Ezra 5

CHAPTER 5

Construction Renewed under Darius King of Persia

1και προεφήτευσεν Αγγαίος ο προφήτης και Ζαχαρίας ο του Αδδώ προφητείαν επί τους Ιουδαίους τους εν Ιούδα και εν Ιερουσαλήμ εν ονόματι θεού Ισραήλ επ΄ αυτούς 2τότε ανέστησαν Ζοροβαβέλ ο του Σαλαθιήλ και Ιησούς υιός Ιωσεδέκ και ήρξαντο οικοδομήσαι τον οίκον του θεού τον εν Ιερουσαλήμ και μετ΄ αυτών οι προφήται του θεού βοηθούντες αυτοίς 3εν αυτώ τω καιρώ ήλθεν επ΄ αυτούς Θαθθαναϊ έπαρχος πέραν του ποταμού και Σαθραβουζάνης και οι σύνδουλοι αυτών και τοιάδε είπεν αυτοίς τις έθηκεν υμίν γνώμην του οικοδομήσαι τον οίκον τούτον και την χορηγίαν ταύτην καταρτίσασθαι 4τότε ταύτα είπον αυτοίς τίνα εστί τα ονόματα των ανδρών των οικοδομούντων την πόλιν ταύτην 5και οι οφθαλμοί του θεού εγένοντο επί την αιχμαλωσίαν Ιούδα και ου κατήργησαν αυτούς έως γνώμη τω Δαρείω απηνέχθη και τότε δίδωσι τω φορολόγω περί τούτου 6διασάφησις επιστολής ης απέστειλε Θαθθαναϊ ο έπαρχος του πέραν του ποταμού και Σαθραβουζάνης και οι σύνδουλοι αυτών Αφασατχαίοι οι εν τω πέραν του ποταμού Δαρείω τω βασιλεί

The Letter of Opposition of Construction

7ρήμασιν απέστειλαν προς αυτόν και τάδε γέγραπται εν αυτώ Δαρείω τω βασιλεί ειρήνη πάσα 8γνωστόν έστω τω βασιλεί ότι επορεύθημεν εις την Ιουδαίαν χώραν εις οίκον του θεού του μεγαλου και αυτός οικοδομείται εν τοις λίθοις εκλεκτοίς και ξύλα εντίθεται εν τοις τοίχοις και το έργον εκείνο επιδέξιον γίνεται και ευοδούται εν ταις χερσίν αυτών 9τότε ηρωτήσαμεν τους πρεσβυτέρους εκείνους και ούτως είπαμεν αυτοίς τις έθηκεν υμίν γνώμην τον οίκον τούτον οικοδομήσαι και την χορηγίαν ταύτην καταρτίσασθαι 10και τα ονόματα αυτών ηρωτήσαμεν αυτούς του γνωρίσαι σοι ώστε γράψαι σοι τα ονόματα των ανδρών των αρχόντων αυτών 11και τοιούτο ρήμα απεκρίθησαν ημίν λέγοντες ημείς εσμέν δούλοι του θεού του ουρανού και της γης και οικοδομούμεν τον οίκον ος ην ωκοδομημένος προ τούτου έτη πολλά και βασιλεύς του Ισραήλ μέγας ωκοδόμησεν αυτόν και κατηρτίσατο αυτόν αυτοίς 12αφ΄ ότε δε παρώργισαν οι πατέρες ημών τον θεόν του ουρανού έδωκεν αυτούς εις χείρας Ναβουχοδονόσορ βασιλέως Βαβυλώνος του Χαλδαίου και τον οίκον τούτον κατέλυσε και τον λαόν απώκισεν εις Βαβυλώνα 13αλλ΄ εν έτει τω πρώτω Κύρου του βασιλέως των Βαβυλωνίων Κύρος ο βασιλεύς έθετο γνώμην τον οίκον του θεού τούτον οικοδομηθήναι 14και τα σκεύη του οίκου του θεού τα χρυσά και αργυρά α Ναβουχοδονόσορ εξήνεγκεν από του οίκου του εν Ιερουσαλήμ και απήνεγκεν αυτά εις τον ναόν του βασιλέως τον εν Βαβιλώνι εξήνεγκεν αυτά Κύρος ο βασιλεύς από του ναού του εν Βαβιλώνι και έδωκεν αυτά τω Σασαβασάρ τω θησαυροφύλακι τω επί του θησαυρού 15και είπεν αυτώ ταύτα τα σκεύη λάβε και πορεύου θες αυτά εν τω οίκω τω εν Ιερουσαλήμ και ο οίκος του θεού οικοδομηθήτω εις τον αυτού τόπον 16τότε Σασαβασάρ εκείνος ήλθε και έδωκε τους θεμελίους του οίκου του θεού του εν Ιερουσαλήμ και από τότε έως του νυν οικοδομείται και ουκ ετελέσθη 17και νυν ει επί τον βασιλέα αγαθόν επισκοπείτω εν τω οίκω της γάζης του βασιλέως εκεί εν Βαβυλώνι όπως γνως ότι από του βασιλέως Κύρου ετέθη γνώμη οικοδομήσαι τον οίκον του θεού εκείνον τον εν Ιερουσαλήμ και γνους ο βασιλεύς περί τούτου πεμψάτω προς ημάς
Copyright information for ABPGRK