Ezekiel 7

CHAPTER 7

The End Has Come

1και εγένετο λόγος κυρίου προς με λέγων 2και συ υιέ ανθρώπου τάδε λέγει Αδωναϊ κύριος τη γη του Ισραήλ πέρας ήκει το πέρας ήκει επί τας τέσσαρας πτέρυγας της γης 3ήκει το πέρας νυν το πέρας προς σε και αποστελώ τον θυμόν μου εγώ επί σε και εκδικήσω σε εν ταις οδοίς σου και δώσω επί σε πάντα τα βδελύγματά σου 4ου φείσεται ο οφθαλμός μου επί σε ουδέ μη ελεήσω διότι την οδόν σου επί σε δώσω και τα βδελύγματά σου εν μέσω σου έσται και γνώση διότι εγώ κύριος 5διότι τάδε λέγει Αδωναϊ κύριος κακία μία κακία ιδού πάρεστι 6το πέρας ήκει ήκει το πέρας εξηγέρθη προς σε

Punishment Meted Out to Israel

7ιδού ήκει πλοκή επί σε τον κατοικούντα την γην ήκει ο καιρός ήγγικεν η ημέρα ου μετά θορύβων ουδέ μετ΄ ωδίνων 8νυν εγγύθεν εκχεώ την οργήν μου επί σε και συντελέσω τον θυμόν μου εν σοι και κρινώ σε εν ταις οδοίς σου και δώσω επί σε πάντα τα βδελύγματά σου 9ου φείσεται ο οφθαλμός μου ουδε μη ελεήσω κατά τας οδούς σου επί σε δώσω και τα βδελύγματά σου εν μέσω σου έσονται και επιγνώση διότι εγώ ειμι κύριος ο τύπτων 10ιδού η ημέρα κυριου ήκει η ράβδος ήνθηκεν 11η ύβρις εξανέστηκε και συντρίψει στήριγμα ανόμου και ου μετά θορύβου ουδέ μετά σπουδής 12ήκει ο καιρός ιδού η ημέρα ο κτώμενος μη χαιρέτω και ο πωλών μη θρηνείτω ότι οργή εις παν το πλήθος αυτής 13διότι ο κτώμενος προς τον πωλούντα μη επιστρέψει και έτι εν ζωή το ζην αυτών ότι όρασις εις παν το πλήθος αυτών ουκ ανακάμψει και άνθρωπος εν οφθαλμοίς ζωής αυτού ου κρατήσει 14σαλπίσατε εν σάλπιγγι και κρίνατε τα σύμπαντα και ουκ έστι πορευόμενος εις τον πόλεμον ότι η οργή μου επί παν το πλήθος αυτής 15η ρομφαία έξωθεν και ο λιμός και ο θάνατος έσωθεν ο εν τω πεδίω εν ρομφαία τελευτήσει τους δε εν τη πόλει λιμός και θάνατος συντελέσει 16και ανασωθήσονται οι ανασωζόμενοι εξ αυτών και έσονται επί των ορέων ως περιστερά μελετητή και πάντας αποκτενώ έκαστον εν ταις αδικίαις αυτού 17πάσαι χείρες εκλυθήσονται και πάντες μηροί μολυνθήσονται υγρασία 18και περιζώσονται σάκκους και καλύψει αυτούς θάμβος και επί παν πρόσωπον αισχύνη επ΄ αυτούς και επί πάσαν κεφαλήν φαλάκρωμα 19το αργύριον αυτών ριφήσεται εν ταις πλατείαις και το χρυσίον αυτών υπεροφθήσεται το αργύριον αυτών και το χρυσίον αυτών ου δυνήσεται εξελέσθαι αυτούς εν ημέρα οργής κυρίου αι ψυχαί αυτών ου μη εμπλησθώσι και αι κοιλίαι αυτών ου πληρωθήσονται διότι βάσανος των αδικιών αυτών εγένετο 20εκλεκτά κόσμου εις υπερηφανίαν έθεντο αυτά και εικόνας των βδελυγμάτων αυτών εποίησαν εξ αυτών ένεκεν τούτου δέδωκα αυτά αυτοίς εις ακαθαρσίαν 21και παραδώσω αυτά εις χείρας αλλοτρίων του διαρπάσαι αυτά και τοις λοιμοίς της γης εις σκύλα και βεβηλώσουσιν αυτά 22και αποστρέψω το πρόσωπόν μου απ΄ αυτών και μιανούσι την επισκοπήν μου και εισελεύσονται εις αυτά αφυλάκτως και βεβηλώσουσιν αυτά 23και ποιήσουσι φυρμόν διότι η γη πλήρης κρίσεως αιμάτων και η πόλις πλήρης ανομίας και άξω πονηρούς εθνών και κληρονομήσουσιν τους οίκους αυτών 24και αποστρέψω το φρύαγμα της ισχύος αυτών και μιανθήσεται τα άγια αυτών 25εξιλασμός ήξει και ζητήσει ειρήνην και ουκ έσται

Woes upon Priest, Prophet and Elders

26ουαί επί ουαί έσται και αγγελία επί αγγελίαν έσται και ζητηθήσεται όρασις εκ προφήτου και νόμος απολείται εξ ιερέως και βουλή εκ πρεσβυτέρων ο βασιλεύς πενθήσει 27και ο άρχων ενδύσεται αφανισμόν και αι χείρες του λαού της γης παραλυθήσονται κατά τας οδούς αυτών ποιήσω αυτοίς και εν τοις κρίμασιν αυτών εκδικήσω αυτούς και γνώσονται ότι εγώ κύριος
Copyright information for ABPGRK