Genesis 13

CHAPTER 13

Abram and Lot Part

1ανέβη δε Άβραμ εξ Αιγύπτου αυτός και η γυνή αυτού και πάντα τα αυτού και Λωτ μετ΄ αυτού εις την ερήμον 2Άβραμ δε ην πλούσιος σφόδρα εν κτήνεσι και αργυρίω και χρυσίω 3και επορεύθη όθεν ήλθεν εις την έρημον έως Βαιθήλ έως του τόπου ου ην η σκηνή αυτού το πρότερον αναμέσον Βαιθήλ και αναμέσον Αγγε 4εις τον τόπον του θυσιαστηρίου ου εποίησεν εκεί την αρχήν και επεκαλέσατο εκεί Άβραμ το όνομα κυρίου 5και Λωτ τω συμπορευομένω μετά Άβραμ ην πρόβατα και βόες και κτήνη 6και ουκ εχώρει αυτούς η γη κατοικείν άμα ότι ην τα υπάρχοντα αυτών πολλά και ουκ ηδύναντο κατοικείν άμα 7και εγένετο μάχη αναμέσον των ποιμένων των κτηνών του Άβραμ και αναμέσον των ποιμένων των κτηνών του Λωτ οι δε Χαναναίοι και οι Φερεζαίοι τότε κατώκουν την γην 8είπε δε Άβραμ τω Λωτ μη έστω μάχη αναμέσον εμού και σου και αναμέσον των ποιμένων σου και αναμέσον των ποιμένων μου ότι άνθρωποι αδελφοί εσμέν ημείς 9ουκ ιδού πάσα η γη εναντίον σου εστι διαχωρίσθητι απ΄ εμού ει συ εις αριστερά εγώ εις δεξιά ει δε συ εις δεξιά εγώ εις αριστερά 10και επάρας Λωτ του οφθαλμούς αυτού επείδε πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου ότι πάσα ην ποτιζομένη προ του καταστρέψαι τον θεόν Σόδομα και Γόμορρα ως ο παράδεισος του θεού και ως η γη Αιγύπτου έως ελθείν εις Ζόγορα 11και εξελέξατο Λωτ εαυτώ πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου και απήρε Λωτ από ανατολών και διεχωρίσθησαν έκαστος από του αδελφού αυτού 12Άβραμ δε κατώκησεν εν γη Χαναάν Λωτ δε κατώκησεν εν πόλει των περιχώραν και εσκήνωσεν εν Σοδόμοις 13οι δε άνθρωποι οι εν Σοδόμοις πονηροί και αμαρτωλοί εναντίον του θεού σφόδρα

God Promises Land

14ο δε θεός είπε τω Άβραμ μετά το διαχωρισθήναι τον Λωτ απ΄ αυτού αναβλέψας τοις οφθαλμοίς σου και ίδε από του τόπου ου νυν συ ει προς βορράν και λίβα και ανατολήν και θάλασσαν 15ότι πάσαν την γην ην συ οράς σοι δώσω αυτήν και τω σπέρματί σου έως του αιώνος 16και ποιήσω το σπέρμα σου ως την άμμον της γης ει δύναταί τις εξαριθμήσαι την άμμον της γης και το σπέρμα σου εξαριθμηθήσεται 17αναστάς διόδευσον την γην εις τε το μήκος αυτής και εις το πλάτος ότι σοι δώσω αυτήν και τω σπέρματί σου εις τον αιώνα 18και αποσκηνώσας Άβραμ ελθών κατώκησε περί την δρυν την Μαμβρή η ην εν Χεβρών και ωκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον τω κυρίω
Copyright information for ABPGRK