Ezekiel 47

CHAPTER 47

The Healing Waters from the House

και εισήγαγέ με επί τα πρόθυρα του οίκου και ιδού ύδωρ εξεπορεύετο υποκάτωθεν του αιθρίου του οίκου κατά ανατολάς ότι το πρόσωπον του οίκου έβλεπε κατά ανατολάς και το ύδωρ κατέβαινεν από του νότου του οίκου του δεξιού επί τον νότον του θυσιαστήριον και εξήγαγέ με κατά την οδόν της πύλης της προς βορράν και περιήγαγέ με την οδόν έξωθεν προς την πύλην της αυλής της βλεπούσης κατά ανατολάς και ιδού το ύδωρ κατεφέρετο από του κλίτους του δεξιού καθώς έξοδος ανδρός εξεναντίας και μέτρον εν τη χειρί αυτού και διεμέτρησεν χιλίους και διήλθεν εν τω ύδατι ύδωρ αφέσεως και διεμέτρησεν χιλίους και διήλθεν το ύδωρ έως των γονάτων και διεμέτρησεν χιλίους και διήλθεν το ύδωρ έως οσφύος και διεμέτρησε χιλίους και ουκ ηδύνατο διελθείν έτι ότι εξύβριζεν το ύδωρ ως ροίζος χειμάρρου ου ου διαβήσονται και είπε προς με εώρακας υιέ ανθρώπου και ήγαγέ με και επέστρεψέ με επί το χείλος του ποταμού εν τη επιστροφή μου και ιδού επί του χείλους του ποταμού δένδρα πολλά σφόδρα ένθεν και ένθεν και είπε προς με το ύδωρ τούτο το εκπορευόμενον εις την Γαλιλαίαν την προς ανατολάς και κατεβαίνεν επί την Αραβίαν και ήρχετο έως επί την θάλασσαν επί το ύδωρ της διεκβολής και υγιάσει τα ύδατα και έσται πάσα ψυχή των ζώων των εκζεόντων επί πάντα εφ α αν επέλθη εκεί ο ποταμός ζήσεται και έσται εκεί ιχθύς πολύς σφόδρα ότι ήκει εκεί το ύδωρ τούτο και υγιάσει και ζήσεται παν εφ΄ ο αν επέλθη ο ποταμός εκεί ζήσεται 10 και στήσονται εκεί αλιείς από Εγαδδί έως Εναγαλείμ ψυγμός σαγηνών έσται κατ΄ εαυτήν έσται και οι ιχθύες αυτής ως οι ιχθύες της θαλάσσης της μεγάλης πλήθος πολύ σφόδρα 11 και εν τη διεκβολή αυτού και εν τη επιστροφή αυτού και εν τη υπεράρσει αυτού ου μη υγιάσωσιν εις άλας δέδονται 12 και επί του ποταμού αναβήσεται επί του χείλους αυτού ένθεν και ένθεν παν ξύλον βρώσιμον ου μη παλαιωθή επ΄ αυτού ουδέ μη εκλείπη ο καρπός αυτού της καινότητος αυτού πρωτοβολήσει διότι τα ύδατα αυτών εκ των αγίων ταύτα εκπορεύονται και έσται ο καρπός αυτών εις βρώσιν και ανάβασις αυτών εις υγίειαν

The Borders of the Land

13 τάδε λέγει κύριος ο θεός ταύτα τα όρια κατακληρονομήσετε της γης ταις δώδεκα φυλαίς των υιών Ισραήλ πρόσθεσις σχοινίσματος 14 και κατακληρονομήσετε αυτήν έκαστος καθώς ο αδελφός αυτού εις ην ήρα την χείρά μου του δούναι τοις πατράσιν αυτών και πεσείται η γη αύτη υμίν εν κληρονομία 15 και ταύτα τα όρια της γης της προς βορράν από της θαλάσσης της μεγάλης οδόν Αιθαλών της εισόδου Σηδάδα 16 Αιμάθ Βεροθά Σαβαρίμ τα αναμέσον ορίων Δαμασκού και αναμέσον ορίων Ημαθί αυλαί του Θίχων αι εισίν επάνω των ορίων Αυρανίτιδος 17 ταύτα τα όρια από της θαλάσσης από της αυλής του Αινάν όρια Δαμασκού και τα προς βορράν και τα όρια Αιμάθ τα προς βορράν 18 και τα προς ανατολάς αναμέσον της Αυρανίτιδος και αναμέσον Δαμασκού και αναμέσον της Γαλααδίτιδος και αναμέσον της γης του Ισραήλ ο Ιορδάνης διορίζει επί την θάλασσαν την προς ανατολάς φοινικώνος ταύτα τα προς ανατολάς 19 και ταύτα τα προς νότον και λίβα από Θαιμάν και φοινικώνος έως ύδατος Μαριβώθ Κάδης παρεκτείνον επί την θάλασσαν την μεγάλην τούτο το μέρος νότος και λίψ 20 τούτο το μέρος της θαλάσσης της μεγάλης ορίζει έως κατέναντι της εισόδου Ημάθ έως εισόδου αυτού ταύτά εστι τα προς θάλασσαν 21 και διαμεριειτε την γην ταύτην αυτοίς ταις φυλαίς του Ισραήλ 22 βαλείτε αυτήν εν κλήρω υμίν και τοις προσηλύτοις τοις παροικούσιν εν μέσω υμών οίτινες εγέννησαν υιούς εν μέσω υμών και έσονται υμών ως αυτόχθονες εν τοις υιοίς του Ισραήλ μεθ΄ υμών φάγονται εν κληρονομία εν μέσω των φυλών του Ισραήλ 23 και έσονται εν φυλή προσηλύτων εν τοις προσηλύτοις τοις μετ΄ αυτών εκεί δώσετε κληρονομίαν αυτοίς λέγει κύριος ο θεός
Copyright information for ABPGRK