Ezra 7

CHAPTER 7

Ezra the Scribe Teaches the Law

1και μετά τα ρήματα ταύτα εν τη βασιλεία Αρθασασθά βασιλέως Περσών ανέβη Έσδρας υιός Σαραϊου υιόυ Αζαρίου υιόυ Χελκίου 2υιόυ Σελλούμ υιόυ Σαδώκ υιόυ Αχιτώβ 3υιόυ Αμαρίου υιόυ Αζαρίου υιόυ Μαριώθ 4υιόυ Ζαραϊου υιόυ Οζί υιόυ Βοκκί 5υιόυ Αβισουέ υιόυ Φινεές υιόυ Ελεάζαρ υιόυ Ααρών του ιερέως του πρώτου 6αυτός Έσδρας ανέβη εκ Βαβυλώνος και αυτός γραμματεύς ταχύς εν νόμω Μωυσή ον έδωκε κύριος ο θεός Ισραήλ και έδωκεν αυτώ ο βασιλεύς ότι χειρ κυρίου θεού αυτού επ΄ αυτόν εν πάσιν οις εζήτει αυτός 7και ανέβησαν από των υιών Ισραήλ και από των ιερέων και από των Λευιτών και οι άδοντες και οι πυλωροί και οι Ναθιναίοι εις Ιερουσαλήμ εν έτει εβδόμω τω Αρθασασθά τω βασιλεί 8και ήλθον εις Ιερουσαλήμ τω μηνί τω πέμπτω τούτο το έτος έβδομον τω βασιλεί 9ότι εν μία του μηνός του πρώτου αυτός εθεμελίωσε την ανάβασιν την από Βαβυλώνος εν δε τη πρώτη του μηνός του πέμπτου ήλθεν εις Ιερουσαλήμ ότι χειρ θεού αυτού ην αγαθή επ΄ αυτόν 10ότι Έσδρας ετοίμασε την καρδίαν αυτού ζητήσαι τον νόμον του κυρίου και ποιείν και διδάσκειν εν Ισραήλ προστάγματα και κρίματα 11και τούτο το αντίγραφον του διατάγματος ου έδωκεν Αρθασασθά ο βασιλεύς Έσδρα τω ιερεί τω γραμματεί βιβλίου λόγων εντολών κυρίου και προσταγμάτων αυτού επί τον Ισραήλ

The Decree from Artaxerxes

12Αρθασασθά βασιλεύς βασιλέων Έσδρα τω ιερεί γραμματεί νόμου του θεού του ουρανού τετέλεσται λόγος και η απόκρισις 13απ΄ εμού ετέθη γνώμη ότι πας ο εκουσιαζόμενος εν βασιλεία μου από λαού Ισραήλ και ιερέων και Λευιτών πορευθήναι εις Ιερουσαλήμ μετά σου πορευθήτω 14καθ ότι από προσώπου του βασιλέως και των επτά συμβούλων αυτού απεστάλης σκέψασθαι επί την Ιουδαίαν και Ιερουσαλήμ και εν νόμω θεού αυτών εν χειρί σου 15απενεγκείν και εις τον οίκον κυρίου αργύριον και χρυσίον ο ο βασιλεύς και οι σύμβουλοι εκουσιάσθησαν τω θεώ του Ισραήλ τω εν Ιερουσαλήμ κατοικούντι 16και παν αργύριον και χρυσίον οτι αν εύρης εν πάση χώρα Βαβυλώνος μετά εκουσιασμού του λαού και ιερέων των εκουσιαζομένων εις οίκον θεού τον εν Ιερουσαλήμ 17και πάντα προσπορευόμενον τούτον ετοίμως ένταξον εν βιβλίω τούτω μόσχους κριούς αμνούς και θυσίας αυτών και σπονδάς αυτών και προσοίσεις αυτά επί του θυσιαστηρίου του οίκου του θεού υμών του εν Ιερουσαλήμ 18και ει τι επί σε και τους αδελφούς σου αγαθυνθή εν καταλοίπω του αργυρίου και χρυσίου ποιήσαι ως αρεστόν τω θεώ υμών ποιήσατε 19και τα σκεύη τα διδόμενά σοι εις λειτουργίαν οίκου θεού παράδος ενώπιον θεού εν Ιερουσαλήμ 20και το κατάλοιπον χρείας οίκου θεού σου ο αν φανή σοι δούναι δώσεις από οίκων γάζης βασιλέως 21εγώ Αρθασασθά βασιλεύς έθηκα γνώμην πάσαις ταις γάζαις ταις εν πέραν του ποταμού ότι παν ο αν αιτήση υμάς Έσδρας ο ιερεύς και γραμματεύς του νόμου του θεού του ουρανού ετοίμως γινέσθω 22έως αργυρίου ταλάντων εκατόν και έως πυρού κόρων εκατόν και έως οίνου βατών εκατόν και έως ελαίου βατών εκατόν και άλας ου ουκ έστι γραφή 23παν ο εστιν εν γνώμη του θεού του ουρανού γινέσθω εν τω οίκω του θεού του ουρανού προσέχετε μη τις επιχειρήση εις τον οίκον του θεού του ουρανού μήποτε γένηται οργή επί την βασιλείαν του βασιλέως και των υιών αυτού 24και υμίν εγνώρισται εν πάσι τοις ιερεύσι και τοις Λευίταις άδουσι πυλωροίς Ναθινίμ και λειτουργοίς οίκου θεού τούτο τον φόρον και πράξιν και αποφοράν ουκ έχειν υμάς εξουσίαν επιβαλείν επ΄ αυτούς 25και συ Έσδρα κατά την σοφίαν του θεού την εν χειρί σου κατάστησον γραμματείς και κριτάς ίνα ώσι κρίνοντες παντί τω λαώ τω εν πέραν του ποταμού πάσι τοις ειδόσι τα νόμημα του θεού σου και τω μη ειδότι γνωριείτε 26και πας ος αν μη η ποιών τον νόμον του θεού και τον νόμον του βασιλέως επιμελώς το κρίμα έσται γινόμενον εξ αυτού εάν τε εις θάνατον εάν τε η εκριζώσαι αυτόν η παιδεύσαι η ζημιώσαι τα υπάρχοντα η εις φυλακήν εγκλείσαι 27ευλογητός κύριος ο θεός των πατέρων ημών ος έδωκεν εν καρδία του βασιλέως ούτως του δοξάσαι τον οίκον κυρίου τον εν Ιερουσαλήμ 28και επ΄ εμέ έκλινεν έλεος εν οφθαλμοίς του βασιλέως και των συμβούλων αυτού και πάντων των αρχόντων του βασιλέως των δυνατών και εγώ εκραταιώθην εν τη χειρί κυρίου θεού μου τη αγαθή επ΄ εμέ και συνήξα από Ισραήλ άρχοντας του αναβήναι μετ΄ εμού
Copyright information for ABPGRK