Ezekiel 41

CHAPTER 41

Ezekiel's Vision of the Temple

1και εισήγαγέ με εις τον ναόν και διεμέτρησε το αιλάμ πηχών εξ το εύρος του αιλάμ ένθεν και το εύρος πηχών εξ ένθεν το εύρος της σκηνής 2και το εύρος του πυλώνος πηχών δέκα και επωμίδες του πυλώνος πηχών πέντε ένθεν και πηχών πέντε ένθεν και διεμέτρησε το μήκος αυτού πηχών τεσσαράκοντα και το εύρος πηχών είκοσι 3και εισήλθεν εις την αυλήν την εσωτέραν και διεμέτρησε το αιλ του θυρώματος πηχών δύο και το θύρωμα πηχών εξ και τας επωμίδας του θυρώματος πηχών επτά ένθεν 4και διεμέτρησε το μήκος των πυλών πηχών είκοσι και εύρος πηχών είκοσι κατά πρόσωπον του ναού και είπε προς με τούτο το άγιον των αγίων 5και διεμέτρησε τον τοίχον του οίκου πηχών εξ και το εύρος της πλευράς πηχών τεσσάρων κυκλόθεν 6και τα πλευρά πλευρόν επί πλευρόν τριάκοντα και τριών και διάστημα εν τω τοίχω του οίκου εν τοις πλευροίς κύκλω του είναι τοις επιλαμβανομένοις οράν όπως το παράπαν μη άπτωνται των τοίχων του οίκου 7και το εύρος της ανωτέρας των πλευρών κατά το πρόσθεμα εκ του τοίχου προς την ανωτέραν κύκλω του οίκου όπως διαπλατύνηται άνωθεν και εκ των κάτωθεν αναβαίνωσιν επί τα υπερώα και εκ των μέσων επί τα τριώροφα 8και τα θραέλ του οίκου ύψος κύκλω διάστημα των πλευρών ίσον τω καλάμω πηχών εξ διάστηματα 9και εύρος του τοίχου της πλευράς έξωθεν πηχών πέντε και τα απόλοιπα αναμέσον των πλευρών του οίκου 10και αναμέσον των εξεδρών εύρος πηχών είκοσι το περιφερές τω οίκω κύκλω 11και αι θύραι των εξεδρών επί το απόλοιπον της θύρας της μιάς της προς βορράν και η θύρα η μία προς νότον και το εύρος του τόπου του απολοίπου πηχών πέντε πλάτος κυκλόθεν 12και το διορίζον κατά πρόσωπον του απολοίπου του προς θάλασσαν πηχών εβδομήκοντα πλάτος του τοίχου του διορίζοντος και πηχών πέντε το εύρος κυκλόθεν και μήκος αυτού πηχών εννενήκοντα

Dimensions and Design of the Temple Area

13και διεμέτρησε κατέναντι του οίκου μήκος πηχών εκατόν και τα απόλοιπα και τα διορίζοντα και οι τοίχοι αυτού μήκος πηχών εκατόν 14και το εύρος κατά πρόσωπον του ναού και τα απόλοιπα κατέναντι πηχών εκατόν 15και διεμέτρησε το μήκος του διορίζοντος κατά πρόσωπον των απολοίπων των κατόπισθεν του οίκου εκείνου και τα απόλοιπα ένθεν και ένθεν πηχών εκατόν μήκος και ο ναός και αι γωνίαι και το αιλάμ το εξώτερον πεφατωνμένα 16και αι θυρίδες δικτυωταί υποφαύσεις κύκλω τοις τρισίν ώστε διακύπτειν και ο οίκος και τα πλησίον εξυλωμένα κύκλω και από το εδάφος έως των θυρίδων και αι θυρίδες αναπτυσσόμεναι τρισσώς εις διακύπτειν 17και έως του οίκου του εσωτέρου και του εξωτέρου και εφ΄ όλον τον τοίχον κύκλω τον έσωθεν και τον έξωθεν 18γεγλυμμένα χερουβείμ και φοίνικες αναμέσον χερούβ και χερούβ δύο πρόσωπα τω χερούβ 19πρόσωπον ανθρώπου προς τον φοίνικα ένθεν και πρόσωπον λέοντος προς τον φοίνικα ένθεν διαγεγλυμμένος όλος ο οίκος κυκλόθεν 20εκ του εδάφους έως φατνώματος χερουβείμ και οι φοίνικες διαγεγλυμμένοι 21και το άγιον και ο ναός αναπτυσσόμενος τετράγωνα κατά πρόσωπον των αγίων όρασις ως όψις 22θυσιαστηρίου ξυλίνου πηχών τριών το ύψος αυτού και πηχών δύο το μήκος και το εύρος πηχών δύο και κέρατα είχε και η βάσις αυτού και οι τοίχοι αυτού ξύλινοι και είπε προς με αύτη η τράπεζα η προ προσώπου κυρίου 23και δύο θυρώματα τω ναώ και τω αγίω δύο θυρώματα τοις δυσί θυρώμασι τοις στροφωτοίς 24δύο θυρώματα τω ενί και δύο θυρώματα τη θύρα τη δευτέρα 25και γλυφή επ΄ αυτών και επί τα θυρώματα του ναού χερουβείμ και φοίνικες κατά την γλυφήν των αγίων και σπουδαία ξύλα κατά πρόσωπον του αιλάμ έξωθεν 26και θυρίδες κρυπταί και διεμέτρησεν ένθεν και ένθεν εις τα οροφώματα του αιλάμ και τα πλευρά του οίκου εζυγωμένα
Copyright information for ABPGRK