Genesis 1

CHAPTER 1

The Creation

εν αρχή εποίησεν ο θεός τον ουρανόν και την γην η δε γη ην αόρατος και ακατασκεύαστος και σκότος επάνω της αβύσσου και πνεύμα θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος και είπεν ο θεός γενηθήτω φως και εγένετο φως και είδεν ο θεός το φως ότι καλόν και διεχώρισεν ο θεός αναμέσον του φωτός και αναμέσον του σκότους και εκάλεσεν ο θεός το φως ημέραν και το σκότος εκάλεσε νύκτα και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωϊ ημέρα μία και είπεν ο θεός γενηθήτω στερέωμα εν μέσω του ύδατος και έστω διαχωρίζον αναμέσον ύδατος και ύδατος και εποίησεν ο θεός το στέρεωμα και διεχώρισεν ο θεός αναμέσον του ύδατος ο ην υποκάτω του στερεώματος και αναμέσον του ύδατος του επάνω του στερεώματος και εκάλεσεν ο θεός το στερεώμα ουρανόν και είδεν ο θεός ότι καλόν και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωϊ ημέρα δευτέρα και είπεν ο θεός συναχθήτω το ύδωρ το υποκάτω του ουρανού εις συναγωγήν μίαν και οφθήτω η ξηρά και εγένετο ούτως και συνήχθη το ύδωρ το υποκάτω του ουρανού εις τας συναγωγάς αυτών και ώφθη η ξηρά 10 και εκάλεσεν ο θεός την ξηράν γην και τα συστήματα των υδάτων εκάλεσε θαλάσσας και είδεν ο θεός ότι καλόν 11 και είπεν ο θεός βλαστησάτω η γη βοτάνην χόρτου σπείρον σπέρμα κατά γένος και καθ΄ ομοιότητα και ξύλον κάρπιμον ποιούν καρπόν ου το σπέρμα αυτού εν αυτώ κατά γένος επί της γης και εγένετο ούτως 12 και εξήνεγκεν η γη βοτάνην χόρτου σπείρον σπέρμα κατά γένος και καθ΄ ομοιότητα και ξύλον κάρπιμον ποιούν καρπόν ου το σπέρμα αυτου εν αυτώ κατά γένος επί της γης 13 και είδεν ο θεός ότι καλόν και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωϊ ημέρα τρίτη 14 και είπεν ο θεός γενηθήτωσαν φωστήρες εν τω στερεώματι του ουρανού εις φαυσιν επί της γης του διαχωρίζειν αναμέσον της ημέρας και αναμέσον της νυκτός και έστωσαν εις σημεία και εις καιρούς και εις ημέρας και εις ενιαυτούς 15 και έστωσαν εις φαύσιν εν τω στερεώματι του ουρανού ώστε φαίνειν επί της γης και εγένετο ούτως 16 και εποίησεν ο θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους τον φωστήρα τον μέγαν εις αρχάς της ημέρας και τον φωστήρα τον ελάσσω εις αρχάς της νυκτός και τους αστέρας 17 και έθετο αυτούς ο θεός εν τω στερεώματι του ουρανού ώστε φαίνειν επί της γης 18 και άρχειν της ημέρας και της νυκτός και διαχωρίζειν αναμέσον του φωτός και αναμέσον του σκότους και είδεν ο θεός ότι καλόν 19 και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωϊ ημέρα τετάρτη 20 και είπεν ο θεός εξαγαγέτω τα ύδατα ερπετά ψυχών ζωσών και πετεινά πετόμενα επί της γης κατά το στερέωμα του ουρανού και εγένετο ούτως 21 και εποίησεν ο θεός τα κήτη τα μεγάλα και πάσαν ψυχήν ζώων ερπετών α εξήγαγε τα ύδατα κατά γένη αυτών και παν πετεινόν πτερωτόν κατά γένος και είδεν ο θεός ότι καλά 22 και ευλόγησεν αυτά ο θεός λέγων αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε τα ύδατα εν ταις θαλάσσαις και τα πετεινά πληθυνέσθωσαν επί της γης 23 και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωϊ ημέρα πέμπτη 24 και είπεν ο θεός εξαγαγέτω η γη ψυχήν ζώσαν κατά γένος τετράποδα και ερπετά και θηρία της γης κατά γένος και εγένετο ούτως 25 και εποίησεν ο θεός τα θηρία της γης κατά γένος και τα κτήνη κατά γένος αυτών και πάντα τα ερπετά της γης κατά γένος και είδεν ο θεός ότι καλά 26 και είπεν ο θεός ποιήσωμεν άνθρωπον κατ΄ εικόνα ημετέραν και καθ΄ ομοίωσιν και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης 27 και εποίησεν ο θεός τον άνθρωπον κατ΄ εικόνα θεού εποίησεν αυτόν άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς 28 και ευλόγησεν αυτούς ο θεός λέγων αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής και άρχετε των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και πάντων των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης 29 και είπεν ο θεός ιδού δέδωκα υμίν πάντα χόρτον σπόριμον σπείρον σπέρμα ο εστιν επάνω της γης και παν ξύλον ο έχει εν εαυτώ καρπόν σπέρματος σπορίμου υμίν έσται εις βρώσιν 30 και πάσι τοις θηρίοις της γης και πάσι τοις πετεινοίς του ουρανού και παντί ερπετώ έρποντι επί της γης ο έχει εν εαυτώ ψυχήν ζωής και πάντα χόρτον χλωρόν εις βρώσιν και εγένετο ούτως 31 και είδεν ο θεός τα πάντα όσα εποίησε και ιδού καλά λίαν και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωϊ ημέρα έκτη
Copyright information for ABPGRK