Genesis 17

CHAPTER 17

Covenant and Circumcision

1εγένετο δε Άβραμ ετών ενενηκονταεννέα και ώφθη κύριος τω Άβραμ και είπεν αυτώ εγώ ειμι ο θεός σου ευαρέστει ενώπιόν μου και γίνου άμεμπτος 2και θήσομαι την διαθήκην μου αναμέσον εμού και αναμέσον σου και πληθυνώ σε σφόδρα 3και έπεσεν Αβραμ επί πρόσωπον αυτού και ελάλησεν αυτώ ο θεός λέγων 4και ιδού η διαθήκη μου μετά σου και έση πατήρ πλήθους εθνών 5και ου κληθήσεται έτι το όνομά σου Άβραμ αλλ΄ έσται το όνομά σου Αβραάμ ότι πατέρα πολλών εθνών τέθεικά σε 6και αυξανώ σε σφόδρα σφόδρα και θήσω σε εις έθνη και βασιλείς εκ σου εξελεύσονται 7και στήσω την διαθήκην μου αναμέσον εμού και αναμέσον σου και αναμέσον του σπέρματός σου μετά σε εις τας γενεάς αυτών εις διαθήκην αιώνιον είναί σου θεός και του σπέρματός σου μετά σε 8και δώσω σοι και τω σπέρματί σου μετά σε την γην ην παροικείς πάσαν την γην Χαναάν εις κατάσχεσιν αιώνιον και έσομαι αυτοίς εις θεόν 9και είπεν ο θεός προς Αβραάμ συ δε την διαθήκην μου διατηρήσεις και τω σπέρμα σου μετά σε εις τας γενεάς αυτών 10και αύτη η διαθήκη ην διατηρήσεις αναμέσον εμού και υμών και αναμέσον του σπέρματός σου μετά σε περιτμηθήσεται υμίν παν αρσενικόν 11και περιτμηθήσεσθε την σάρκα της ακροβυστίας υμών και έσται εις σημείον διαθήκης αναμέσον εμού και υμών 12και παιδίον οκτώ ημερών περιτμηθήσεται υμίν παν αρσενικόν εις τας γενεάς υμών ο οικογενής της οικίας σου και ο αργυρώνητος από παντός υιόυ αλλοτρίου ος ουκ έστιν εκ του σπέρματός σου 13περιτομή περιτμηθήσεται ο οικογενής της οικίας σου και ο αργυρώνητος και έσται η διαθήκη μου επί της σαρκός υμών εις διαθήκην αιώνιον 14και απερίτμητος άρσεν ος ου περιτμηθήσεται την σάρκα της ακροβυστίας αυτού εν τη ημέρα τη ογδόη εξολοθρευθήσεται η ψυχή εκείνη εκ του γένους αυτής ότι την διαθήκην μου διεσκέδασε 15και είπεν ο θεός τω Αβραάμ Σάρα η γυνή σου ου κληθήσεται το όνομα αυτής Σάρα αλλά Σάρρα έσται το όνομα αυτής

The Promise of a Son

16ευλογήσω δε αυτήν και δώσω σοι εξ αυτής τέκνον και ευλογήσω αυτό και έσται εις έθνη και βασιλείς εθνών εξ αυτού έσονται 17και έπεσεν Αβραάμ επί πρόσωπον αυτού και εγέλασε και είπεν εν τη διανοία αυτού λέγων ει τω εκατονταετεί γενήσεται υιός και ει η Σάρρα εννενήκοντα ετών τέξεται 18είπε δε Αβραάμ προς τον θεόν Ισμαήλ ούτος ζήτω εναντίον σου 19είπε δε ο θεός προς Αβραάμ ναι ιδού Σάρρα η γυνή σου τέξεταί σοι υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ισαάκ και στήσω την διαθήκην μου προς αυτόν εις διαθήκην αιώνιον και τω σπέρματι αυτού μετ΄ αυτόν 20περί δε Ισμαήλ ιδού επήκουσά σου και ιδού ευλογήσω αυτόν και αυξανώ αυτόν και πληθυνώ αυτόν σφόδρα δώδεκα έθνη γεννήσει και δώσω αυτόν εις έθνος μέγα 21την δε διαθήκην μου στήσω προς Ισαάκ ον τέξεταί σοι Σάρρα εις τον καιρόν τούτον εν τω ενιαυτώ τω ετέρω 22συνετέλεσε δε λαλών προς αυτόν και ανέβη ο θεός από Αβραάμ 23και έλαβεν Αβραάμ Ισμαήλ τον υιόν αυτού και πάντας τους οικογενείς αυτού και πάντας τους αργυρωνήτους και παν άρσεν των ανδρών των εν τω οίκω Αβραάμ και περιέτεμε τας ακροβυστίας αυτών εν τω καιρώ της ημέρας εκείνης καθά ελάλησεν αυτώ ο θεός 24Αβραάμ δε εννενήκονταεννέα ην ετών ηνίκα περιέτεμε την σάρκα της ακροβυστίας αυτού 25Ισμαήλ δε ο υιός αυτού ην ετών δεκατριών ηνίκα περιετέμετο την σάρκα της ακροβυστίας αυτού 26εν τω καιρώ της ημέρας εκείνης περιετμήθη Αβραάμ και Ισμαήλ ο υιός αυτού 27και πάντες οι άνδρες του οίκου αυτού και οι οικογενείς και οι αργυρώνητοι εξ αλλογενών εθνών
Copyright information for ABPGRK