Genesis 21

CHAPTER 21

Birth of Isaac

1και κύριος επεσκέψατο την Σάρραν καθά είπε και εποίησε κύριος τη Σάρρα καθά ελάλησε 2και συλλαβούσα έτεκε τω Αβραάμ υιόν εις το γήρας εις τον καιρόν καθά ελάλησεν αυτώ κύριος 3και εκάλεσεν Αβραάμ το όνομα του υιού αυτού του γενομένου αυτώ ον έτεκεν αυτώ Σάρρα Ισαάκ 4περιέτεμε δε Αβραάμ τον Ισαάκ τη ογδοή ημέρα καθά ενετείλατο αυτώ ο θεός 5και Αβραάμ ην εκατόν ετών ηνίκα εγένετο αυτώ Ισαάκ ο υιός αυτού 6είπε δε Σάρρα γέλωτά μοι εποίησε κύριος ος γαρ αν ακούση συγχαρείταί μοι 7και είπε τις αναγγελεί τω Αβραάμ ότι θηλάζει παιδίον Σάρρα ότι έτεκον υιόν εν τω γήρα μου 8και ηυξήθη το παιδίον και απεγαλακτίσθη και εποίησεν Αβραάμ δοχήν μεγάλην η ημέρα απεγαλακτίσθη Ισαάκ ο υιός αυτού

Hagar Cast Out

9ιδούσα δε Σάρρα τον υιόν Άγαρ της Αιγυπτίας ος εγένετο τω Αβραάμ παίζοντα μετά Ισαάκ του υιού αυτής 10και είπε τω Αβραάμ έκβαλε την παιδίσκην ταύτην και τον υιόν αυτής ου γαρ μη κληρονομήσει ο υιός της παιδίσκης μετά του υιού μου Ισαάκ 11σκληρόν δε εφάνη το ρήμα σφόδρα εναντίον Αβραάμ περί του υιού αυτού Ισμαήλ 12είπε δε ο θεός τω Αβραάμ μη σκληρόν έστω εναντίον σου περί του παιδίου και περί της παιδίσκης πάντα όσα αν είπη σοι Σάρρα άκουε της φωνής αυτής ότι εν Ισαάκ κληθήσεταί σοι σπέρμα 13και τον υιόν δε της παιδίσκης ταύτης εις έθνος μέγα ποιήσω αυτόν ότι σπέρμα σον εστιν 14ανέστη δε Αβραάμ το πρωϊ και έλαβεν άρτους και ασκόν ύδατος και έδωκε τη Άγαρ και επέθηκεν το παιδίον επί των ώμων αυτής και απέστειλεν αυτήν απελθούσα δε επλανάτο κατά την έρημον κατά το φρέαρ του όρκου 15εξέλιπε δε το ύδωρ εκ του ασκού και έρριψε το παιδίον υποκάτω μιάς ελάτης 16απελθούσα δε εκάθητο απέναντι αυτού μακρόθεν ωσεί τόξου βολήν είπε γαρ ου μη ίδω τον θάνατον του παιδίου μου και εκάθισεν απέναντι αυτού αναβοήσαν δε το παιδίον έκλαυσεν 17εισήκουσε δε ο θεός της φωνής του παιδίου εκ του τόπου ου ην και εκάλεσεν άγγελος θεού την Άγαρ εκ του ουρανού και είπεν αυτή τι εστιν Άγαρ μη φοβού επακήκοε γαρ ο θεός της φωνής του παιδίου σου εκ του τόπου ου εστιν 18ανάστηθι και λάβε το παιδίον και κράτησον τη χειρί σου αυτό εις γαρ έθνος μέγα ποιήσω αυτό 19και ανέωξεν ο θεός τους οφθαλμούς αυτής και είδε φρέαρ ύδατος ζώντος και επορεύθη και έπλησε τον άσκον του ύδατος και επότισε το παιδίον 20και ην ο θεός μετά του παιδίου και ηυξήθη και κατώκησεν εν τη ερήμω εγένετο δε τοξότης 21και κατώκησεν εν τη ερήμω Φαράν και έλαβεν αυτώ η μήτηρ αυτου γυναίκα εκ γης Αιγύπτου

Abraham's Covenant with Abimelech

22εγένετο δε εν τω καιρώ εκείνω και είπεν Αβιμέλεχ και Οχοζάθ ο νυμφαγωγός αυτού και Φιχόλ ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως αυτού προς Αβραάμ λέγων ο θεός μετά σου εν πάσιν οις αν ποιής 23νυν ουν όμοσόν μοι τον θεόν μη αδικήσειν με μηδέ το σπέρμα μου μηδέ το όνομά μου αλλά κατά την δικαιοσύνην ην εποίησα μετά σου ποιήσεις μετ΄ εμού και τη γη η συ παρώκησας εν αυτή 24και είπεν Αβραάμ εγώ ομούμαι 25και ήλεγξεν Αβραάμ τον Αβιμέλεχ περί των φρεάτων του ύδατος ων αφείλοντο οι παίδες του Αβιμέλεχ 26και είπεν αυτώ Αβιμέλεχ ουκ έγνων τις εποίησε το ρήμα τουτο ουδέ συ μοι απήγγειλας ουδέ εγώ ήκουσα αλλ΄ η σήμερον 27και έλαβεν Αβραάμ πρόβατα και μόσχους και έδωκε τω Αβιμέλεχ και διέθεντο αμφότεροι διαθήκην 28και έστησεν Αβραάμ επτά αμνάδας προβάτων μόνας 29και είπεν Αβιμέλεχ τω Αβραάμ τι εισιν αι επτά αμνάδες των προβάτων τούτων ας έστησας μόνας 30και είπεν ότι τας επτά αμνάδας ταύτας λήψη παρ εμού ίνα ώσί μοι εις μαρτύριον ότι εγώ ώρυξα το φρέαρ τούτο 31διά τούτο επωνόμασε το όνομα του τόπου εκείνου φρέαρ ορκισμού ότι εκεί ώμοσαν αμφότεροι 32και διέθεντο διαθήκην εν τω φρέατι του ορκισμού ανέστη δε Αβιμέλεχ και Οχοζάθ ο νυμφαγωγός αυτού και Φιχόλ ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως αυτού και επέστρεψαν εις την γην των Φυλιστιείμ 33και εφύτευσεν Αβραάμ άρουραν επί τω φρέατι του όρκου και επεκαλέσατο εκεί το όνομα κυρίου θεός αιώνιος 34παρώκησε δε Αβραάμ εν τη γη των Φυλιστιείμ ημέρας πολλάς
Copyright information for ABPGRK