Genesis 17

CHAPTER 17

Covenant and Circumcision

εγένετο δε Άβραμ ετών ενενηκονταεννέα και ώφθη κύριος τω Άβραμ και είπεν αυτώ εγώ ειμι ο θεός σου ευαρέστει ενώπιόν μου και γίνου άμεμπτος και θήσομαι την διαθήκην μου αναμέσον εμού και αναμέσον σου και πληθυνώ σε σφόδρα και έπεσεν Αβραμ επί πρόσωπον αυτού και ελάλησεν αυτώ ο θεός λέγων και ιδού η διαθήκη μου μετά σου και έση πατήρ πλήθους εθνών και ου κληθήσεται έτι το όνομά σου Άβραμ αλλ΄ έσται το όνομά σου Αβραάμ ότι πατέρα πολλών εθνών τέθεικά σε και αυξανώ σε σφόδρα σφόδρα και θήσω σε εις έθνη και βασιλείς εκ σου εξελεύσονται και στήσω την διαθήκην μου αναμέσον εμού και αναμέσον σου και αναμέσον του σπέρματός σου μετά σε εις τας γενεάς αυτών εις διαθήκην αιώνιον είναί σου θεός και του σπέρματός σου μετά σε και δώσω σοι και τω σπέρματί σου μετά σε την γην ην παροικείς πάσαν την γην Χαναάν εις κατάσχεσιν αιώνιον και έσομαι αυτοίς εις θεόν και είπεν ο θεός προς Αβραάμ συ δε την διαθήκην μου διατηρήσεις και τω σπέρμα σου μετά σε εις τας γενεάς αυτών 10 και αύτη η διαθήκη ην διατηρήσεις αναμέσον εμού και υμών και αναμέσον του σπέρματός σου μετά σε περιτμηθήσεται υμίν παν αρσενικόν 11 και περιτμηθήσεσθε την σάρκα της ακροβυστίας υμών και έσται εις σημείον διαθήκης αναμέσον εμού και υμών 12 και παιδίον οκτώ ημερών περιτμηθήσεται υμίν παν αρσενικόν εις τας γενεάς υμών ο οικογενής της οικίας σου και ο αργυρώνητος από παντός υιόυ αλλοτρίου ος ουκ έστιν εκ του σπέρματός σου 13 περιτομή περιτμηθήσεται ο οικογενής της οικίας σου και ο αργυρώνητος και έσται η διαθήκη μου επί της σαρκός υμών εις διαθήκην αιώνιον 14 και απερίτμητος άρσεν ος ου περιτμηθήσεται την σάρκα της ακροβυστίας αυτού εν τη ημέρα τη ογδόη εξολοθρευθήσεται η ψυχή εκείνη εκ του γένους αυτής ότι την διαθήκην μου διεσκέδασε 15 και είπεν ο θεός τω Αβραάμ Σάρα η γυνή σου ου κληθήσεται το όνομα αυτής Σάρα αλλά Σάρρα έσται το όνομα αυτής

The Promise of a Son

16 ευλογήσω δε αυτήν και δώσω σοι εξ αυτής τέκνον και ευλογήσω αυτό και έσται εις έθνη και βασιλείς εθνών εξ αυτού έσονται 17 και έπεσεν Αβραάμ επί πρόσωπον αυτού και εγέλασε και είπεν εν τη διανοία αυτού λέγων ει τω εκατονταετεί γενήσεται υιός και ει η Σάρρα εννενήκοντα ετών τέξεται 18 είπε δε Αβραάμ προς τον θεόν Ισμαήλ ούτος ζήτω εναντίον σου 19 είπε δε ο θεός προς Αβραάμ ναι ιδού Σάρρα η γυνή σου τέξεταί σοι υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ισαάκ και στήσω την διαθήκην μου προς αυτόν εις διαθήκην αιώνιον και τω σπέρματι αυτού μετ΄ αυτόν 20 περί δε Ισμαήλ ιδού επήκουσά σου και ιδού ευλογήσω αυτόν και αυξανώ αυτόν και πληθυνώ αυτόν σφόδρα δώδεκα έθνη γεννήσει και δώσω αυτόν εις έθνος μέγα 21 την δε διαθήκην μου στήσω προς Ισαάκ ον τέξεταί σοι Σάρρα εις τον καιρόν τούτον εν τω ενιαυτώ τω ετέρω 22 συνετέλεσε δε λαλών προς αυτόν και ανέβη ο θεός από Αβραάμ 23 και έλαβεν Αβραάμ Ισμαήλ τον υιόν αυτού και πάντας τους οικογενείς αυτού και πάντας τους αργυρωνήτους και παν άρσεν των ανδρών των εν τω οίκω Αβραάμ και περιέτεμε τας ακροβυστίας αυτών εν τω καιρώ της ημέρας εκείνης καθά ελάλησεν αυτώ ο θεός 24 Αβραάμ δε εννενήκονταεννέα ην ετών ηνίκα περιέτεμε την σάρκα της ακροβυστίας αυτού 25 Ισμαήλ δε ο υιός αυτού ην ετών δεκατριών ηνίκα περιετέμετο την σάρκα της ακροβυστίας αυτού 26 εν τω καιρώ της ημέρας εκείνης περιετμήθη Αβραάμ και Ισμαήλ ο υιός αυτού 27 και πάντες οι άνδρες του οίκου αυτού και οι οικογενείς και οι αργυρώνητοι εξ αλλογενών εθνών
Copyright information for ABPGRK