Ezra 5

CHAPTER 5

Construction Renewed under Darius King of Persia

και προεφήτευσεν Αγγαίος ο προφήτης και Ζαχαρίας ο του Αδδώ προφητείαν επί τους Ιουδαίους τους εν Ιούδα και εν Ιερουσαλήμ εν ονόματι θεού Ισραήλ επ΄ αυτούς τότε ανέστησαν Ζοροβαβέλ ο του Σαλαθιήλ και Ιησούς υιός Ιωσεδέκ και ήρξαντο οικοδομήσαι τον οίκον του θεού τον εν Ιερουσαλήμ και μετ΄ αυτών οι προφήται του θεού βοηθούντες αυτοίς εν αυτώ τω καιρώ ήλθεν επ΄ αυτούς Θαθθαναϊ έπαρχος πέραν του ποταμού και Σαθραβουζάνης και οι σύνδουλοι αυτών και τοιάδε είπεν αυτοίς τις έθηκεν υμίν γνώμην του οικοδομήσαι τον οίκον τούτον και την χορηγίαν ταύτην καταρτίσασθαι τότε ταύτα είπον αυτοίς τίνα εστί τα ονόματα των ανδρών των οικοδομούντων την πόλιν ταύτην και οι οφθαλμοί του θεού εγένοντο επί την αιχμαλωσίαν Ιούδα και ου κατήργησαν αυτούς έως γνώμη τω Δαρείω απηνέχθη και τότε δίδωσι τω φορολόγω περί τούτου διασάφησις επιστολής ης απέστειλε Θαθθαναϊ ο έπαρχος του πέραν του ποταμού και Σαθραβουζάνης και οι σύνδουλοι αυτών Αφασατχαίοι οι εν τω πέραν του ποταμού Δαρείω τω βασιλεί

The Letter of Opposition of Construction

ρήμασιν απέστειλαν προς αυτόν και τάδε γέγραπται εν αυτώ Δαρείω τω βασιλεί ειρήνη πάσα γνωστόν έστω τω βασιλεί ότι επορεύθημεν εις την Ιουδαίαν χώραν εις οίκον του θεού του μεγαλου και αυτός οικοδομείται εν τοις λίθοις εκλεκτοίς και ξύλα εντίθεται εν τοις τοίχοις και το έργον εκείνο επιδέξιον γίνεται και ευοδούται εν ταις χερσίν αυτών τότε ηρωτήσαμεν τους πρεσβυτέρους εκείνους και ούτως είπαμεν αυτοίς τις έθηκεν υμίν γνώμην τον οίκον τούτον οικοδομήσαι και την χορηγίαν ταύτην καταρτίσασθαι 10 και τα ονόματα αυτών ηρωτήσαμεν αυτούς του γνωρίσαι σοι ώστε γράψαι σοι τα ονόματα των ανδρών των αρχόντων αυτών 11 και τοιούτο ρήμα απεκρίθησαν ημίν λέγοντες ημείς εσμέν δούλοι του θεού του ουρανού και της γης και οικοδομούμεν τον οίκον ος ην ωκοδομημένος προ τούτου έτη πολλά και βασιλεύς του Ισραήλ μέγας ωκοδόμησεν αυτόν και κατηρτίσατο αυτόν αυτοίς 12 αφ΄ ότε δε παρώργισαν οι πατέρες ημών τον θεόν του ουρανού έδωκεν αυτούς εις χείρας Ναβουχοδονόσορ βασιλέως Βαβυλώνος του Χαλδαίου και τον οίκον τούτον κατέλυσε και τον λαόν απώκισεν εις Βαβυλώνα 13 αλλ΄ εν έτει τω πρώτω Κύρου του βασιλέως των Βαβυλωνίων Κύρος ο βασιλεύς έθετο γνώμην τον οίκον του θεού τούτον οικοδομηθήναι 14 και τα σκεύη του οίκου του θεού τα χρυσά και αργυρά α Ναβουχοδονόσορ εξήνεγκεν από του οίκου του εν Ιερουσαλήμ και απήνεγκεν αυτά εις τον ναόν του βασιλέως τον εν Βαβιλώνι εξήνεγκεν αυτά Κύρος ο βασιλεύς από του ναού του εν Βαβιλώνι και έδωκεν αυτά τω Σασαβασάρ τω θησαυροφύλακι τω επί του θησαυρού 15 και είπεν αυτώ ταύτα τα σκεύη λάβε και πορεύου θες αυτά εν τω οίκω τω εν Ιερουσαλήμ και ο οίκος του θεού οικοδομηθήτω εις τον αυτού τόπον 16 τότε Σασαβασάρ εκείνος ήλθε και έδωκε τους θεμελίους του οίκου του θεού του εν Ιερουσαλήμ και από τότε έως του νυν οικοδομείται και ουκ ετελέσθη 17 και νυν ει επί τον βασιλέα αγαθόν επισκοπείτω εν τω οίκω της γάζης του βασιλέως εκεί εν Βαβυλώνι όπως γνως ότι από του βασιλέως Κύρου ετέθη γνώμη οικοδομήσαι τον οίκον του θεού εκείνον τον εν Ιερουσαλήμ και γνους ο βασιλεύς περί τούτου πεμψάτω προς ημάς
Copyright information for ABPGRK