Genesis 45

CHAPTER 45

Joseph Reveals Himself to His Brothers

1και ουκ ηδύνατο Ιωσήφ ανέχεσθαι πάντων των παρεστηκότων αυτώ αλλ΄ είπεν εξαποστείλατε πάντας απ΄ εμού και ου παρήστηκει ουδείς τω Ιωσήφ ηνίκα ανεγνωρίζετο τοις αδελφοίς αυτού 2και αφήκε φωνήν μετά κλαυθμού ήκουσαν δε πάντες οι Αιγύπτιοι και ακουστόν εγένετο εις τον οίκον Φαραώ 3είπε δε Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού εγώ ειμι Ιωσήφ έτι ο πατήρ μου ζη και ουκ ηδύναντο οι αδελφοί αποκριθήναι αυτώ εταράχθησαν γαρ 4είπε δε Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού εγγίσατε προς με και ήγγισαν και είπεν εγώ ειμι Ιωσήφ ο αδελφός υμών ον απέδοσθε εις Αίγυπτον 5νυν ουν μη λυπείσθε μηδέ σκληρόν υμίν φανήτω ότι απέδοσθε με ώδε εις γαρ ζωήν απέστειλε με ο θεός έμπροσθεν υμών 6τούτο γαρ δεύτερον έτος λιμός επί της γης και έτι λοιπά πέντε έτη εν οις ουκ έστιν αροτρίασις ουδέ αμητός 7απέστειλε γαρ με ο θεός έμπροσθεν υμών υπολείπεσθαι υμίν κατάλειμμα επί της γης και εκθρέψαι υμίν κατάλειψιν μεγάλην 8νυν ουν ουχ υμείς με απεστάλκατε ώδε αλλ΄ ο θεός και εποίησέ με ως πατέρα Φαραώ και κύριον παντός του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης γης Αιγύπτου 9σπεύσαντες ουν ανάβητε προς τον πατέρα μου και είπατε αυτώ τάδε λέγει ο υιός σου Ιωσήφ εποίησε με ο θεός κύριον πάσης της γης Αιγύπτου κατάβηθι ουν προς με και μη μείνης 10και κατοικήσεις εν γη Γεσέμ και έση εγγύς μου συ και οι υιοί σου και οι υιοί των υιών σου τα πρόβατά σου και οι βόες σου και όσα σοι εστί 11και εκθρέψω σε εκεί έτι γαρ πέντε έτη λιμός ίνα μη εκτριβής συ και οι υιοί σου και πάντα τα υπάρχοντά σου 12ιδού οι οφθαλμοί υμών βλέπουσι και οι οφθαλμοί Βενιαμίν του αδελφού μου ότι το στόμα μου το λαλούν προς υμάς 13απαγγείλατε ουν τω πατρί μου πάσαν την δόξαν μου την εν Αιγύπτω και όσα είδετε και ταχύναντες καταγάγετε τον πατέρα μου ώδε 14και επιπεσών επί τον τράχηλον Βενιαμίν του αδελφού αυτού έκλαυσεν επ΄ αυτώ και Βενιαμίν έκλαυσεν επί τω τραχήλω αυτού 15και καταφιλήσας πάντας τους αδελφούς αυτού έκλαυσεν επ΄ αυτοίς και μετά ταύτα ελάλησαν οι αδελφοί αυτού προς αυτόν 16και διεβοήθη η φωνή εις τον οίκον Φαραώ λέγοντες ήκασιν οι αδελφοί Ιωσήφ εχάρη δε Φαραώ και η θεραπεία αυτού 17είπε δε Φαραώ τω Ιωσήφ είπον τοις αδελφοίς σου τούτο ποιήσατε γεμίσατε τα φορεία υμών και απέλθετε εις γην Χαναάν 18και αναλαβόντες τον πατέρα υμών και τα υπάρχοντα υμών ήκετε προς με και δώσω υμίν πάντων των αγαθών Αιγύπτου και φάγεσθε τον μυελόν της γης 19συ δε έντειλαι ταύτα λαβείν αυτοίς αμάξας εκ γης Αιγύπτου τοις παιδίοις υμών και ταις γυναιξίν υμών και αναλαβόντες τον πατέρα υμών παραγίνεσθε 20και μη φείσησθε τοις οφθαλμοίς των σκευών υμών τα γαρ πάντα αγαθά Αιγύπτου υμίν έσται 21εποίησαν δε ούτως οι υιοί Ισραήλ έδωκε δε Ιωσήφ αυτοίς αμάξας κατά τα ειρημένα υπό Φαραώ του βασιλέως και έδωκεν αυτοίς επισιτισμόν εις την οδόν 22και πάσιν έδωκε δισσάς στολάς τω δε Βεναιμίν έδωκε τριακοσίους χρυσούς και πέντε εξαλλασσούσας στολάς 23και τω πατρί αυτού απέστειλε κατά τα αυτά και δέκα όνους αίροντας από πάντων των αγαθών Αιγύπτου και δέκα ημιόνους αιρούσας άρτους τω πατρί αυτού εις την οδόν 24εξαπέστειλε δε Ιωσήφ τους αδελφούς αυτού και επορεύθησαν και είπεν αυτοίς μη οργίζεσθε εν τη οδώ 25και ανέβησαν εξ Αιγύπτου και ήλθον εις γην Χαναάν προς Ιακώβ τον πατέρα αυτών 26και ανήγγειλαν αυτώ λέγοντες ότι ο υιός σου Ιωσήφ ζη και αυτός άρχει πάσης γης Αιγύπτου και εξέστη τη διανοία Ιακώβ ου γαρ επίστευσεν αυτοίς 27ελάλησαν δε αυτώ πάντα τα ρηθέντα υπό Ιωσήφ όσα είπεν αυτοίς ιδών δε τας αμάξας ας απέστειλεν Ιωσήφ ώστε αναλαβείν αυτόν ανεζωπύρησε το πνεύμα Ιακώβ του πατρός αυτών 28είπε δε Ισραήλ μέγα μοι εστιν ει έτι Ιωσήφ ο υιός μου ζη πορευθείς όψομαι αυτόν προ του αποθανείν με
Copyright information for ABPGRK