Genesis 11

CHAPTER 11

Tower of Confusion

και ην πάσα η γη χείλος εν και φωνή μία πάσι και εγένετο εν τω κινήσαι αυτούς από ανατολών εύρον πεδίον εν γη Σενναάρ και κατώκησαν εκεί και είπεν άνθρωπος τω πλησίον αυτού δεύτε πλινθεύσωμεν πλίνθους και οπτήσωμεν αυτάς πυρί και εγένετο αυτοίς η πλίνθος εις λίθον και άσφαλτος ην αυτοίς ο πηλός και είπον δεύτε οικοδομήσωμεν εαυτοίς πόλιν και πύργον ου η κεφαλή έσται έως του ουρανού και ποιήσωμεν εαυτοίς όνομα προ του διασπαρήναι επί προσώπου πάσης της γης και κατέβη κύριος ιδείν την πόλιν και τον πύργον ον ωκοδόμησαν οι υιοί των ανθρώπων και είπε κύριος ιδού γένος εν και χείλος εν πάντων και τούτο ήρξαντο ποιήσαι τα νυν ουκ εκλείψει εξ αυτών πάντα όσα αν επιθώνται ποιείν δεύτε και καταβάντες συγχέωμεν γλώσσαν αυτών ίνα μη ακούσωσιν έκαστος της φωνής του πλησίον και διέσπειρε κύριος αυτούς εκείθεν επί τον πρόσωπον πάσης της γης και επαύσαντο οικοδομούντες την πόλιν και τον πύργον διά τούτο εκλήθη το όνομα αυτής σύγχυσις ότι εκεί συνέχεε κύριος τα χείλη πάσης της γης και εκείθεν διέσπειρεν αυτούς ο κύριος επί πρόσωπον πάσης της γης

Generations of Shem

10 και αύται αι γενέσεις Σημ και ην Σημ εκατόν ετών ότε εγέννησε τον Αρφαξάδ δευτέρου έτους μετά τον κατακλυσμόν 11 και έζησε Σημ μετά το γεννήσαι αυτός τον Αρφαξάδ πέντε και τριάκοντα και τριακοσιας έτη και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας και απέθανε 12 και έζησεν Αρφαξάδ εκατόν τριάκοντα πέντε έτη και εγέννησε τον Καϊνάν 13 και έζησεν Αρφαξάδ μετά το γεννήσαι αυτόν τον Καϊναν έτη τριακόσια τριάκοντα και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας και απέθανε και έζησε Καϊνάν εκατόν και τριάκοντα έτη και εγέννησε τον Σαλά και έζησε Καϊναν μετά το γεννήσαι αυτω τον Σαλα έτη τριακόσια τριάκοντα και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας και απέθανε 14 και έζησε Σαλά εκατόν τριάκοντα έτη και εγέννησε τον Έβερ 15 και έζησε Σαλα μετά το γεννήσαι αυτον τον Έβερ τριακόσια τριάκοντα έτη και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας και απέθανε 16 και έζησεν Έβερ εκατόν τριάκοντα τέσσαρα έτη και εγέννησε τον Φαλέκ 17 και έζησεν Έβερ μετά το γεννήσαι αυτόν τον Φαλέκ έτη τριακόσια εβδομήκοντα και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας και απέθανε 18 και έζησε Φαλέκ τριάκοντα και εκατόν έτη και εγέννησε τον Ραγαύ 19 και έζησε Φαλέκ μετά το γεννήσαι αυτόν τον Ραγαύ εννέα και διακόσια έτη και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας και απέθανε 20 και έζησε Ραγαύ εκατόν τριάκοντα και δύο έτη και εγέννησε τον Σερούχ 21 και έζησε Ραγαύ μετά το γεννήσαι αυτόν τον Σερούχ διακόσια επτά έτη και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας και απέθανε 22 και έζησε Σερούχ εκατόν τριάκοντα έτη και εγέννησε τον Ναχώρ 23 και έζησε Σερούχ μετά το γεννήσαι αυτόν τον Ναχώρ έτη διακόσια και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας και απέθανε 24 και έζησε Ναχώρ έτη εβδομήκοντα εννέα και εγέννησε τον Θαρά 25 και έζησε Ναχώρ μετά το γεννήσαι αυτόν τον Θαρά έτη εκατόν εικοσιεννέα και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας και απέθανε 26 και έζησε Θαρά εβδομήκοντα έτη και εγέννησε τον Άβραμ και τον Ναχώρ και τον Αράν

Generations of Terah

27 αύται δε αι γενέσεις Θαρά Θαρά εγέννησε τον Άβραμ και τον Ναχώρ και τον Αράν και Αράν εγέννησε τον Λωτ 28 και απέθανεν Αράν ενώπιον Θαρά του πατρός εν τη γη η εγεννήθη εν τη χώρα των Χαλδαίων 29 και έλαβον Άβραμ και Ναχώρ εαυτοίς γυναίκας όνομα τη γυναικί Άβραμ Σάρα και όνομα τη γυναικί Ναχώρ Μελχά θυγάτηρ Αράν και πατήρ Μελχά και πατήρ Ιεσχά 30 και ην Σάρα στείρα και ουκ ετεκνοποίει 31 και έλαβε Θαρά τον Άβραμ υιον αυτού και τον Λωτ υιόν Αράν υιόν του υιού αυτού και την Σάραν την νύμφην αυτού γυναίκα Άβραμ του υιού αυτού και εξήγαγεν αυτούς εκ της χώρας των Χαλδαίων πορευθήναι εις την γην Χαναάν και ήλθον έως Χαράν και κατώκησεν εκεί 32 και εγένοντο αι ημέραι Θαρά εν Χαράν διακόσια πέντε έτη και απέθανε Θαρά εν Χαράν
Copyright information for ABPGRK