Genesis 27

CHAPTER 27

Rebekah Deceives Isaac

1εγενέτο δε μετά το γηράσαι τον Ισαάκ και ημβλύνθησαν οι οφθαλμοί αυτού του οράν και εκάλεσεν Ησαύ τον υιόν αυτού τον πρεσβύτερον και είπεν αυτώ υιέ μου και είπεν ιδού εγώ 2και είπεν ιδού γεγήρακα και ου γινώσκω την ημέραν της τελευτής μου 3νυν ουν λάβε το σκεύός σου την τε φάρετραν και το τόξον και έξελθε εις το πεδίον και θήρευσόν μοι θήραν 4και ποίησόν μοι εδέσματα ως φιλώ εγώ και ένεγκέ μοι ίνα φάγω όπως ευλογήση σε η ψυχή μου πριν η αποθανείν με 5Ρεβέκκα δε ήκουσε λαλούντος Ισαάκ προς Ησαύ τον υιόν αυτού επορεύθη δε Ησαύ εις το πεδίον θηρεύσαι θήραν τω πατρί αυτού 6Ρεβέκκα δε είπε προς Ιακώβ τον υιόν αυτής τον ελάσσω ίδε ήκουσα του πατρός σου λαλούντος προς Ησαύ τον αδελφόν σου λέγοντος 7ένεγκόν μοι θήραν και ποίησόν μοι εδέσματα ίνα φαγών ευλογήσω σε εναντίον κυρίου προ του αποθανείν με 8νυν ουν υιέ μου άκουσόν μου καθά εγώ σοι εντέλλομαι 9και πορευθείς εις τα πρόβατα λάβε μοι εκείθεν δύο ερίφους απαλούς και καλούς και ποιήσω αυτούς εδέσματα τω πατρί σου ως φιλεί 10και εισοίσεις τω πατρί σου και φάγεται όπως ευλογήση σε ο πατήρ σου προ του αποθανείν αυτόν 11είπε δε Ιακώβ προς Ρεβέκκαν την μητέρα αυτού έστιν ο αδελφός μου ανήρ δασύς εγώ δε ανήρ λείος 12μή ποτε ψηλαφήση με ο πατήρ μου και έσομαι εναντίον αυτού ως καταφρονών και επάξω επ΄ εμαυτόν κατάραν και ουκ ευλογίαν 13είπε δε αυτώ η μήτηρ επ΄ εμέ η κατάρα σου τέκνον μόνον επάκουσόν μου της φωνής και πορευθείς ένεγκέ μοι 14πορευθείς δε έλαβε και ήνεγκε τη μητρί και εποίησεν η μήτηρ αυτού εδέσματα καθά εφίλει ο πατήρ αυτού 15και λαβούσα Ρεβέκκα την στολήν Ησαύ του υιόυ αυτής του πρεσβυτέρου την καλήν η ην παρ΄ αυτή εν τω οίκω ενέδυσεν Ιακώβ τον υιόν αυτής τον νεώτερον 16και τα δέρματα των ερίφων περιέθηκεν επί τους βραχίονας αυτού και επί τα γυμνά του τραχήλου αυτού 17και έδωκε τα εδέσματα και τους άρτους ους εποίησεν εις τας χείρας Ιακώβ του υιού αυτής 18και εισήνεγκε τω πατρί αυτού είπε δε πάτερ ο δε είπεν ιδού εγώ τις ει συ τέκνον

Jacob Deceives Isaac

19και είπεν Ιακώβ τω πατρί αυτου εγώ Ησαύ ο πρωτότοκός σου πεποίηκα καθά ελάλησάς μοι αναστάς κάθισον και φάγε από της θήρας μου όπως ευλογήση με η ψυχή σου 20είπε δε Ισαάκ τω υιώ αυτού τι τούτο ο ταχύ εύρες ω τέκνον ο δε είπεν ο παρέδωκε κύριος ο θεός σου εναντίον μου 21είπε δε Ισαάκ τω Ιακώβ έγγισόν μοι και ψηλαφήσω σε τέκνον ει συ ει ο υιός μου Ησαύ η ου 22ήγγισε δε Ιακώβ προς Ισαάκ τον πατέρα αυτού και εψηλάφησεν αυτόν και είπεν η μεν φωνή φωνή Ιακώβ αι δε χείρες χείρες Ησαύ 23και ουκ επέγνω αυτόν ήσαν γαρ αι χείρες αυτού ως αι χείρες Ησαύ του αδελφού αυτού δασείαι και ευλόγησεν αυτόν 24και είπε συ ει ο υιός μου Ησαύ ο δε είπεν εγώ

Jacob's Blessing

25και είπε προσάγαγέ μοι και φάγομαι από της θήρας σου τέκνον ίνα ευλογήση σε η ψυχή μου και προσήνεγκεν αυτώ και έφαγε και εισήνεγκεν αυτώ οίνον και έπιε 26και είπεν αυτώ Ισαάκ ο πατήρ αυτού έγγισόν μοι και φίλησόν με τέκνον 27και εγγίσας εφίλησεν αυτόν και ωσφράνθη την οσμήν των ιματίων αυτού και ευλόγησεν αυτόν και είπεν ιδού οσμή του υιού μου ως οσμή αγρού πλήρους ον ευλόγησε κύριος 28και δώη σοι ο θεός από της δρόσου του ουρανού και από της πιότητος της γης και πλήθος σίτου και οίνου 29και δουλευσάτωσάν σοι έθνη και προσκυνήσατωσάν σοι άρχοντες και γίνου κύριος του αδελφού σου και προσκυνήσουσί σοι οι υιοί του πατρός σου ο καταρώμενός σε επικατάρατος ο δε ευλογών σε ευλογημένος 30και εγένετο μετά το παύσασθαι Ισαάκ ευλογούντα Ιακώβ τον υιόν αυτού και εγένετο ως εξήλθεν Ιακώβ από προσώπου Ισαάκ του πατρός αυτού και Ησαύ ο αδελφός αυτού ήλθεν από της θήρας 31και εποίησε και αυτός εδέσματα και προσήνεγκε τω πατρί αυτού και είπε τω πατρί αναστήτω ο πατήρ μου και φαγέτω από της θήρας του υιού αυτού όπως ευλογήση με η ψυχή σου 32και είπεν αυτώ Ισαάκ ο πατήρ αυτού τις ει συ ο δε είπεν εγώ ειμι ο υιός σου ο πρωτότοκος Ησαύ 33εξέστη δε Ισαάκ έκστασιν μεγάλην σφόδρα και είπε τις ουν ο θηρεύσας μοι θήραν και εισενέγκας μοι και έφαγον από πάντων προ του ελθείν σε και ευλόγησα αυτόν και ευλογημένος έστω 34εγένετο δε ηνίκα ήκουσεν Ησαύ τα ρήματα του πατρός αυτού Ισαάκ ανεβόησε φωνήν μεγάλην και πικράν σφόδρα και είπεν ευλόγησον δη καμέ πάτερ 35είπε δε αυτώ ελθών ο αδελφός σου μετά δόλου έλαβε την ευλογίαν σου 36και είπε δικαίως εκλήθη το όνομα αυτού Ιακώβ επτέρνικε γαρ με ήδη δεύτερον τούτο τα τε πρωτοτόκιά μου είληφε και νυν έλαβε την ευλογίαν μου και είπεν Ησαύ τω πατρί αυτού ουχ υπελίπου μοι ευλογίαν πάτερ 37αποκριθείς δε Ισαάκ είπε τω Ησαύ ει κύριον αυτόν πεποίηκά σου και πάντας τους αδελφούς αυτού πεποίηκα αυτού οικέτας σίτω και οίνω εστήριξα αυτόν σοι δε τι ποιήσω τέκνον 38είπε δε Ησαύ προς τον πατέρα αυτού μη ευλογία μία σοι έστι πάτερ ευλόγησον δη καμέ πάτερ κατανυχθέντος δε Ισαάκ ανεβόησε φωνή Ησαύ και έκλαυσεν 39αποκριθείς δε Ισαάκ ο πάτηρ αυτού είπεν αυτώ ιδού από της πιότητος της γης έσται η κατοίκησίς σου και από της δρόσου του ουρανού άνωθεν 40και επί τη μαχαίρα σου ζήση και τω αδελφώ σου δουλεύσεις έσται δε ηνίκα αν καθέλης και εκλύσης τον ζυγόν αυτού από του τραχήλου σου

Esau Seeks to Kill Jacob

41και ενεκότει Ησαύ τω Ιακώβ περί της ευλογίας ης ευλόγησεν αυτόν ο πατήρ αυτού είπε δε Ησαύ εν τη διανοία αυτού εγγισάτωσαν αι ημέραι του πένθους του πατρός μου ίνα αποκτείνω Ιακώβ τον αδελφόν μου 42απηγγέλη δε Ρεβέκκα τα ρήματα Ησαύ του υιόυ αυτής του πρεσβυτέρου και πέμψασα εκάλεσεν Ιακώβ τον υιόν αυτής τον νεώτερον και είπεν αυτώ ιδού Ησαύ ο αδελφός σου απειλεί σοι του αποκτείναί σε 43νυν ουν τέκνον άκουσόν μου της φωνής και αναστάς απόδραθι εις την Μεσοποταμίαν προς Λάβαν τον αδελφόν μου εις Χαρράν 44και οίκησον μετ΄ αυτού ημέρας τινάς 45έως του αποστρέψαι τον θυμόν και την οργήν του αδελφού σου από σου και επιλάθηται α πεποίηκας αυτώ και αποστείλασα μεταπέμψομαί σε εκείθεν μη ποτε αποτεκνωθώ από των δύο υμών εν ημέρα μία 46είπε δε Ρεβέκκα προς Ισαάκ προσώχθικα τη ζωή μου διά τας θυγατέρας των υιών Χετ ει λήψεται Ιακώβ γυναίκα από των θυγατέρων της γης ταύτης ίνατι μοι το ζην
Copyright information for ABPGRK