Genesis 23

CHAPTER 23

The Death and Burial of Sarah

1εγένετο δε η ζωή Σάρρας έτη εκατόν εικοσιεπτά 2και απέθανε Σάρρα εν τη πόλει Αρβόκ η εστιν εν τω κοιλώματι αύτη έστι Χεβρών εν τη γη Χαναάν ήλθε δε Αβραάμ κόψασθαι Σάρραν και πενθήσαι 3και ανέστη Αβραάμ από του νεκρού αυτού και είπεν Αβραάμ τοις υιοις Χετ λέγων 4πάροικος και παρεπίδημος εγώ ειμι μεθ΄ υμών δότε ουν μοι κτήσιν τάφου μεθ΄ υμών και θάψω τον νεκρόν μου απ΄ εμού 5απεκρίθησαν δε οι υιοί Χετ προς Αβραάμ λέγοντες μη κύριε 6άκουσον δε ημών βασιλεύς παρά θεού συ ει εν ημίν εν τοις εκλεκτοίς μνημείοις ημών θάψον τον νεκρόν σου ουδείς γαρ ημών ου μη κωλύσει το μνημείον αυτού από σου του θάψαι τον νεκρόν σου εκεί 7αναστάς δε Αβραάμ προσεκύνησε τω λαώ της γης τοις υιοίς του Χετ 8και ελάλησε προς αυτούς Αβραάμ λέγων ει έχετε τη ψυχή υμών ώστε θάψαι τον νεκρόν μου από προσώπου μου ακούσατέ μου και λαλήσατε περί εμού Εφρών τω του Σαάρ 9και δότω μοι το σπήλαιον το διπλούν ο εστιν αυτού το ον εν μέρει του αγρού αυτού αργυρίου του αξίου δότω μοι αυτό εν υμίν εις κτήσιν μνημείου 10Εφρών δε εκάθητο εν μέσω των υιών Χετ αποκριθείς δε Εφρών ο Χετταίος προς Αβραάμ είπεν ακούοντων των υιών Χετ και των εισπορευομένων εις την πόλιν πάντων λέγων 11παρ΄ εμοί γενού κύριε και άκουσόν μου τον άγρον και το σπήλαιον το εν αυτώ σοι δίδωμι εναντίον πάντων των πολιτών μου δέδωκά σοι θάψον τον νεκρόν σου 12και προσεκύνησεν Αβραάμ εναντίον του λαού της γης 13και είπε τω Εφρών εις τα ώτα εναντίον του λαού της γης επειδή προς εμού ει άκουσόν μου το αργύριον του αγρού λάβε παρ΄ εμού και θάψω τον νεκρόν μου εκεί 14απεκρίθη δε Εφρών τω Αβραάμ λέγων 15ουχί κύριε ακήκοα γαρ τετρακοσίων διδράχμων αργυρίου αλλά τι αν είη τουτο αναμέσον εμού και σου συ δε τον νεκρόν σου θάψον 16και ήκουσεν Αβραάμ του Εφρών και απεκατέστησεν Αβραάμ τω Εφρών το αργύριον ο ελάλησεν εις τα ώτα των υιών Χετ τετρακόσια δίδραχμα αργυρίου δοκίμου εμπόροις 17και έστη ο αγρός Εφρών ος ην εν τω διπλώ σπηλαίω ος εστι κατά πρόσωπον Μαμβρή ο αγρός και το σπήλαιον ο ην εν αυτώ και παν δένδρον ο ην εν τω αγρώ ο εστιν εν τοις ορίοις αυτού κύκλω 18τω Αβραάμ εις κτήσιν εναντίον των υιών Χετ και πάντων των εισπορευομένων εις την πόλιν 19μετά δε ταύτα έθαψεν Αβραάμ Σαρραν την γυναίκα αυτού εν τω σπηλαίω του αγρού τω διπλώ ο εστιν απέναντι Μαμβρή αύτη εστί Χεβρών εν τη γη Χαναάν 20και εκυρώθη ο αγρός και το σπήλαιον ο ην εν αυτώ τω Αβραάμ εις κτήσιν τάφου παρά των υιών Χετ
Copyright information for ABPGRK