Genesis 13

CHAPTER 13

Abram and Lot Part

ανέβη δε Άβραμ εξ Αιγύπτου αυτός και η γυνή αυτού και πάντα τα αυτού και Λωτ μετ΄ αυτού εις την ερήμον Άβραμ δε ην πλούσιος σφόδρα εν κτήνεσι και αργυρίω και χρυσίω και επορεύθη όθεν ήλθεν εις την έρημον έως Βαιθήλ έως του τόπου ου ην η σκηνή αυτού το πρότερον αναμέσον Βαιθήλ και αναμέσον Αγγε εις τον τόπον του θυσιαστηρίου ου εποίησεν εκεί την αρχήν και επεκαλέσατο εκεί Άβραμ το όνομα κυρίου και Λωτ τω συμπορευομένω μετά Άβραμ ην πρόβατα και βόες και κτήνη και ουκ εχώρει αυτούς η γη κατοικείν άμα ότι ην τα υπάρχοντα αυτών πολλά και ουκ ηδύναντο κατοικείν άμα και εγένετο μάχη αναμέσον των ποιμένων των κτηνών του Άβραμ και αναμέσον των ποιμένων των κτηνών του Λωτ οι δε Χαναναίοι και οι Φερεζαίοι τότε κατώκουν την γην είπε δε Άβραμ τω Λωτ μη έστω μάχη αναμέσον εμού και σου και αναμέσον των ποιμένων σου και αναμέσον των ποιμένων μου ότι άνθρωποι αδελφοί εσμέν ημείς ουκ ιδού πάσα η γη εναντίον σου εστι διαχωρίσθητι απ΄ εμού ει συ εις αριστερά εγώ εις δεξιά ει δε συ εις δεξιά εγώ εις αριστερά 10 και επάρας Λωτ του οφθαλμούς αυτού επείδε πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου ότι πάσα ην ποτιζομένη προ του καταστρέψαι τον θεόν Σόδομα και Γόμορρα ως ο παράδεισος του θεού και ως η γη Αιγύπτου έως ελθείν εις Ζόγορα 11 και εξελέξατο Λωτ εαυτώ πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου και απήρε Λωτ από ανατολών και διεχωρίσθησαν έκαστος από του αδελφού αυτού 12 Άβραμ δε κατώκησεν εν γη Χαναάν Λωτ δε κατώκησεν εν πόλει των περιχώραν και εσκήνωσεν εν Σοδόμοις 13 οι δε άνθρωποι οι εν Σοδόμοις πονηροί και αμαρτωλοί εναντίον του θεού σφόδρα

God Promises Land

14 ο δε θεός είπε τω Άβραμ μετά το διαχωρισθήναι τον Λωτ απ΄ αυτού αναβλέψας τοις οφθαλμοίς σου και ίδε από του τόπου ου νυν συ ει προς βορράν και λίβα και ανατολήν και θάλασσαν 15 ότι πάσαν την γην ην συ οράς σοι δώσω αυτήν και τω σπέρματί σου έως του αιώνος 16 και ποιήσω το σπέρμα σου ως την άμμον της γης ει δύναταί τις εξαριθμήσαι την άμμον της γης και το σπέρμα σου εξαριθμηθήσεται 17 αναστάς διόδευσον την γην εις τε το μήκος αυτής και εις το πλάτος ότι σοι δώσω αυτήν και τω σπέρματί σου εις τον αιώνα 18 και αποσκηνώσας Άβραμ ελθών κατώκησε περί την δρυν την Μαμβρή η ην εν Χεβρών και ωκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον τω κυρίω
Copyright information for ABPGRK