Ezra 7

CHAPTER 7

Ezra the Scribe Teaches the Law

και μετά τα ρήματα ταύτα εν τη βασιλεία Αρθασασθά βασιλέως Περσών ανέβη Έσδρας υιός Σαραϊου υιόυ Αζαρίου υιόυ Χελκίου υιόυ Σελλούμ υιόυ Σαδώκ υιόυ Αχιτώβ υιόυ Αμαρίου υιόυ Αζαρίου υιόυ Μαριώθ υιόυ Ζαραϊου υιόυ Οζί υιόυ Βοκκί υιόυ Αβισουέ υιόυ Φινεές υιόυ Ελεάζαρ υιόυ Ααρών του ιερέως του πρώτου αυτός Έσδρας ανέβη εκ Βαβυλώνος και αυτός γραμματεύς ταχύς εν νόμω Μωυσή ον έδωκε κύριος ο θεός Ισραήλ και έδωκεν αυτώ ο βασιλεύς ότι χειρ κυρίου θεού αυτού επ΄ αυτόν εν πάσιν οις εζήτει αυτός και ανέβησαν από των υιών Ισραήλ και από των ιερέων και από των Λευιτών και οι άδοντες και οι πυλωροί και οι Ναθιναίοι εις Ιερουσαλήμ εν έτει εβδόμω τω Αρθασασθά τω βασιλεί και ήλθον εις Ιερουσαλήμ τω μηνί τω πέμπτω τούτο το έτος έβδομον τω βασιλεί ότι εν μία του μηνός του πρώτου αυτός εθεμελίωσε την ανάβασιν την από Βαβυλώνος εν δε τη πρώτη του μηνός του πέμπτου ήλθεν εις Ιερουσαλήμ ότι χειρ θεού αυτού ην αγαθή επ΄ αυτόν 10 ότι Έσδρας ετοίμασε την καρδίαν αυτού ζητήσαι τον νόμον του κυρίου και ποιείν και διδάσκειν εν Ισραήλ προστάγματα και κρίματα 11 και τούτο το αντίγραφον του διατάγματος ου έδωκεν Αρθασασθά ο βασιλεύς Έσδρα τω ιερεί τω γραμματεί βιβλίου λόγων εντολών κυρίου και προσταγμάτων αυτού επί τον Ισραήλ

The Decree from Artaxerxes

12 Αρθασασθά βασιλεύς βασιλέων Έσδρα τω ιερεί γραμματεί νόμου του θεού του ουρανού τετέλεσται λόγος και η απόκρισις 13 απ΄ εμού ετέθη γνώμη ότι πας ο εκουσιαζόμενος εν βασιλεία μου από λαού Ισραήλ και ιερέων και Λευιτών πορευθήναι εις Ιερουσαλήμ μετά σου πορευθήτω 14 καθ ότι από προσώπου του βασιλέως και των επτά συμβούλων αυτού απεστάλης σκέψασθαι επί την Ιουδαίαν και Ιερουσαλήμ και εν νόμω θεού αυτών εν χειρί σου 15 απενεγκείν και εις τον οίκον κυρίου αργύριον και χρυσίον ο ο βασιλεύς και οι σύμβουλοι εκουσιάσθησαν τω θεώ του Ισραήλ τω εν Ιερουσαλήμ κατοικούντι 16 και παν αργύριον και χρυσίον οτι αν εύρης εν πάση χώρα Βαβυλώνος μετά εκουσιασμού του λαού και ιερέων των εκουσιαζομένων εις οίκον θεού τον εν Ιερουσαλήμ 17 και πάντα προσπορευόμενον τούτον ετοίμως ένταξον εν βιβλίω τούτω μόσχους κριούς αμνούς και θυσίας αυτών και σπονδάς αυτών και προσοίσεις αυτά επί του θυσιαστηρίου του οίκου του θεού υμών του εν Ιερουσαλήμ 18 και ει τι επί σε και τους αδελφούς σου αγαθυνθή εν καταλοίπω του αργυρίου και χρυσίου ποιήσαι ως αρεστόν τω θεώ υμών ποιήσατε 19 και τα σκεύη τα διδόμενά σοι εις λειτουργίαν οίκου θεού παράδος ενώπιον θεού εν Ιερουσαλήμ 20 και το κατάλοιπον χρείας οίκου θεού σου ο αν φανή σοι δούναι δώσεις από οίκων γάζης βασιλέως 21 εγώ Αρθασασθά βασιλεύς έθηκα γνώμην πάσαις ταις γάζαις ταις εν πέραν του ποταμού ότι παν ο αν αιτήση υμάς Έσδρας ο ιερεύς και γραμματεύς του νόμου του θεού του ουρανού ετοίμως γινέσθω 22 έως αργυρίου ταλάντων εκατόν και έως πυρού κόρων εκατόν και έως οίνου βατών εκατόν και έως ελαίου βατών εκατόν και άλας ου ουκ έστι γραφή 23 παν ο εστιν εν γνώμη του θεού του ουρανού γινέσθω εν τω οίκω του θεού του ουρανού προσέχετε μη τις επιχειρήση εις τον οίκον του θεού του ουρανού μήποτε γένηται οργή επί την βασιλείαν του βασιλέως και των υιών αυτού 24 και υμίν εγνώρισται εν πάσι τοις ιερεύσι και τοις Λευίταις άδουσι πυλωροίς Ναθινίμ και λειτουργοίς οίκου θεού τούτο τον φόρον και πράξιν και αποφοράν ουκ έχειν υμάς εξουσίαν επιβαλείν επ΄ αυτούς 25 και συ Έσδρα κατά την σοφίαν του θεού την εν χειρί σου κατάστησον γραμματείς και κριτάς ίνα ώσι κρίνοντες παντί τω λαώ τω εν πέραν του ποταμού πάσι τοις ειδόσι τα νόμημα του θεού σου και τω μη ειδότι γνωριείτε 26 και πας ος αν μη η ποιών τον νόμον του θεού και τον νόμον του βασιλέως επιμελώς το κρίμα έσται γινόμενον εξ αυτού εάν τε εις θάνατον εάν τε η εκριζώσαι αυτόν η παιδεύσαι η ζημιώσαι τα υπάρχοντα η εις φυλακήν εγκλείσαι 27 ευλογητός κύριος ο θεός των πατέρων ημών ος έδωκεν εν καρδία του βασιλέως ούτως του δοξάσαι τον οίκον κυρίου τον εν Ιερουσαλήμ 28 και επ΄ εμέ έκλινεν έλεος εν οφθαλμοίς του βασιλέως και των συμβούλων αυτού και πάντων των αρχόντων του βασιλέως των δυνατών και εγώ εκραταιώθην εν τη χειρί κυρίου θεού μου τη αγαθή επ΄ εμέ και συνήξα από Ισραήλ άρχοντας του αναβήναι μετ΄ εμού
Copyright information for ABPGRK