Genesis 20

CHAPTER 20

Abraham Deceives Abimelech

1και εκίνησεν εκείθεν Αβραάμ εις γην προς λίβα και ώκησεν αναμέσον Κάδης και αναμέσον Σουρ και παρώκησεν εν Γεράροις 2είπε δε Αβραάμ περί Σάρρας της γυναικός αυτού ότι αδελφή μου εστίν εφοβήθη γαρ ειπείν ότι γυνή μου εστί μήποτε αποκτείνωσιν αυτόν οι άνδρες της πόλεως δι΄ αυτήν απέστειλε δε Αβιμέλεχ βασιλεύς Γεραρων και έλαβε την Σάρραν 3και εισήλθεν ο θεός προς Αβιμέλεχ εν ύπνω την νύκτα και είπεν ιδού συ αποθνήσκεις περί της γυναικός ης έλαβες αύτη δε εστι συνωκηκυία ανδρί 4Αβιμέλεχ δε ουχ ήψατο αυτής και είπε κύριε έθνος αγνοούν και δίκαιον απολείς 5ουκ αυτός μοι είπεν αδελφή μου εστί και αυτή μοι είπεν αδελφός μου εστίν εν καθαρά καρδία και εν δικαιοσύνη χειρών εποίησα τούτο 6είπε δε αυτώ ο θεός καθ΄ ύπνον καγώ έγνων ότι εν καθαρά καρδία εποίησας τούτο και εφεισάμην σου του μη αμαρτείν σε εις εμέ ένεκα τούτου ουκ αφήκά σε του άψασθαι αυτής 7νυν δε απόδος την γυναίκα τω ανθρώπω ότι προφήτης εστί και προσεύξεται περί σου και ζήση ει δε μη αποδίδως γνώση ότι αποθανή συ και πάντα τα σα 8και ώρθρισεν Αβιμέλεχ τω πρωϊ και εκάλεσε πάντας τους παίδας αυτού και ελάλησε πάντα τα ρήματα ταύτα εις τα ώτα αυτών εφοβήθησαν δε πάντες οι άνθρωποι σφόδρα 9και εκάλεσεν Αβιμέλεχ τον Αβραάμ και είπεν αυτώ τι τούτο εποίησας ημίν μήτι ημάρτομεν εις σε ότι επήγαγες επ΄ εμέ και επί την βασιλείαν μου αμαρτίαν μεγάλην έργον ο ουθείς ποιήσει πεποίηκάς μοι 10είπε δε Αβιμέλεχ τω Αβραάμ τι ενιδών εποίησας τούτο 11είπε δε Αβραάμ είπα γαρ άρα ουκ έστι θεοσέβεια εν τω τόπω τούτω εμέ τε αποκτενούσιν ένεκεν της γυναικός μου 12και γαρ αληθώς αδελφή μου εστίν εκ πατρός αλλ΄ ουκ εκ μητρός εγενήθη δε μοι εις γυναίκα 13εγένετο δε ηνίκα εξήγαγε με ο θεός εκ του οίκου του πατρός μου και είπα αυτή ταύτην την δικαιοσύνην ποιήσεις εις εμέ εις πάντα τόπον ου αν εισέλθωμεν εκεί είπον εμέ ότι αδελφός μου εστίν 14έλαβε δε Αβιμέλεχ χίλια δίδραχμα και πρόβατα και μόσχους και παίδας και παιδίσκας και έδωκε τω Αβραάμ και απέδωκεν αυτώ Σάρραν την γυναίκα αυτού 15και είπεν Αβιμέλεχ τω Αβραάμ ιδού η γη μου εναντίον σου ου αν σοι αρέσκη κατοίκει 16τη δε Σάρρα είπεν ιδού δέδωκα χίλια δίδραχμα τω αδελφώ σου ταύτα έσται σοι εις τιμήν του προσώπου σου και πάσαις ταις μετά σου και πάντα αλήθευσον 17προσηύξατο δε Αβραάμ προς τον θεόν και ιάσατο ο θεός τον Αβιμέλεχ και την γυναίκα αυτού και τας παιδίσκας αυτού και έτεκον 18ότι συγκλείων συνέκλεισε κύριος έξωθεν πάσαν την μήτραν εν τω οίκω Αβιμέλεχ ένεκεν Σάρρας της γυναικός Αβραάμ
Copyright information for ABPGRK