Genesis 16

CHAPTER 16

Sarai and Hagar

Σάρα δε η γυνή Άβραμ ουκ ΄ετικτεν αυτώ ην δε αυτή παιδίσκη Αιγυπτία η όνομα Άγαρ είπε δε Σάρα προς Άβραμ ιδού συνέκλεισέ με κύριος του μη τίκτειν είσελθε ουν προς την παιδίσκην μου ίνα τεκνοποιήσωμαι εξ αυτής υπήκουσε δε Άβραμ της φωνής Σάρας και λαβούσα η γυνή Άβραμ Άγαρ την Αιγυπτίαν την εαυτής παιδίσκην μετά δέκα έτη του οικήσαι Άβραμ εν γη Χαναάν και έδωκεν αυτήν τω Άβραμ ανδρί αυτής αυτώ γυναίκα και εισήλθε προς Άγαρ και συνέλαβε και είδεν ότι εν γαστρί έχει και ητιμάσθη η κυρία εναντίον αυτής είπε δε Σάρα προς Άβραμ αδικούμαι εκ σου εγώ δέδωκα την παιδίσκην μου εις τον κόλπον σου ιδούσα δε ότι εν γαστρί έχει ητιμάσθην εναντίον αυτής κρίναι ο θεός αναμέσον εμού και σου είπε δε Άβραμ προς Σάραν ιδού η παιδίσκη σου εν ταις χερσί σου χρώ αυτή ως αν σοι αρεστόν η και εκάκωσεν αυτήν Σάρα και απέδρα από προσώπου αυτής εύρε δε αυτήν άγγελος κυρίου επί της πηγής του ύδατος εν τη ερήμω επί της γης εν τη οδώ Σουρ και είπεν αυτή ο άγγελος κυρίου Άγαρ παιδίσκη Σάρας πόθεν έρχη και που πορεύη και είπεν από προσώπου Σάρας της κυρίας μου εγώ αποδιδράσκω είπε δε αυτή ο άγγελος κυρίου αποστράφηθι προς την κυρίαν σου και ταπεινώθητι υπό τας χείρας αυτής 10 και είπεν αυτή ο άγγελος κυρίου πληθύνων πληθυνώ το σπέρμα σου και ουκ αριθμηθήσεται από του πλήθους

Birth of Ishmael

11 και είπεν αυτή ο άγγελος κυρίου ιδού συ εν γαστρί έχεις και τέξη υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ισμαήλ ότι επήκουσε κύριος τη ταπεινώσει σου 12 ούτος έσται άγροικος άνθρωπος αι χείρες αυτού επί πάντας και αι χείρες πάντων επ΄ αυτόν και κατά πρόσωπον πάντων των αδελφών αυτού κατοικήσει 13 και εκάλεσε όνομα κυρίου του λαλούντος προς αυτήν συ ο θεός ο επιδών με ότι είπε και γαρ ενώπιον είδον οφθέντα μοι 14 ένεκε τούτου εκάλεσε το φρέαρ φρέαρ ου ενώπιον είδον ιδού αναμέσον Κάδης και αναμέσον Βερέδ 15 και έτεκεν Άγαρ τω Άβραμ υιόν και εκάλεσεν Αβραμ το όνομα του υιού αυτού ον έτεκεν αυτώ Άγαρ Ισμαήλ 16 Άβραμ δε ην ετών ογδοηκονταέξ ηνίκα έτεκεν Άγαρ τω Άβραμ τον Ισμαήλ
Copyright information for ABPGRK