Genesis 15

CHAPTER 15

God Promises Offspring

1μετα δε τα ρήματα ταύτα εγενήθη ρήμα κυρίου προς Άβραμ εν οράματι λέγων μη φοβού Άβραμ εγώ υπερασπίζω σου ο μισθός σου πολύς έσται σφόδρα 2λέγει δε Άβραμ δέσποτα κυριε τι μοι δώσεις εγώ δε απολύομαι άτεκνος ο δε υιός Μασέκ της οικογενούς μου ούτος Δαμασκός Ελιέζερ 3και είπεν Άβραμ επειδή εμοί ουκ έδωκας σπέρμα ο δε οικογενής μου κληρονομήσει με 4και ευθύς φωνή κυρίου εγένετο προς αυτόν λέγουσα ου κληρονομήσει σε ούτος αλλός εξελεύσεται εκ σου ούτος κληρονομήσει σε 5εξήγαγε δε αυτόν έξω και είπεν αυτώ ανάβλεψον δη εις τον ουρανόν και αρίθμησον τους αστέρας ει δυνήση εξαριθμήσαι αυτούς και είπεν ούτως έσται το σπέρμα σου 6και επίστευσεν Άβραμ τω θεώ και ελογίσθη αυτώ εις δικαιοσύνην 7είπε δε προς αυτόν εγώ ο θεός ο εξαγαγών σε εκ χώρας Χαλδαίων ώστε δούναί σοι την γην ταύτην κληρονομήσαι 8είπε δε δέσποτα κύριε κατά τι γνώσομαι ότι κληρονομήσω αυτήν 9είπε δε αυτώ λάβε μοι δάμαλιν τριετίζουσαν και αίγα τριετίζουσαν και κριόν τριετίζοντα και τρυγόνα και περιστεράν 10έλαβε δε αυτώ πάντα ταύτα και διείλεν αυτά μέσα και έθηκεν αυτά αντιπρόσωπα αλλήλοις τα δε όρνεα ου διείλε 11κατέβη δε όρνεα επί τα σώματα τα διχοτομήματα αυτών και συνεκάθισεν αυτοίς Άβραμ 12περί δε ηλίου δυσμάς έκστασις επέπεσε τω Άβραμ και ιδού φόβος σκοτεινός μέγας επιπίπτει αυτώ 13και ερρέθη προς Άβραμ γινώσκων γνώση ότι πάροικον έσται το σπέρμα σου εν γη ουκ ιδία και δουλώσουσιν αυτούς και κακώσουσιν αυτούς και ταπεινώσουσιν αυτούς τετρακόσια έτη 14το δε έθνος ω αν δουλεύσωσι κρινώ εγώ μετά δε ταύτα εξελεύσονται ώδε μετά αποσκευής πολλής 15συ δε απελεύση προς τους πατέρας σου μετ΄ ειρήνης ταφείς εν γήρα καλώ 16τετάρτη δε γενεά αποστραφήσονται ώδε ούπω γαρ αναπεπλήρωνται αι αμαρτίαι των Αμορραίων έως του νυν 17επεί δε ο ήλιος εγένετο προς δυσμάς φλοξ εγένετο και ιδού κλίβανος καπνιζόμενος και λαμπάδες πυρός αι διήλθον αναμέσον των διχοτομημάτων τούτων 18εν τη ημέρα εκείνη διέθετο κύριος διαθήκην τω Άβραμ λέγων τω σπέρματί σου δώσω την γην ταύτην από του ποταμού Αιγύπτου έως του ποταμού του μεγάλου Ευφράτου 19τους Κεναίους και τους Κενεζαίους και τους Κεδμωναίους 20και τους Χετταίους και τους Φερεζαίους και τους Ραφαείμ 21και τους Αμωρραίους και τους Χαναναίους και τους Γεργεσαίους και τους Ιεβουσαίους
Copyright information for ABPGRK