Genesis 16

CHAPTER 16

Sarai and Hagar

1Σάρα δε η γυνή Άβραμ ουκ ΄ετικτεν αυτώ ην δε αυτή παιδίσκη Αιγυπτία η όνομα Άγαρ 2είπε δε Σάρα προς Άβραμ ιδού συνέκλεισέ με κύριος του μη τίκτειν είσελθε ουν προς την παιδίσκην μου ίνα τεκνοποιήσωμαι εξ αυτής υπήκουσε δε Άβραμ της φωνής Σάρας 3και λαβούσα η γυνή Άβραμ Άγαρ την Αιγυπτίαν την εαυτής παιδίσκην μετά δέκα έτη του οικήσαι Άβραμ εν γη Χαναάν και έδωκεν αυτήν τω Άβραμ ανδρί αυτής αυτώ γυναίκα 4και εισήλθε προς Άγαρ και συνέλαβε και είδεν ότι εν γαστρί έχει και ητιμάσθη η κυρία εναντίον αυτής 5είπε δε Σάρα προς Άβραμ αδικούμαι εκ σου εγώ δέδωκα την παιδίσκην μου εις τον κόλπον σου ιδούσα δε ότι εν γαστρί έχει ητιμάσθην εναντίον αυτής κρίναι ο θεός αναμέσον εμού και σου 6είπε δε Άβραμ προς Σάραν ιδού η παιδίσκη σου εν ταις χερσί σου χρώ αυτή ως αν σοι αρεστόν η και εκάκωσεν αυτήν Σάρα και απέδρα από προσώπου αυτής 7εύρε δε αυτήν άγγελος κυρίου επί της πηγής του ύδατος εν τη ερήμω επί της γης εν τη οδώ Σουρ 8και είπεν αυτή ο άγγελος κυρίου Άγαρ παιδίσκη Σάρας πόθεν έρχη και που πορεύη και είπεν από προσώπου Σάρας της κυρίας μου εγώ αποδιδράσκω 9είπε δε αυτή ο άγγελος κυρίου αποστράφηθι προς την κυρίαν σου και ταπεινώθητι υπό τας χείρας αυτής 10και είπεν αυτή ο άγγελος κυρίου πληθύνων πληθυνώ το σπέρμα σου και ουκ αριθμηθήσεται από του πλήθους

Birth of Ishmael

11και είπεν αυτή ο άγγελος κυρίου ιδού συ εν γαστρί έχεις και τέξη υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ισμαήλ ότι επήκουσε κύριος τη ταπεινώσει σου 12ούτος έσται άγροικος άνθρωπος αι χείρες αυτού επί πάντας και αι χείρες πάντων επ΄ αυτόν και κατά πρόσωπον πάντων των αδελφών αυτού κατοικήσει 13και εκάλεσε όνομα κυρίου του λαλούντος προς αυτήν συ ο θεός ο επιδών με ότι είπε και γαρ ενώπιον είδον οφθέντα μοι 14ένεκε τούτου εκάλεσε το φρέαρ φρέαρ ου ενώπιον είδον ιδού αναμέσον Κάδης και αναμέσον Βερέδ 15και έτεκεν Άγαρ τω Άβραμ υιόν και εκάλεσεν Αβραμ το όνομα του υιού αυτού ον έτεκεν αυτώ Άγαρ Ισμαήλ 16Άβραμ δε ην ετών ογδοηκονταέξ ηνίκα έτεκεν Άγαρ τω Άβραμ τον Ισμαήλ
Copyright information for ABPGRK