Genesis 21

CHAPTER 21

Birth of Isaac

και κύριος επεσκέψατο την Σάρραν καθά είπε και εποίησε κύριος τη Σάρρα καθά ελάλησε και συλλαβούσα έτεκε τω Αβραάμ υιόν εις το γήρας εις τον καιρόν καθά ελάλησεν αυτώ κύριος και εκάλεσεν Αβραάμ το όνομα του υιού αυτού του γενομένου αυτώ ον έτεκεν αυτώ Σάρρα Ισαάκ περιέτεμε δε Αβραάμ τον Ισαάκ τη ογδοή ημέρα καθά ενετείλατο αυτώ ο θεός και Αβραάμ ην εκατόν ετών ηνίκα εγένετο αυτώ Ισαάκ ο υιός αυτού είπε δε Σάρρα γέλωτά μοι εποίησε κύριος ος γαρ αν ακούση συγχαρείταί μοι και είπε τις αναγγελεί τω Αβραάμ ότι θηλάζει παιδίον Σάρρα ότι έτεκον υιόν εν τω γήρα μου και ηυξήθη το παιδίον και απεγαλακτίσθη και εποίησεν Αβραάμ δοχήν μεγάλην η ημέρα απεγαλακτίσθη Ισαάκ ο υιός αυτού

Hagar Cast Out

ιδούσα δε Σάρρα τον υιόν Άγαρ της Αιγυπτίας ος εγένετο τω Αβραάμ παίζοντα μετά Ισαάκ του υιού αυτής 10 και είπε τω Αβραάμ έκβαλε την παιδίσκην ταύτην και τον υιόν αυτής ου γαρ μη κληρονομήσει ο υιός της παιδίσκης μετά του υιού μου Ισαάκ 11 σκληρόν δε εφάνη το ρήμα σφόδρα εναντίον Αβραάμ περί του υιού αυτού Ισμαήλ 12 είπε δε ο θεός τω Αβραάμ μη σκληρόν έστω εναντίον σου περί του παιδίου και περί της παιδίσκης πάντα όσα αν είπη σοι Σάρρα άκουε της φωνής αυτής ότι εν Ισαάκ κληθήσεταί σοι σπέρμα 13 και τον υιόν δε της παιδίσκης ταύτης εις έθνος μέγα ποιήσω αυτόν ότι σπέρμα σον εστιν 14 ανέστη δε Αβραάμ το πρωϊ και έλαβεν άρτους και ασκόν ύδατος και έδωκε τη Άγαρ και επέθηκεν το παιδίον επί των ώμων αυτής και απέστειλεν αυτήν απελθούσα δε επλανάτο κατά την έρημον κατά το φρέαρ του όρκου 15 εξέλιπε δε το ύδωρ εκ του ασκού και έρριψε το παιδίον υποκάτω μιάς ελάτης 16 απελθούσα δε εκάθητο απέναντι αυτού μακρόθεν ωσεί τόξου βολήν είπε γαρ ου μη ίδω τον θάνατον του παιδίου μου και εκάθισεν απέναντι αυτού αναβοήσαν δε το παιδίον έκλαυσεν 17 εισήκουσε δε ο θεός της φωνής του παιδίου εκ του τόπου ου ην και εκάλεσεν άγγελος θεού την Άγαρ εκ του ουρανού και είπεν αυτή τι εστιν Άγαρ μη φοβού επακήκοε γαρ ο θεός της φωνής του παιδίου σου εκ του τόπου ου εστιν 18 ανάστηθι και λάβε το παιδίον και κράτησον τη χειρί σου αυτό εις γαρ έθνος μέγα ποιήσω αυτό 19 και ανέωξεν ο θεός τους οφθαλμούς αυτής και είδε φρέαρ ύδατος ζώντος και επορεύθη και έπλησε τον άσκον του ύδατος και επότισε το παιδίον 20 και ην ο θεός μετά του παιδίου και ηυξήθη και κατώκησεν εν τη ερήμω εγένετο δε τοξότης 21 και κατώκησεν εν τη ερήμω Φαράν και έλαβεν αυτώ η μήτηρ αυτου γυναίκα εκ γης Αιγύπτου

Abraham's Covenant with Abimelech

22 εγένετο δε εν τω καιρώ εκείνω και είπεν Αβιμέλεχ και Οχοζάθ ο νυμφαγωγός αυτού και Φιχόλ ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως αυτού προς Αβραάμ λέγων ο θεός μετά σου εν πάσιν οις αν ποιής 23 νυν ουν όμοσόν μοι τον θεόν μη αδικήσειν με μηδέ το σπέρμα μου μηδέ το όνομά μου αλλά κατά την δικαιοσύνην ην εποίησα μετά σου ποιήσεις μετ΄ εμού και τη γη η συ παρώκησας εν αυτή 24 και είπεν Αβραάμ εγώ ομούμαι 25 και ήλεγξεν Αβραάμ τον Αβιμέλεχ περί των φρεάτων του ύδατος ων αφείλοντο οι παίδες του Αβιμέλεχ 26 και είπεν αυτώ Αβιμέλεχ ουκ έγνων τις εποίησε το ρήμα τουτο ουδέ συ μοι απήγγειλας ουδέ εγώ ήκουσα αλλ΄ η σήμερον 27 και έλαβεν Αβραάμ πρόβατα και μόσχους και έδωκε τω Αβιμέλεχ και διέθεντο αμφότεροι διαθήκην 28 και έστησεν Αβραάμ επτά αμνάδας προβάτων μόνας 29 και είπεν Αβιμέλεχ τω Αβραάμ τι εισιν αι επτά αμνάδες των προβάτων τούτων ας έστησας μόνας 30 και είπεν ότι τας επτά αμνάδας ταύτας λήψη παρ εμού ίνα ώσί μοι εις μαρτύριον ότι εγώ ώρυξα το φρέαρ τούτο 31 διά τούτο επωνόμασε το όνομα του τόπου εκείνου φρέαρ ορκισμού ότι εκεί ώμοσαν αμφότεροι 32 και διέθεντο διαθήκην εν τω φρέατι του ορκισμού ανέστη δε Αβιμέλεχ και Οχοζάθ ο νυμφαγωγός αυτού και Φιχόλ ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως αυτού και επέστρεψαν εις την γην των Φυλιστιείμ 33 και εφύτευσεν Αβραάμ άρουραν επί τω φρέατι του όρκου και επεκαλέσατο εκεί το όνομα κυρίου θεός αιώνιος 34 παρώκησε δε Αβραάμ εν τη γη των Φυλιστιείμ ημέρας πολλάς
Copyright information for ABPGRK