Galatians 6

CHAPTER 6

Bear One Another's Loads

αδελφοί εάν και προληφθή άνθρωπος εν τινι παραπτώματι υμείς οι πνευματικοί καταρτίζετε τον τοιούτον εν πνεύματι πραότητος σκοπών σεαυτόν μη και συ πειρασθής αλλήλων τα βάρη βαστάζετε και ούτως αναπληρώσατε τον νόμον του χριστού ει γαρ δοκεί τις είναί τι μηδέν ων εαυτόν φρεναπατά το δε έργον εαυτού δοκιμαζέτω έκαστος και τότε εις εαυτόν μόνον το καύχημα έξει και ουκ εις τον έτερον έκαστος γαρ το ίδιον φορτίον βαστάσει κοινωνείτω δε ο κατηχούμενος τον λόγον τω κατηχούντι εν πάσιν αγαθοίς

Sowing and Reaping

μη πλανάσθε θεός ου μυκτηρίζεται ο γαρ εάν σπείρη άνθρωπος τούτο και θερίσει ότι ο σπείρων εις την σάρκα εαυτού εκ της σαρκός θερίσει φθοράν ο δε σπείρων εις το πνεύμα εκ του πνεύματος θερίσει ζωήν αιώνιον το δε καλόν ποιούντες μη εκκακώμεν καιρώ γαρ ιδίω θερίσομεν μη εκλυόμενοι 10 άρα ούν ως καιρόν έχομεν εργαζώμεθα το αγαθόν προς πάντας μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως

Boast Only in Christ

11 ίδετε πηλίκοις υμίν γράμμασιν έγραψα τη εμή χειρί 12 όσοι θέλουσιν ευπροσωπήσαι εν σαρκί ούτοι αναγκάζουσιν υμάς περιτέμνεσθαι μόνον ίνα μη τω σταυρώ του χριστού διώκωνται 13 ουδέ γαρ οι περιτεμνομένοι αυτοί νόμον φυλάσσουσιν αλλά θέλουσιν υμάς περιτέμνεσθαι ίνα εν τη υμετέρα σαρκί καυχήσωνται 14 εμοί δε μη γένοιτο καυχάσθαι ει μη εν τω σταυρώ του κυρίου ημών Ιησού χριστού δι΄ ου εμοί κόσμος εσταύρωται καγώ τω κόσμω 15 εν γαρ χριστώ Ιησού ούτε περιτομή τι ισχύει ούτε ακροβυστία αλλά καινή κτίσις 16 και όσοι τω κανόνι τούτω στοιχήσουσιν ειρήνη επ΄ αυτούς και έλεος και επί τον Ισραήλ του θεού 17 του λοιπού κόπους μοι μηδείς παρεχέτω εγώ γαρ τα στίγματα του κυρίου Ιησού εν τω σώματί μου βαστάζω 18 η χάρις του κυρίου ημών Ιησού χριστού μετά του πνεύματος υμών αδελφοί αμήν
Copyright information for ABPGRK