Ezekiel 40

CHAPTER 40

The Vision of the Temple

1και εγένετο εν τω πέμπτω και εικοστώ έτει της αιχμαλωσίας ημών εν τω πρώτω μηνί δεκάτη του μηνός εν τω τεσσαρεσκαιδεκάτω έτει μετά το αλώναι την πόλιν εν τη ημέρα εκείνη εγένετο επ΄ εμέ χειρ κυρίου 2και ήγαγέ με εν οράσει θεού εις την γην Ισραήλ και έθηκέ με επ΄ όρους υψηλού σφόδρα και επ΄ αυτού ως οικοδομή πόλεως απέναντι 3και εισήγαγέ με εκεί και ιδού ανήρ και η όρασις αυτού ην ωσεί όρασις χαλκού στίλβοντος και εν τη χειρί αυτού ην σπαρτίον οικοδόμων και κάλαμος μέτρον και αυτός ειστήκει επί της πύλης 4και είπε προς με ο ανήρ εώρακας υιέ ανθρώπου εν τοις οφθαλμοίς σου ίδε και εν τοις ωσί σου άκουε και τάξον εις την καρδίαν σου πάντα όσα εγώ δεικνύω σοι διότι ένεκα του δείξαί σοι εισελήλυθας ώδε και δείξεις πάντα όσα συ οράς τω οίκω του Ισραήλ 5και ιδού περίβολος έξωθεν του οίκου κύκλω και εν τη χειρί του ανδρός κάλαμος το μέτρον πηχών εξ εν πήχει και παλαιστής και διεμέτρησε το προτείχισμα πλάτος ίσον τω καλάμω και το ύψος αυτού ίσον τω καλάμω

The Gateway According to the East

6και εισήλθεν εις την πύλην την βλέπουσαν κατά ανατολάς εν επτά αναβαθμοίς και διεμέτρησε το θεέ εξ εξ το αιλάμ της πύλης ίσον τω καλάμω πλάτος 7και το θεέ ισον τω καλάμω μήκος και ίσον τω καλάμω πλάτος και το αιλάμ αναμέσον του θεηλάθ πηχών εξ και το θεέ το δεύτερον ίσον τω καλάμω πλάτος και ίσον τω καλάμω μήκος και το αιλάμ πηχεών πέντε 8και το θεέ το τρίτον ίσον τω καλάμω μήκος και ίσον τω καλάμω πλάτος 9και το αιλάμ του πυλώνος πλησίον του αιλάμ της πύλης πηχών οκτώ και τα αιλεύ πηχών δύο και τα αιλάμ της πύλης έσωθεν 10και το αιλάμ της πύλης έσωθεν και το θεέ της πύλης κατέναντι τρεις ένθεν και τρεις ένθεν και μέτρον εν τοις τρισί μέτρον εν τοις αιλάμ ένθεν και ένθεν 11και διεμέτρησε το πλάτος της θύρας του πυλώνος πηχών δέκα και το εύρος του πυλώνος πηχών δεκατριών 12και πήχυς εις επισυναγόμενος κατά πρόσωπον τω θεείμ και πήχεως ενός όρος ένθεν και ένθεν και το θεέ πηχών εξ ένθεν και πηχών εξ ένθεν 13και διεμέτρησε την πύλην από του τοίχου του θεέ επί τον τοίχον του θεέ πλάτος πήχεις είκοσι πέντε αύτη πύλη επί πύλην 14και το αίθριον του αιλάμ της πύλης εξήκοντα πήχεις και θεείμ της πύλης κύκλω 15και το αίθριον της πύλης έξωθεν εις το αίθριον αιλάμ της πύλης έσωθεν πηχών πεντήκοντα 16και θυρίδες κρυπταί επί τα θεείμ και επί τα αιλάμ έσωθεν της πύλης της αυλής κυκλόθεν και ωσαύτως τοις αιλαμώθ θυρίδας κύκλω έσωθεν και επί το αιλάμ φοίνικες ένθεν και ένθεν

The Inner Courtyard

17και εισήγαγέ με εις την αυλήν την εσωτέραν και ιδού παστοφόρια και περίστυλα της αυλής κύκλω τριάκοντα παστοφόρια εν τοις περιστύλοις 18και αι στοαί κατά νώτου των πυλών κατά το μήκος των πυλών το περίστυλον το υποκάτω 19και διεμέτρησε το πλάτος της αυλής από του αιθρίου της πύλης της εξωτέρας έως έσωθεν επί το αίθριον της πύλης εσωτέρας της βλεπούσης έξω πήχεις εκατόν της βλεπούσης κατά ανατολάς και ήγαγέ με επί βορράν

The Gate Looking to the North

20και ιδού πύλη βλέπουσα προς βορράν τη αυλή τη εξωτέρα και διεμέτρησεν αυτήν το μήκος αυτής και το πλάτος 21και το θεέ τρεις ένθεν και τρεις ένθεν και το αιλευ και τα αιλαμμών και τους φοίνικας αυτής και εγένετο κατά τα μέτρα της πύλης της βλεπούσης κατά ανατολάς πηχών πεντήκοντα το μήκος αυτής και πηχών εικοσιπέντε το εύρος αυτής 22και θυρίδες αυτής και τα αιλαμμών και οι φοίνικες αυτής καθώς η πύλη η βλέπουσα κατά ανατολάς και εν επτά κλημακτήρσιν ανέβαινον επ΄ αυτήν και τα αιλαμμών έσωθεν 23και πύλη τη αυλή τη εσωτέρα βλεπουσά επί πύλην του βορρά ον τρόπον της πύλης της βλεπούσης κατά ανατολάς και διεμέτρησε την αυλήν από πύλης επί πύλην πήχεις εκατόν

The Gate Looking to the South

24και ήγαγέ με κατά νότον και ιδού πύλη βλέπουσα προς νότον και διεμέτρησεν αυτήν και τα θεέ και τα αιλεύ και τα αιλαμμών κατά τα μέτρα ταύτα 25και αι θυρίδες αυτής και τα αιλαμμών κυκλόθεν καθώς αι θυρίδες του αιλάμ πηχών πεντήκοντα το μήκος αυτής και πηχών εικοσιπέντε το εύρος αυτής 26και επτά κλημακτήρες αυτής και αιλαμμών έσωθεν και φοίνικες αυτής εις ένθεν και εις ένθεν επί τα αιλεύ 27και πύλη κατέναντι της πύλης της αυλής της εσωτέρας προς νότον και διεμέτρησε την αυλήν από πύλης επί πύλην πήχεις εκατόν το εύρος προς νότον 28και εισήγαγέ με εις την αυλήν την εσωτέραν της πύλης της προς νότον και διεμέτρησε την πύλην κατά τα μέτρα ταύτα 29και τα θεέ και τα αιλεύ 30και τα αιλαμμών κατά τα μέτρα ταύτα και θυρίδες αυτή και τω αιλαμμών κύκλω πήχεις πεντήκοντα το μήκος και εύρος αυτής πήχεις εικοσιπέντε 31και αιλαμμών αυτού προς την αυλήν την εξωτέραν φοίνικες τω αιλεύ και εν οκτώ κλημακτήρσιν ανέβαινον επ΄ αυτήν 32και εισήγαγέ με εις την αυλήν εσωτέραν οδώ κατ΄ ανατολάς και διεμέτρησεν την θύραν κατά τα μέτρα ταύτα 33και τα θεέ και τα αιλεύ και τα αιλαμώθ κατά τα μέτρα ταύτα και θυρίδες αυτή και τα αιλαμμώθ κύκλω πήχεις πεντήκοντα το μήκος και εύρος αυτής εικοσιπέντε πηχεών 34και αιλαμμώθ της αυλής της εσωτέρας και φοίνικες αιλαύ ένθεν και ένθεν και οκτώ κλημακτήρσιν ανέβαινον επ΄ αυτήν 35και εισήγαγέ με εις την θύραν την προς βορράν και διεμέτρησε κατά τα μέτρα ταύτα 36και τα θεέ και τα αιλαύ και τα αιλαμώθ και θυρίδες αυτής κύκλω πήχεις πεντήκοντα το μήκος και εύρος πήχεις εικοσιπέντε 37και τα αιλαύ της αυλής της εξωτέρας και φοίνικες αιλαύ ένθεν και ένθεν και οκτώ κλημακτήρες 38και τα παστοφόρια αυτής και τα θυρώματα αυτής και τα αιλαμμών αυτής επί της πύλης της δευτέρας έκρυσις 39όπως σφαζωσιν εν αυτή τα υπέρ αμαρτίας και τα υπέρ αγνοίας 40και κατά νώτου του ρύακος των ολοκαυτωμάτων της βλεπούσης προς βορράν δύο τράπεζαι κατά νώτου ετέρου και τω αιλάμ της πύλης δύο τράπεζαι κατά ανατολάς 41τέσσαρες τράπεζαι ένθεν και τέσσαρες ένθεν κατά νώτου της πύλης επ΄ αυτάς σφάξουσι τα θύματα και κατέναντι των οκτώ τράπεζαι των θυμάτων 42και τέσσαρες τραπεζαι των ολοκαυτωμάτων λίθιναι λελαξευμέναι πήχεως και ημίσους το πλάτος και πηχών δύο και ημίσους το μήκος και πήχεως το ύψος επ΄ αυτά επιθησουσι τα σκεύη εν οις σφάζουσι τα ολοκαυτώματα εκεί και τα θύματα 43και παλαιστής έξουσι κυμάτιον λελαξευμένον έσωθεν κύκλω και επί τας τραπέζας επάνωθεν στέγας του καλυπτεσθαι από του υετού και της ξηρασίας 44και εισήγαγέ με εις την αυλήν την εσωτέραν και ιδού δύο εξέδραι εν τη αυλή τη εσωτέρα μία κατά νώτου της πύλης της προς βορράν φέρουσα κατά νότον και μία κατά νώτου της πύλης της προς νότον της βλεπούσης προς βορράν 45και είπε προς με η εξέδρα αύτη η βλέπουσα προς νότον τοις ιερεύσι τοις φυλάσσουσι την φυλακήν του οίκου 46και η εξέδρα η βλέπουσα προς βορράν τοις ιερεύσι τοις φυλάσσουσι την φυλακήν του θυσιαστηρίου εκείνοί εισιν οι υιοί Σαδδούκ οι εγγίζοντες εκ του Λευί προς κυρίου του λειτουργείν αυτώ 47και διεμέτρησε την αυλήν μήκος πηχών εκατόν και εύρος πηχών εκατόν επί τα τέσσαρα μέρη αυτής και το θυσιαστήριον απέναντι του οίκου 48και εισήγαγέ με εις το αιλάμ του οίκου και διεμέτρησε το αιλ του αιλάμ πηχών πέντε το πλάτος ένθεν και πηχών πέντε ένθεν και το εύρος του θυρώματος πηχών δεκατεσσάρων και επωμίδες της θύρας του αιλάμ πηχών τριών ένθεν και πηχών τριών ένθεν 49και το μήκος του αιλάμ πηχών είκοσι και το εύρος πηχών δώδεκα και επί δέκα αναβαθμών ανέβαινον επ΄ αυτό και στύλοι ήσαν επί το αιλάμ εις εντεύθεν και εις εντεύθεν
Copyright information for ABPGRK