Genesis 32

CHAPTER 32

Jacob Fears Esau

και Ιακώβ απήλθεν εις την εαυτού οδόν και αναβλέψας είδε παρεμβολήν θεού παρεμβεβληκύιαν και συνήντησαν αυτώ οι άγγελοι του θεού είπε δε Ιακώβ ηνίκα είδεν αυτούς παρεμβολή θεού αυτή και εκάλεσε το όνομα του τόπου εκείνου παρεμβολαί απέστειλε δε Ιακώβ αγγέλους έμπροσθεν αυτού προς Ησαύ τον αδελφόν αυτού εις γην Σηείρ εις χώραν Εδώμ και ενετείλατο αυτοίς λέγων ούτως ερείτε τω κυρίω μου Ησαύ ούτως λέγει ο παις σου Ιακώβ μετά Λάβαν παρώκησα και εχρόνισα έως του νυν και εγένοντό μοι βόες και όνοι και πρόβατα και παίδες και παιδίσκαι και απέστειλα αναγγείλαι τω κυρίω μου Ησαύ ίνα εύρη ο παις σου χάριν εναντίον σου και ανέστρεψαν οι άγγελοι προς Ιακώβ λέγοντες ήλθομεν προς τον αδελφόν σου Ησαύ και ιδού αυτός έρχεται εις συνάντησίν σου και τετρακόσιοι άνδρες μετ΄ αυτού εφοβήθη δε Ιακώβ σφόδρα και ηπορείτο και διείλε τον λαόν τον μεθ΄ εαυτού και τους βόας και τα πρόβατα εις δύο παρεμβολάς και είπεν Ιακώβ εάν έλθη Ησαύ εις παρεμβολήν μίαν και κόψη αυτήν έσται η παρεμβολή η δευτέρα εις το σώζεσθαι είπε δε Ιακώβ ο θεός του πατρός μου Αβραάμ και ο θεός του πατρός μου Ισαάκ κύριε ο ειπών μοι απότρεχε εις την γην της γενέσεώς σου και ευ σε ποιήσω 10 ικανούσθω μοι από πάσης δικαιοσύνης και από πάσης αληθείας ης εποίησας τω παιδί σου εν γαρ τη ράβδω μου ταύτη διέβην τον Ιορδάνην τούτον νυνί δε γέγονα εις δύο παρεμβολάς 11 εξελού με εκ χειρός του αδελφού μου εκ χειρός Ησαύ ότι φοβούμαι εγώ αυτόν μή ποτε ελθών πατάξη με και μητέρα επί τέκνοις 12 συ δε είπας ευ σε ποιήσω και θήσω το σπέρμα σου ως την άμμον της θαλάσσης η ουκ αριθμηθήσεται υπό του πλήθους 13 και εκοιμήθη εκεί την νύκτα εκείνην και έλαβεν ων έφερε δώρα και εξαπέστειλεν Ησαύ τω αδελφώ αυτού 14 αίγας διακοσίας τράγους είκοσι πρόβατα διακόσια κριούς είκοσι 15 καμήλους θηλαζούσας και τα παιδία αυτών τριάκοντα βόας τεσσαράκοντα ταύρους δέκα όνους είκοσι και πώλους δέκα 16 και έδωκεν αυτά διά χειρός τοις παισίν αυτού ποίμνιον κατα μόνας είπε δε τοις παισίν αυτού προπορεύεσθε έμπροσθέν μου και διάστημα ποιείτε αναμέσον ποίμνης και ποίμνης 17 και ενετείλατο τω πρώτω λέγων εάν σοι συναντήση Ησαύ ο αδελφός μου και ερωτά σε λέγων τίνος ει και που πορεύη και τίνος ταύτα τα προπορευόμενά σου 18 ερείς του παιδός σου Ιακώβ δώρα απέσταλκε τω κυρίω μου Ησαύ και ιδού αυτός οπίσω ημών 19 και ενετείλατο τω πρώτω και τω δευτέρω και τω τρίτω και πάσι τοις προπορευομένοις οπίσω των ποιμνίων τούτων λέγων κατά το ρήμα τούτο λαλήσατε Ησαύ εν τω ευρείν υμάς αυτόν 20 και ερείτε ιδού ο παις σου Ιακώβ παραγίνεται οπίσω ημών είπε γαρ εξιλάσομαι το πρόσωπον αυτού εν τοις δώροις τοις προπορευομένοις αυτού και μετά τούτο όψομαι το πρόσωπον αυτού ίσως γαρ προσδέξεται το πρόσωπον μου 21 και προεπορεύετο τα δώρα κατά πρόσωπον αυτού αυτός δε εκοιμήθη την νύκτα εκείνην εν τη παρεμβολή 22 αναστάς δε την νύκτα εκείνην έλαβε τας δύο γυναίκας και τας δύο παιδίσκας και τα ένδεκα παιδία αυτού και διέβη την διάβασιν του Ιαβώχ 23 και έλαβεν αυτούς και διέβη τον χειμάρρουν και διεβίβασε πάντα τα αυτού

Jacob Wrestles with God

24 υπελείφθη δε Ιακώβ μόνος και επάλαιεν άνθρωπος μετ΄ αυτού έως πρωϊ 25 είδε δε ότι ου δύναται προς αυτόν και ήψατο του πλάτους του μηρού αυτού και ενάρκησε το πλάτος του μηρού Ιακώβ εν τω παλαίειν αυτόν μετ΄ αυτού 26 και είπεν αυτώ απόστειλόν με ανέβη γαρ ο όρθρος ο δε είπεν ου μη σε αποστείλω εάν μη με ευλογήσης 27 είπε δε αυτώ τι το όνομά σου εστίν ο δε είπεν Ιακώβ

Jacob's Name Changed to Israel

28 και είπεν αυτώ ου κληθήσεται έτι το όνομά σου Ιακώβ αλλ΄ Ισραήλ έσται το όνομά σου ότι ενίσχυσας μετά θεού και μετ΄ ανθρώπων δυνατός 29 ηρώτησε δε Ιακώβ και είπεν ανάγγειλόν μοι το όνομά σου και είπεν ινατί τούτο ερωτάς συ το όνομά μου ο εστι θαυμαστόν και ευλόγησεν αυτόν εκεί 30 και εκάλεσεν Ιακωβ το όνομα του τόπου εκείνου είδος θεού είδον γαρ τον θεόν πρόσωπον προς πρόσωπον και εσώθη μου η ψυχή 31 ανέτειλε δε αυτώ ο ήλιος ηνίκα παρήλθε το είδος του θεού αυτός δε επέσκαζε τω μηρώ αυτού 32 ένεκεν τούτου ου μη φάγωσιν οι υιοί Ισραήλ το νεύρον ο ενάρκησεν ο εστιν επί του πλάτους του μηρού έως της ημέρας ταύτης ότι ήψατο του πλάτους του μηρού Ιακώβ του νεύρου ω ενάρκησεν
Copyright information for ABPGRK