Genesis 44

CHAPTER 44

Joseph's Cup

1και ενετείλατο Ιωσήφ τω επί της οικίας αυτού λέγων πλήσατε τους μαρσίππους των ανθρώπων βρωμάτων όσα αν δύνωνται άραι και εμβάλετε εκάστου το αργύριον επί του στόματος του μαρσίππου 2και το κόνδυ μου το αργυρούν εμβάλετε εις τον μαρσίππον του νεωτέρου και την τιμήν του σίτου αυτού εγενήθη δε κατά το ρήμα Ιωσήφ καθώς είπε 3τοπρωϊ διέφαυσε και οι άνθρωποι απεστάλησαν αυτοί και οι όνοι αυτών 4εξελθόντων δε αυτών την πόλιν ουκ απέσχον μακράν και Ιωσήφ είπε τω επί της οικίας αυτού αναστάς επιδίωξον οπίσω των ανθρώπων και καταλήψη αυτούς και ερείς αυτοίς τι ότι ανταπεδώκατε πονηρά αντί καλών ινατί εκλέψατέ μου το κόνδυ το αργυρούν 5ου τούτό εστιν εν ω πίνει ο κύριός μου αυτός δε οιωνισμώ οιωνίζεται εν αυτώ πονηρά συνετελέσασθε α πεποιήκατε 6ευρών δε αυτούς είπεν αυτοίς κατά τα ρήματα ταύτα 7οι δε είπαν αυτώ ινατί λαλεί ο κύριος κατά τα ρήματα ταύτα μη γένοιτο τοις παισί σου ποιήσαι κατά το ρήμα τούτο 8ει το μεν αργύριον ο εύρομεν εν τοις μαρσίπποις ημών απεστρέψαμεν προς σε εκ γης Χαναάν πως αν κλέψαιμεν εκ του οίκου του κυρίου σου αργύριον η χρυσίον 9παρ΄ ω αν ευρεθή το κόνδυ των παίδων σου αποθνησκέτω και ημείς δε εσόμεθα παίδες τω κυρίω υμών 10ο δε είπε και νυν ως λέγετε ούτως έσται παρ΄ ω αν ευρεθή το κόνδυ έσται μου παις υμείς δε έσεσθε καθαροί 11και έσπευσαν και καθείλαν έκαστος τον μαρσίππον αυτού επί την γην και ήνοιξαν έκαστος τον μαρσίππον αυτού 12ηρεύνησε δε από του πρεσβυτέρου αρξάμενος έως ήλθεν επί τον νεώτερον και εύρε το κόνδυ εν τω μαρσίππω του Βενιαμίν 13και διέρρηξαν τα ιμάτια αυτών και επέθηκαν έκαστος τον μαρσίππον αυτού επί τον όνον αυτού και επέστρεψαν εις την πόλιν 14εισήλθε δε Ιούδας και οι αδελφοί αυτού προς Ιωσήφ έτι αυτού όντος εκεί και έπεσαν εναντίον αυτού επί την γην 15είπε δε αυτοίς Ιωσήφ τι το πράγμα τούτο εποιήσατε ουκ οίδατε ότι οιωνισμώ οιωνιείται ο άνθρωπος οίος εγώ 16είπε δε Ιούδας τι αντερούμεν τω κυρίω η τι λαλήσομεν η τι δικαιωθώμεν ο θεός δε εύρε την αδικίαν των παίδων σου ιδού εσμέν οικέται τω κυρίω ημών και ημείς και παρ΄ ω ευρέθη το κόνδυ 17είπε δε Ιωσήφ μη μοι γένοιτο ποιήσαι το ρήμα τούτο ο άνθρωπος παρ΄ ω ευρέθη το κόνδυ αυτός έσται μου παις υμείς δε ανάβητε μετά σωτηρίας προς τον πατέρα υμών 18εγγίσας δε αυτώ Ιούδας είπε δέομαι κύριε λαλήσατω ο παις σου εναντίον σου και μη θυμωθής τω παιδί σου ότι συ ει μετά Φαραώ 19κύριε συ ηρώτησας τους παίδάς σου λέγων ει έχετε πατέρα η αδελφόν 20και είπαμεν τω κυρίω έστιν ημίν πατήρ πρεσβύτερος και παιδίον γήρους νεώτερον αυτώ και ο αδελφός αυτού απέθανεν αυτός δε μόνος υπελείφθη τη μητρί αυτού ο δε πατήρ αυτόν ηγάπησεν 21είπας δε τοις παισί σου καταγάγετε αυτόν προς με και επιμελούμαι αυτού 22και είπαμεν τω κυρίω ου δυνήσεται το παιδίον καταλιπείν τον πατέρα αυτού εάν δε καταλίπη τον πατέρα αποθανείται 23συ δε είπας τοις παισί σου εάν μη καταβή ο αδελφός υμών ο νεώτερος μεθ΄ υμών ου προσθήσεσθε ιδείν το πρόσωπόν μου 24εγένετο δε ηνίκα ανέβημεν προς τον παίδά σου πατέρα ημών απηγγείλαμεν αυτώ τα ρήματα του κυρίου ημών 25είπε δε ο πατήρ ημών βαδίσατε πάλιν και αγοράσατε ημίν μικρά βρώματα 26ημείς δε είπαμεν ου δυνησόμεθα καταβήναι αλλ΄ ει μεν ο αδελφός ημών ο νεώτερος καταβαίνει μεθ΄ ημών καταβησόμεθα ου γαρ δυνησόμεθα ιδείν το πρόσωπον του ανθρώπου του αδελφού ημών του νεωτέρου μη όντος μεθ΄ ημών 27είπε δε ο πατήρ ημών ο παις σου προς ημάς υμείς γινώσκετε ότι δύο έτεκέ μοι η γυνή 28και εξήλθεν ο εις απ΄ εμού και είπατέ ότι θηριόβρωτος γέγονε και ουκ ίδον αυτόν άχρι νυν 29εάν ουν λάβητε και τούτον εκ του προσώπου μου και συμβή αυτώ μαλακία εν τη οδώ και κατάξετέ μου το γήρας μετά λύπης εις άδου 30νυν ουν εάν εισπορεύωμαι εις τον παίδά σου πατέρα δε ημών και το παιδίον μη η μεθ΄ ημών η δε ψυχή αυτού εκκρέμαται εκ της τούτου ψυχής 31και έσται εν τω ιδείν αυτόν μη ον το παιδίον μεθ΄ ημών τελευτήσει και κατάξουσιν οι παίδές σου το γήρας του παιδός σου πατρός δε ημών μετά λυπης εις άδου 32ο γαρ παις σου εκδέδεκται το παιδίον παρά του πατρός μου λεγων εάν μη αγάγω αυτόν προς σε ημαρτηκώς έσομαι προς τον πατέρα πάσας τας ημέρας 33νυν ουν παραμενώ σοι παις αντί του παιδίου οικέτης του κυρίου μου το δε παιδίον αναβήτω μετά των αδελφών αυτού 34πως γαρ αναβήσομαι προς τον πατέρα του παιδίου μη όντος μεθ΄ ημών ίνα μη ίδω τα κακά α ευρήσει τον πατέρα μου
Copyright information for ABPGRK