Genesis 25

CHAPTER 25

Death of Abraham

1προσθέμενος δε Αβραάμ έλαβε γυναίκα η όνομα Χεττούρα 2έτεκε δε αυτώ τον Ζεμβράν και τον Ιεκτάν και τον Μαδάλ και τον Μαδιάμ και τον Ιεσβόκ και τον Σωιέ 3Ιεκτάν δε εγέννησε τον Σαβά και τον Δεδάν υιοί δε Δεδάν εγένοντο Ασσουριείμ και Λαττουσιείμ και Λαωμιείμ 4υιοί δε Μαδιάμ Γεφαρ και Αφείρ και Ενώχ και Αβιδά και Ραγά πάντες ούτοι ήσαν υιοί Χεττούρας 5έδωκε δε Αβραάμ πάντα τα υπάρχοντα αυτού Ισαάκ τω υιώ αυτού 6και τοις υιοίς των παλλακών αυτού έδωκεν Αβραάμ δόματα και εξαπέστειλεν αυτούς από Ισαάκ του υιού αυτού έτι ζώντος αυτού προς ανατολάς εις γην ανατολών 7ταύτα δε τα έτη ημερών ζωής Αβραάμ όσα έζησεν εκατόν εβδομηκονταπέντε έτη 8και εκλειπών απέθανεν Αβραάμ εν γήρα καλώ πρεσβύτης και πλήρης ημερών και προσετέθη προς τον λαόν αυτού 9και έθαψαν αυτόν Ισαάκ και Ισμαήλ οι δύο υιοί αυτού εις το σπήλαιον το διπλούν εις τον αγρόν Εφρών του Σαάρ του Χετταίου ος εστιν απέναντι Μαμβρή 10τον αγρόν και το σπήλαιον ο εκτήσατο Αβραάμ παρά των υιών του Χετ εκεί έθαψαν Αβραάμ και Σαρράν την γυναίκα αυτού 11εγένετο δε μετά το αποθανείν Αβραάμ ευλόγησεν ο θεός τον Ισαάκ υιόν αυτού και κατώκησεν Ισαάκ παρά το φρέαρ της οράσεως

Generations of Ishmael

12αύται δε αι γενέσεις Ισμαήλ του υιόυ Αβραάμ ον έτεκεν Άγαρ η Αιγυπτία η παιδίσκη Σάρρας τω Αβραάμ 13και ταύτα τα ονόματα των υιών Ισμαήλ κατ΄ ονόματα των γενεών αυτού πρωτοτόκος Ισμαήλ Ναβεώθ και Κηδάρ και Ναβδεήλ και Μασσάν 14και Μασμάν και Ιδουμά και Μασσή 15και Χολδάδ και Θεμάν και Ιετούρ και Ναφείς και Κεδεμά 16ούτοί εισιν οι υιοί Ισμαήλ και ταύτα τα ονόματα αυτών εν ταις σκηναίς αυτών και εν ταις επαύλεσιν αυτών δώδεκα άρχοντες κατά έθνη αυτών 17και ταύτα τα έτη της ζωής Ισμαήλ εκατόν τριακονταεπτά έτη και εκλειπών απέθανε και προσετέθη προς το γένος αυτού 18κατώκησε δε από Ευιλάτ έως Σούρ η εστι κατά πρόσωπον Αιγύπτου έως ελθείν προς Ασσυρίους κατά πρόσωπον πάντων των αδελφών αυτού κατώκησε

Generations of Isaac

19και αύται αι γενέσεις Ισαάκ του υιόυ Αβραάμ 20Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ ην δε Ισαάκ ετών τεσσαράκοντα ότε έλαβε την Ρεβέκκαν θυγατέρα Βαθουήλ του Σύρου εαυτώ εις γυναίκα 21εδέετο δε Ισαάκ κυρίου περί Ρεβέκκας της γυναικός αυτού ότι στείρα ην εισήκουσε δε αυτού ο θεός και συνέλαβεν εν γαστρί Ρεβέκκα η γυνή αυτού 22εσκίρτων δε τα παιδία εν αυτή είπε δε ει ούτω μοι μέλλει γίνεσθαι ίνατί μοι τούτο επορεύθη δε πυθέσθαι παρά κυρίου 23και είπε κύριος αυτή δύο έθνη εν γαστρί σου εισί και δύο λαοί εκ της κοιλίας σου διασταλήσονται και λαός λαού υπερέξει και ο μείζων δουλεύσει τω ελάσσονι 24και επληρώθησαν αι ημέραι του τεκείν αυτήν και τήδε ην δίδυμα εν τη κοιλία αυτής 25εξήλθε δε ο πρωτότοκος πυρράκης όλος και ωσεί δορά δασύς επωνόμασε δε το όνομα αυτού Ησαύ 26και μετά τούτο εξήλθεν ο αδελφός αυτού και η χειρ αυτού επειλημμένη της πτέρνης Ησαύ και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιακώβ Ισαάκ δε ην ετών εξήκοντα ότε έτεκεν αυτούς Ρεβέκκα 27ηυξήθησαν δε οι νεανίσκοι και ην Ησαύ άνθρωπος ειδώς κυνηγείν άγροικος Ιακώβ δε άνθρωπος άπλαστος οικών οικίαν 28ηγάπησε δε Ισαάκ τον Ησαύ ότι η θήρα αυτού βρώσις αυτώ Ρεβέκκα δε ηγάπα τον Ιακώβ

Esau Sells the Right of the First-born

29ήψησε δε Ιακώβ έψημα ήλθε δε Ησαύ εκ του πεδίου εκλείπων 30και είπεν Ησαύ τω Ιακώβ γεύσόν με από του εψήματος πυρρού τούτου ότι εκλείπω διά τούτο εκλήθη το όνομα αυτού Εδώμ 31είπε δε Ιακώβ τω Ησαύ απόδου μοι σήμερον τα πρωτοτόκία σου 32και είπεν Ησαύ ιδού εγώ πορεύομαι τελευτάν και ίνατί μοι ταύτα τα πρωτοτόκια 33και είπεν αυτώ Ιακώβ όμοσόν μοι σήμερον και ώμοσεν αυτώ απέδοτο δε Ησαύ τα πρωτοτόκια τω Ιακώβ 34Ιακώβ δε έδωκε τω Ησαύ άρτον και έψημα φακού και έφαγε και έπιε και αναστάς ώχετο και εφαύλισεν Ησαύ τα πρωτοτόκια
Copyright information for ABPGRK