Genesis 25

CHAPTER 25

Death of Abraham

προσθέμενος δε Αβραάμ έλαβε γυναίκα η όνομα Χεττούρα έτεκε δε αυτώ τον Ζεμβράν και τον Ιεκτάν και τον Μαδάλ και τον Μαδιάμ και τον Ιεσβόκ και τον Σωιέ Ιεκτάν δε εγέννησε τον Σαβά και τον Δεδάν υιοί δε Δεδάν εγένοντο Ασσουριείμ και Λαττουσιείμ και Λαωμιείμ υιοί δε Μαδιάμ Γεφαρ και Αφείρ και Ενώχ και Αβιδά και Ραγά πάντες ούτοι ήσαν υιοί Χεττούρας έδωκε δε Αβραάμ πάντα τα υπάρχοντα αυτού Ισαάκ τω υιώ αυτού και τοις υιοίς των παλλακών αυτού έδωκεν Αβραάμ δόματα και εξαπέστειλεν αυτούς από Ισαάκ του υιού αυτού έτι ζώντος αυτού προς ανατολάς εις γην ανατολών ταύτα δε τα έτη ημερών ζωής Αβραάμ όσα έζησεν εκατόν εβδομηκονταπέντε έτη και εκλειπών απέθανεν Αβραάμ εν γήρα καλώ πρεσβύτης και πλήρης ημερών και προσετέθη προς τον λαόν αυτού και έθαψαν αυτόν Ισαάκ και Ισμαήλ οι δύο υιοί αυτού εις το σπήλαιον το διπλούν εις τον αγρόν Εφρών του Σαάρ του Χετταίου ος εστιν απέναντι Μαμβρή 10 τον αγρόν και το σπήλαιον ο εκτήσατο Αβραάμ παρά των υιών του Χετ εκεί έθαψαν Αβραάμ και Σαρράν την γυναίκα αυτού 11 εγένετο δε μετά το αποθανείν Αβραάμ ευλόγησεν ο θεός τον Ισαάκ υιόν αυτού και κατώκησεν Ισαάκ παρά το φρέαρ της οράσεως

Generations of Ishmael

12 αύται δε αι γενέσεις Ισμαήλ του υιόυ Αβραάμ ον έτεκεν Άγαρ η Αιγυπτία η παιδίσκη Σάρρας τω Αβραάμ 13 και ταύτα τα ονόματα των υιών Ισμαήλ κατ΄ ονόματα των γενεών αυτού πρωτοτόκος Ισμαήλ Ναβεώθ και Κηδάρ και Ναβδεήλ και Μασσάν 14 και Μασμάν και Ιδουμά και Μασσή 15 και Χολδάδ και Θεμάν και Ιετούρ και Ναφείς και Κεδεμά 16 ούτοί εισιν οι υιοί Ισμαήλ και ταύτα τα ονόματα αυτών εν ταις σκηναίς αυτών και εν ταις επαύλεσιν αυτών δώδεκα άρχοντες κατά έθνη αυτών 17 και ταύτα τα έτη της ζωής Ισμαήλ εκατόν τριακονταεπτά έτη και εκλειπών απέθανε και προσετέθη προς το γένος αυτού 18 κατώκησε δε από Ευιλάτ έως Σούρ η εστι κατά πρόσωπον Αιγύπτου έως ελθείν προς Ασσυρίους κατά πρόσωπον πάντων των αδελφών αυτού κατώκησε

Generations of Isaac

19 και αύται αι γενέσεις Ισαάκ του υιόυ Αβραάμ 20 Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ ην δε Ισαάκ ετών τεσσαράκοντα ότε έλαβε την Ρεβέκκαν θυγατέρα Βαθουήλ του Σύρου εαυτώ εις γυναίκα 21 εδέετο δε Ισαάκ κυρίου περί Ρεβέκκας της γυναικός αυτού ότι στείρα ην εισήκουσε δε αυτού ο θεός και συνέλαβεν εν γαστρί Ρεβέκκα η γυνή αυτού 22 εσκίρτων δε τα παιδία εν αυτή είπε δε ει ούτω μοι μέλλει γίνεσθαι ίνατί μοι τούτο επορεύθη δε πυθέσθαι παρά κυρίου 23 και είπε κύριος αυτή δύο έθνη εν γαστρί σου εισί και δύο λαοί εκ της κοιλίας σου διασταλήσονται και λαός λαού υπερέξει και ο μείζων δουλεύσει τω ελάσσονι 24 και επληρώθησαν αι ημέραι του τεκείν αυτήν και τήδε ην δίδυμα εν τη κοιλία αυτής 25 εξήλθε δε ο πρωτότοκος πυρράκης όλος και ωσεί δορά δασύς επωνόμασε δε το όνομα αυτού Ησαύ 26 και μετά τούτο εξήλθεν ο αδελφός αυτού και η χειρ αυτού επειλημμένη της πτέρνης Ησαύ και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιακώβ Ισαάκ δε ην ετών εξήκοντα ότε έτεκεν αυτούς Ρεβέκκα 27 ηυξήθησαν δε οι νεανίσκοι και ην Ησαύ άνθρωπος ειδώς κυνηγείν άγροικος Ιακώβ δε άνθρωπος άπλαστος οικών οικίαν 28 ηγάπησε δε Ισαάκ τον Ησαύ ότι η θήρα αυτού βρώσις αυτώ Ρεβέκκα δε ηγάπα τον Ιακώβ

Esau Sells the Right of the First-born

29 ήψησε δε Ιακώβ έψημα ήλθε δε Ησαύ εκ του πεδίου εκλείπων 30 και είπεν Ησαύ τω Ιακώβ γεύσόν με από του εψήματος πυρρού τούτου ότι εκλείπω διά τούτο εκλήθη το όνομα αυτού Εδώμ 31 είπε δε Ιακώβ τω Ησαύ απόδου μοι σήμερον τα πρωτοτόκία σου 32 και είπεν Ησαύ ιδού εγώ πορεύομαι τελευτάν και ίνατί μοι ταύτα τα πρωτοτόκια 33 και είπεν αυτώ Ιακώβ όμοσόν μοι σήμερον και ώμοσεν αυτώ απέδοτο δε Ησαύ τα πρωτοτόκια τω Ιακώβ 34 Ιακώβ δε έδωκε τω Ησαύ άρτον και έψημα φακού και έφαγε και έπιε και αναστάς ώχετο και εφαύλισεν Ησαύ τα πρωτοτόκια
Copyright information for ABPGRK