κατασχέσεως αυτού

Concerning Offerings

19 και εισήγαγέ με εις την οδόν της κατά νώτου της πύλης εις την εξέδραν των αγίων των ιερέων την βλέπουσαν προς βορράν και ιδού τόπος εκεί κεχωρισμένος 20 και είπε προς με ούτος ο τόπος εστίν ου εψήσουσιν εκεί οι ιερείς τα υπέρ αγνοίας και τα υπέρ αμαρτίας και εκεί πέψουσι το μαναά το παράπαν του μη εκφέρειν εις την αυλήν την εξωτέραν του αγιάζειν τον λαόν 21 και εξήγαγέ με εις την αυλήν την εξωτέραν και περίηγαγέ με επί τα τέσσαρα μέρη της αυλής και ιδού αυλή κατά τα κλίτη της αυλής 22 επί τα τέσσαρα κλίτη της αυλής αυλαί μικραί μήκους πηχών τεσσαράκοντα και εύρος πηχών τριάκοντα μέτρον εν ταις τέσσαρσι 23 και εξέδραι κύκλω αυταίς ταις τέσσαρσι και μαγειρεία γεγονότα υποκάτωθεν των εξεδρών κύκλω 24 και είπε προς με ούτοι οι οίκοι των μαγείρων ου εψήσουσιν εκεί οι λειτουργούντες τω οίκω τα θύματα του λαού
Copyright information for ABPGRK