Galatians 3

CHAPTER 3

Sons of Abraham are of Belief

1ω ανόητοι Γάλαται τις υμάς εβάσκανε τη αληθεία μη πείθεσθαι οις κατ΄ οφθαλμούς Ιησούς χριστός προεγράφη εν υμίν εσταυρωμένος 2τούτο μόνον θέλω μαθείν αφ΄ υμών εξ έργων νόμου το πνεύμα ελάβετε η εξ ακοής πίστεως 3ούτως ανόητοί εστε εναρξάμενοι πνεύματι νυν σαρκί επιτελείσθε 4τοσαύτα επάθετε εική ει γε και εική 5ο ούν επιχορηγών υμίν το πνεύμα και ενεργών δυνάμεις εν υμίν εξ έργων νόμου η εξ ακοής πίστεως 6καθώς Αβραάμ επίστευσε τω θεώ και ελογίσθη αυτώ εις δικαιοσύνην 7γινώσκετε άρα ότι οι εκ πίστεως ούτοί εισιν υιοί Αβραάμ 8προϊδούσα δε η γραφή ότι εκ πίστεως δικαιοί τα έθνη ο θεός προευηγγελίσατο τω Αβραάμ ότι ευλογηθήσονται εν σοι πάντα τα έθνη 9ώστε οι εκ πίστεως ευλογούνται συν τω πιστώ Αβραάμ 10όσοι γαρ εξ έργων νόμου εισίν υπό κατάραν εισί γέγραπται γαρ επικατάρατος πας ος ουκ εμμένει εν πάσι τοις γεγραμμένοις εν τω βιβλίω του νομου του ποιήσαι αυτά

The Just shall Live of Belief

11ότι δε εν νόμω ουδείς δικαιούται παρά τω θεώ δήλον ότι ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται 12ο δε νόμος ουκ έστιν εκ πίστεως αλλ΄ ο ποιήσας αυτά άνθρωπος ζήσεται εν αυτοίς 13χριστός ημάς εξηγόρασεν εκ της κατάρας του νόμου γενόμενος υπέρ ημών κατάρα γέγραπται γαρ επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου 14ίνα εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ γένηται εν χριστώ Ιησού ίνα την επαγγελίαν του πνεύματος λάβωμεν διά της πίστεως 15αδελφοί κατά άνθρωπον λέγω όμως ανθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην ουδείς αθετεί η επιδιατάσσεται 16τω δε Αβραάμ ερρέθησαν αι επαγγελίαι και τω σπέρματι αυτού ου λέγει και τοις σπέρμασιν ως επί πολλών αλλ΄ ως εφ΄ ενός και τω σπέρματί σου ος εστι χριστός 17τούτο δε λέγω διαθήκην προκεκυρωμένην υπό του θεού εις χριστού ο μετά έτη τετρακόσια και τριάκοντα γεγονώς νόμος ουκ ακυροί εις το καταργήσαι την επαγγελίαν 18ει γαρ εκ νόμου η κληρονομία ουκέτι εξ επαγγελίας τω δε Αβραάμ δι΄ επαγγελίας κεχάρισται ο θεός

The Purpose of the Law

19τι ούν ο νόμος των παραβάσεων χάριν προσετέθη άχρις ου έλθη το σπέρμα ω επήγγελται διαταγείς δι΄ αγγέλων εν χειρί μεσίτου 20ο δε μεσίτης ενός ουκ έστιν ο δε θεός εις εστιν 21ο ουν νόμος κατά των επαγγελιών του θεού μη γένοιτο ει γαρ εδόθη νόμος ο δυνάμενος ζωοποιήσαι όντως αν εκ νόμου ην η δικαιοσύνη 22αλλά συνέκλεισεν η γραφή τα πάντα υπό αμαρτίαν ίνα η επαγγελία εκ πίστεως Ιησού χριστού δοθή τοις πιστεύουσι 23προ του δε ελθείν την πίστιν υπό νόμον εφρουρούμεθα συγκεκλεισμένοι εις την μέλλουσαν πίστιν αποκαλυφθήναι 24ώστε ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονεν εις χριστόν ίνα εκ πίστεως δικαιωθώμεν 25ελθούσης δε της πίστεως ουκέτι υπό παιδαγωγόν εσμεν 26πάντες γαρ υιοί θεού εστέ διά της πίστεως εν χριστώ Ιησού 27όσοι γαρ εβαπτίσθητε χριστόν ενεδύσασθε 28ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος ουκ ένι άρσεν και θήλυ πάντες γαρ υμείς εις εστέ εν χριστώ Ιησού 29ει δε υμείς χριστού άρα του Αβραάμ σπέρμα εστέ και κατ΄ επαγγελίαν κληρονόμοι
Copyright information for ABPGRK