Genesis 27

CHAPTER 27

Rebekah Deceives Isaac

εγενέτο δε μετά το γηράσαι τον Ισαάκ και ημβλύνθησαν οι οφθαλμοί αυτού του οράν και εκάλεσεν Ησαύ τον υιόν αυτού τον πρεσβύτερον και είπεν αυτώ υιέ μου και είπεν ιδού εγώ και είπεν ιδού γεγήρακα και ου γινώσκω την ημέραν της τελευτής μου νυν ουν λάβε το σκεύός σου την τε φάρετραν και το τόξον και έξελθε εις το πεδίον και θήρευσόν μοι θήραν και ποίησόν μοι εδέσματα ως φιλώ εγώ και ένεγκέ μοι ίνα φάγω όπως ευλογήση σε η ψυχή μου πριν η αποθανείν με Ρεβέκκα δε ήκουσε λαλούντος Ισαάκ προς Ησαύ τον υιόν αυτού επορεύθη δε Ησαύ εις το πεδίον θηρεύσαι θήραν τω πατρί αυτού Ρεβέκκα δε είπε προς Ιακώβ τον υιόν αυτής τον ελάσσω ίδε ήκουσα του πατρός σου λαλούντος προς Ησαύ τον αδελφόν σου λέγοντος ένεγκόν μοι θήραν και ποίησόν μοι εδέσματα ίνα φαγών ευλογήσω σε εναντίον κυρίου προ του αποθανείν με νυν ουν υιέ μου άκουσόν μου καθά εγώ σοι εντέλλομαι και πορευθείς εις τα πρόβατα λάβε μοι εκείθεν δύο ερίφους απαλούς και καλούς και ποιήσω αυτούς εδέσματα τω πατρί σου ως φιλεί 10 και εισοίσεις τω πατρί σου και φάγεται όπως ευλογήση σε ο πατήρ σου προ του αποθανείν αυτόν 11 είπε δε Ιακώβ προς Ρεβέκκαν την μητέρα αυτού έστιν ο αδελφός μου ανήρ δασύς εγώ δε ανήρ λείος 12 μή ποτε ψηλαφήση με ο πατήρ μου και έσομαι εναντίον αυτού ως καταφρονών και επάξω επ΄ εμαυτόν κατάραν και ουκ ευλογίαν 13 είπε δε αυτώ η μήτηρ επ΄ εμέ η κατάρα σου τέκνον μόνον επάκουσόν μου της φωνής και πορευθείς ένεγκέ μοι 14 πορευθείς δε έλαβε και ήνεγκε τη μητρί και εποίησεν η μήτηρ αυτού εδέσματα καθά εφίλει ο πατήρ αυτού 15 και λαβούσα Ρεβέκκα την στολήν Ησαύ του υιόυ αυτής του πρεσβυτέρου την καλήν η ην παρ΄ αυτή εν τω οίκω ενέδυσεν Ιακώβ τον υιόν αυτής τον νεώτερον 16 και τα δέρματα των ερίφων περιέθηκεν επί τους βραχίονας αυτού και επί τα γυμνά του τραχήλου αυτού 17 και έδωκε τα εδέσματα και τους άρτους ους εποίησεν εις τας χείρας Ιακώβ του υιού αυτής 18 και εισήνεγκε τω πατρί αυτού είπε δε πάτερ ο δε είπεν ιδού εγώ τις ει συ τέκνον

Jacob Deceives Isaac

19 και είπεν Ιακώβ τω πατρί αυτου εγώ Ησαύ ο πρωτότοκός σου πεποίηκα καθά ελάλησάς μοι αναστάς κάθισον και φάγε από της θήρας μου όπως ευλογήση με η ψυχή σου 20 είπε δε Ισαάκ τω υιώ αυτού τι τούτο ο ταχύ εύρες ω τέκνον ο δε είπεν ο παρέδωκε κύριος ο θεός σου εναντίον μου 21 είπε δε Ισαάκ τω Ιακώβ έγγισόν μοι και ψηλαφήσω σε τέκνον ει συ ει ο υιός μου Ησαύ η ου 22 ήγγισε δε Ιακώβ προς Ισαάκ τον πατέρα αυτού και εψηλάφησεν αυτόν και είπεν η μεν φωνή φωνή Ιακώβ αι δε χείρες χείρες Ησαύ 23 και ουκ επέγνω αυτόν ήσαν γαρ αι χείρες αυτού ως αι χείρες Ησαύ του αδελφού αυτού δασείαι και ευλόγησεν αυτόν 24 και είπε συ ει ο υιός μου Ησαύ ο δε είπεν εγώ

Jacob's Blessing

25 και είπε προσάγαγέ μοι και φάγομαι από της θήρας σου τέκνον ίνα ευλογήση σε η ψυχή μου και προσήνεγκεν αυτώ και έφαγε και εισήνεγκεν αυτώ οίνον και έπιε 26 και είπεν αυτώ Ισαάκ ο πατήρ αυτού έγγισόν μοι και φίλησόν με τέκνον 27 και εγγίσας εφίλησεν αυτόν και ωσφράνθη την οσμήν των ιματίων αυτού και ευλόγησεν αυτόν και είπεν ιδού οσμή του υιού μου ως οσμή αγρού πλήρους ον ευλόγησε κύριος 28 και δώη σοι ο θεός από της δρόσου του ουρανού και από της πιότητος της γης και πλήθος σίτου και οίνου 29 και δουλευσάτωσάν σοι έθνη και προσκυνήσατωσάν σοι άρχοντες και γίνου κύριος του αδελφού σου και προσκυνήσουσί σοι οι υιοί του πατρός σου ο καταρώμενός σε επικατάρατος ο δε ευλογών σε ευλογημένος 30 και εγένετο μετά το παύσασθαι Ισαάκ ευλογούντα Ιακώβ τον υιόν αυτού και εγένετο ως εξήλθεν Ιακώβ από προσώπου Ισαάκ του πατρός αυτού και Ησαύ ο αδελφός αυτού ήλθεν από της θήρας 31 και εποίησε και αυτός εδέσματα και προσήνεγκε τω πατρί αυτού και είπε τω πατρί αναστήτω ο πατήρ μου και φαγέτω από της θήρας του υιού αυτού όπως ευλογήση με η ψυχή σου 32 και είπεν αυτώ Ισαάκ ο πατήρ αυτού τις ει συ ο δε είπεν εγώ ειμι ο υιός σου ο πρωτότοκος Ησαύ 33 εξέστη δε Ισαάκ έκστασιν μεγάλην σφόδρα και είπε τις ουν ο θηρεύσας μοι θήραν και εισενέγκας μοι και έφαγον από πάντων προ του ελθείν σε και ευλόγησα αυτόν και ευλογημένος έστω 34 εγένετο δε ηνίκα ήκουσεν Ησαύ τα ρήματα του πατρός αυτού Ισαάκ ανεβόησε φωνήν μεγάλην και πικράν σφόδρα και είπεν ευλόγησον δη καμέ πάτερ 35 είπε δε αυτώ ελθών ο αδελφός σου μετά δόλου έλαβε την ευλογίαν σου 36 και είπε δικαίως εκλήθη το όνομα αυτού Ιακώβ επτέρνικε γαρ με ήδη δεύτερον τούτο τα τε πρωτοτόκιά μου είληφε και νυν έλαβε την ευλογίαν μου και είπεν Ησαύ τω πατρί αυτού ουχ υπελίπου μοι ευλογίαν πάτερ 37 αποκριθείς δε Ισαάκ είπε τω Ησαύ ει κύριον αυτόν πεποίηκά σου και πάντας τους αδελφούς αυτού πεποίηκα αυτού οικέτας σίτω και οίνω εστήριξα αυτόν σοι δε τι ποιήσω τέκνον 38 είπε δε Ησαύ προς τον πατέρα αυτού μη ευλογία μία σοι έστι πάτερ ευλόγησον δη καμέ πάτερ κατανυχθέντος δε Ισαάκ ανεβόησε φωνή Ησαύ και έκλαυσεν 39 αποκριθείς δε Ισαάκ ο πάτηρ αυτού είπεν αυτώ ιδού από της πιότητος της γης έσται η κατοίκησίς σου και από της δρόσου του ουρανού άνωθεν 40 και επί τη μαχαίρα σου ζήση και τω αδελφώ σου δουλεύσεις έσται δε ηνίκα αν καθέλης και εκλύσης τον ζυγόν αυτού από του τραχήλου σου

Esau Seeks to Kill Jacob

41 και ενεκότει Ησαύ τω Ιακώβ περί της ευλογίας ης ευλόγησεν αυτόν ο πατήρ αυτού είπε δε Ησαύ εν τη διανοία αυτού εγγισάτωσαν αι ημέραι του πένθους του πατρός μου ίνα αποκτείνω Ιακώβ τον αδελφόν μου 42 απηγγέλη δε Ρεβέκκα τα ρήματα Ησαύ του υιόυ αυτής του πρεσβυτέρου και πέμψασα εκάλεσεν Ιακώβ τον υιόν αυτής τον νεώτερον και είπεν αυτώ ιδού Ησαύ ο αδελφός σου απειλεί σοι του αποκτείναί σε 43 νυν ουν τέκνον άκουσόν μου της φωνής και αναστάς απόδραθι εις την Μεσοποταμίαν προς Λάβαν τον αδελφόν μου εις Χαρράν 44 και οίκησον μετ΄ αυτού ημέρας τινάς 45 έως του αποστρέψαι τον θυμόν και την οργήν του αδελφού σου από σου και επιλάθηται α πεποίηκας αυτώ και αποστείλασα μεταπέμψομαί σε εκείθεν μη ποτε αποτεκνωθώ από των δύο υμών εν ημέρα μία 46 είπε δε Ρεβέκκα προς Ισαάκ προσώχθικα τη ζωή μου διά τας θυγατέρας των υιών Χετ ει λήψεται Ιακώβ γυναίκα από των θυγατέρων της γης ταύτης ίνατι μοι το ζην
Copyright information for ABPGRK