Genesis 11

CHAPTER 11

Tower of Confusion

1και ην πάσα η γη χείλος εν και φωνή μία πάσι 2και εγένετο εν τω κινήσαι αυτούς από ανατολών εύρον πεδίον εν γη Σενναάρ και κατώκησαν εκεί 3και είπεν άνθρωπος τω πλησίον αυτού δεύτε πλινθεύσωμεν πλίνθους και οπτήσωμεν αυτάς πυρί και εγένετο αυτοίς η πλίνθος εις λίθον και άσφαλτος ην αυτοίς ο πηλός 4και είπον δεύτε οικοδομήσωμεν εαυτοίς πόλιν και πύργον ου η κεφαλή έσται έως του ουρανού και ποιήσωμεν εαυτοίς όνομα προ του διασπαρήναι επί προσώπου πάσης της γης 5και κατέβη κύριος ιδείν την πόλιν και τον πύργον ον ωκοδόμησαν οι υιοί των ανθρώπων 6και είπε κύριος ιδού γένος εν και χείλος εν πάντων και τούτο ήρξαντο ποιήσαι τα νυν ουκ εκλείψει εξ αυτών πάντα όσα αν επιθώνται ποιείν 7δεύτε και καταβάντες συγχέωμεν γλώσσαν αυτών ίνα μη ακούσωσιν έκαστος της φωνής του πλησίον 8και διέσπειρε κύριος αυτούς εκείθεν επί τον πρόσωπον πάσης της γης και επαύσαντο οικοδομούντες την πόλιν και τον πύργον 9διά τούτο εκλήθη το όνομα αυτής σύγχυσις ότι εκεί συνέχεε κύριος τα χείλη πάσης της γης και εκείθεν διέσπειρεν αυτούς ο κύριος επί πρόσωπον πάσης της γης

Generations of Shem

10και αύται αι γενέσεις Σημ και ην Σημ εκατόν ετών ότε εγέννησε τον Αρφαξάδ δευτέρου έτους μετά τον κατακλυσμόν 11και έζησε Σημ μετά το γεννήσαι αυτός τον Αρφαξάδ πέντε και τριάκοντα και τριακοσιας έτη και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας και απέθανε 12και έζησεν Αρφαξάδ εκατόν τριάκοντα πέντε έτη και εγέννησε τον Καϊνάν 13και έζησεν Αρφαξάδ μετά το γεννήσαι αυτόν τον Καϊναν έτη τριακόσια τριάκοντα και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας και απέθανε και έζησε Καϊνάν εκατόν και τριάκοντα έτη και εγέννησε τον Σαλά και έζησε Καϊναν μετά το γεννήσαι αυτω τον Σαλα έτη τριακόσια τριάκοντα και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας και απέθανε 14και έζησε Σαλά εκατόν τριάκοντα έτη και εγέννησε τον Έβερ 15και έζησε Σαλα μετά το γεννήσαι αυτον τον Έβερ τριακόσια τριάκοντα έτη και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας και απέθανε 16και έζησεν Έβερ εκατόν τριάκοντα τέσσαρα έτη και εγέννησε τον Φαλέκ 17και έζησεν Έβερ μετά το γεννήσαι αυτόν τον Φαλέκ έτη τριακόσια εβδομήκοντα και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας και απέθανε 18και έζησε Φαλέκ τριάκοντα και εκατόν έτη και εγέννησε τον Ραγαύ 19και έζησε Φαλέκ μετά το γεννήσαι αυτόν τον Ραγαύ εννέα και διακόσια έτη και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας και απέθανε 20και έζησε Ραγαύ εκατόν τριάκοντα και δύο έτη και εγέννησε τον Σερούχ 21και έζησε Ραγαύ μετά το γεννήσαι αυτόν τον Σερούχ διακόσια επτά έτη και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας και απέθανε 22και έζησε Σερούχ εκατόν τριάκοντα έτη και εγέννησε τον Ναχώρ 23και έζησε Σερούχ μετά το γεννήσαι αυτόν τον Ναχώρ έτη διακόσια και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας και απέθανε 24και έζησε Ναχώρ έτη εβδομήκοντα εννέα και εγέννησε τον Θαρά 25και έζησε Ναχώρ μετά το γεννήσαι αυτόν τον Θαρά έτη εκατόν εικοσιεννέα και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας και απέθανε 26και έζησε Θαρά εβδομήκοντα έτη και εγέννησε τον Άβραμ και τον Ναχώρ και τον Αράν

Generations of Terah

27αύται δε αι γενέσεις Θαρά Θαρά εγέννησε τον Άβραμ και τον Ναχώρ και τον Αράν και Αράν εγέννησε τον Λωτ 28και απέθανεν Αράν ενώπιον Θαρά του πατρός εν τη γη η εγεννήθη εν τη χώρα των Χαλδαίων 29και έλαβον Άβραμ και Ναχώρ εαυτοίς γυναίκας όνομα τη γυναικί Άβραμ Σάρα και όνομα τη γυναικί Ναχώρ Μελχά θυγάτηρ Αράν και πατήρ Μελχά και πατήρ Ιεσχά 30και ην Σάρα στείρα και ουκ ετεκνοποίει 31και έλαβε Θαρά τον Άβραμ υιον αυτού και τον Λωτ υιόν Αράν υιόν του υιού αυτού και την Σάραν την νύμφην αυτού γυναίκα Άβραμ του υιού αυτού και εξήγαγεν αυτούς εκ της χώρας των Χαλδαίων πορευθήναι εις την γην Χαναάν και ήλθον έως Χαράν και κατώκησεν εκεί 32και εγένοντο αι ημέραι Θαρά εν Χαράν διακόσια πέντε έτη και απέθανε Θαρά εν Χαράν
Copyright information for ABPGRK