Genesis 47

CHAPTER 47

Jacob Settles in Goshen

1ελθών δε Ιωσήφ απήγγειλε τω Φαραώ λέγων ο πατήρ μου και οι αδελφοί μου και τα κτήνη και οι βόες αυτών και πάντα τα αυτών ήλθον εκ γης Χαναάν και ιδού εισίν εν τη γη Γεσέμ 2από δε των αδελφών αυτού παρέλαβε πέντε άνδρας και έστησεν αυτούς εναντίον Φαραώ 3και είπε Φαραώ τοις αδελφοίς Ιωσήφ τι το έργον υμών οι δε είπαν τω Φαραώ ποιμένες προβάτων οι παίδές σου και ημείς και οι πατέρες ημών 4είπαν δε Φαραώ παροικείν εν τη γη ήκομεν ου γαρ εστι νομή τοις κτήνεσι των παίδων σου ενίσχυσε γαρ ο λιμός εν γη Χαναάν νυν ουν κατοικήσομεν οι παίδές σου εν γη Γεσέμ 5και είπε Φαραώ προς Ιωσήφ λέγων ο πατήρ σου και οι αδελφοί σου ήκασι προς σε 6ιδού η γη Αιγύπτου εναντίον σου εστίν εν τη βελτίστη γη κατοίκισον τον πατέρα σου και τους αδελφούς σου κατοικείτωσαν εν γη Γεσέμ ει δε επίστη ότι εισίν εν αυτοίς άνδρες δυνατοί κατάστησον αυτούς άρχοντας των εμών κτηνών

Jacob Blesses Pharaoh

7εισήγαγε δε Ιωσήφ Ιακώβ τον πατέρα αυτού και έστησεν αυτόν εναντίον Φαραώ και ηυλόγησεν Ιακώβ τον Φαραώ 8είπε δε Φαραώ τω Ιακώβ πόσα έτη ημερών της ζωής σου 9και είπεν Ιακώβ τω Φαραώ αι ημέραι των ετών της ζωής μου ας παροικώ εκατόν τριάκοντα έτη μικραί και πονηραί γεγόνασιν αι ημέραι των ετών της ζωής μου ουκ αφίκοντο εις τας ημέρας των ετών της ζωής των πατέρων μου ας ημέρας παρώκησαν 10και ευλογήσας Ιακώβ τον Φαραώ εξήλθεν απ΄ αυτού 11και κατώκισεν Ιωσήφ τον πατέρα αυτού και τους αδελφούς αυτού και έδωκεν αυτοίς κατάσχεσιν εν γη Αιγύπτω εν τη βελτίστη γη εν τη γη Ραμεσσή καθά προσέταξε Φαραώ 12και εσιτομέτρει Ιωσήφ τω πατρί αυτού και τοις αδελφοίς αυτού και παντί τω οίκω του πατρός αυτού σίτον κατά σώμα

Famine Prevails

13σίτος δε ουκ ην εν πάση τη γη ενίσχυσε γαρ ο λιμός σφόδρα εξέλιπε δε η γη Αιγύπτου και η γη Χαναάν από του λιμού 14συνήγαγε δε Ιωσήφ παν το αργύριον το ευρεθέν εν γη Αιγύπτου και εν γη Χαναάν του σίτου ου ηγόραζον και εσιτομέτρει αυτοίς και εισήνεγκεν Ιωσήφ παν το αργύριον εις τον οίκον Φαραώ 15και εξέλιπε παν το αργύριον εκ γης Αιγύπτου και εκ γης Χαναάν ήλθον δε πάντες οι Αιγύπτιοι προς Ιωσήφ λέγοντες δος ημίν άρτους και ινατί αποθνήσκομεν εναντίον σου εκλέλοιπε γαρ το αργύριον ημών 16είπε δε αυτοίς Ιωσήφ φέρετε τα κτήνη υμών και δώσω υμίν άρτους αντί των κτηνών υμών ει εκλέλοιπε το αργύριον 17ήγαγον δε τα κτήνη αυτών προς Ιωσήφ και έδωκεν αυτοίς Ιωσήφ άρτους αντί των ίππων και αντί των προβάτων και αντί των βοών και αντί των όνων και εξέθρεψεν αυτούς εν άρτοις αντί πάντων των κτηνών αυτών εν τω ενιαυτώ εκείνω 18εξήλθε δε το έτος εκείνο και ήλθον προς αυτόν εν τω έτει τω δευτέρω και είπαν αυτώ μή ποτε εκτριβώμεν από του κυρίου ημών ει γαρ εκλέλοιπε το αργύριον και τα υπάρχοντα και τα κτήνη προς σε τον κύριον και ουχ υπολέλειπται ημίν εναντίον του κυρίου ημών αλλ΄ η το ίδιον σώμα και η γη ημών 19ίνα ουν μη αποθάνωμεν εναντίον σου και η γη ερημωθή κτήσαι ημάς και την γην ημών αντί άρτων και εσόμεθα ημείς και η γη ημών παίδες τω Φαραώ δος σπέρμα ίνα σπείρωμεν και ζώμεν και μη αποθάνωμεν και η γη ουκ ερημωθήσεται 20και εκτήσατο Ιωσήφ πάσαν την γην των Αιγυπτίων τω Φαραώ απέδοντο γαρ οι Αιγύπτιοι την γην αυτών τω Φαραώ επεκράτησε γαρ αυτών ο λιμός και εγένετο η γη τω Φαραώ 21και τον λαόν κατεδουλώσατο αυτώ εις παίδας απ΄ άκρων ορίων Αιγύπτου έως των άκρων 22χωρίς της γης των ιερέων μόνον ουκ εκτήσατο ταύτην Ιωσήφ εν δόσει γαρ έδωκε δόμα τοις ιερεύσι Φαραώ και ήσθιον την δόσιν ην έδωκεν αυτοίς Φαραώ διά τούτο ουκ απέδοντο την γην αυτών 23είπε δε Ιωσήφ πάσι τοις Αιγυπτίοις ιδού κέκτημαι υμάς και την γην υμών σήμερον τω Φαραώ λάβετε εαυτοίς σπέρμα και σπείρατε την γην 24και έσται τα γεννήματα αυτής και δώσετε το πέμπτον μέρος τω Φαραώ τα δε τέσσαρα μέρη έσται υμίν αυτοίς εις σπέρμα τη γη και εις βρώσιν υμίν και πάσι τοις εν τοις οίκοις υμών 25και είπαν σέσωκας ημάς εύρομεν χάριν εναντίον του κυρίου ημών και εσόμεθα παίδες τω Φαραώ 26και έθετο αυτοίς Ιωσηφ εις πρόσταγμα έως της ημέρας ταύτης επί γης Αιγύπτου τω Φαραώ αποπεμπτούν χωρίς της γης των ιερέων μόνον η ουκ ην τω Φαραώ 27κατώκησε δε Ισραήλ εν γη Αιγύπτω επί γης Γεσέμ και εκληρονομηθήσαν επ΄ αυτής και ηυξήθησαν και επληθύνθησαν σφόδρα 28επέζησε δε Ιακώβ εν γη Αιγύπτου δεκαεπτά έτη και εγένοντο αι ημέραι Ιακώβ ενιαυτών της ζωής αυτού εκατόν τεσσαρακονταεπτά έτη 29ήγγισαν δε αι ημέραι Ισραήλ του αποθανείν και εκάλεσε τον υιόν αυτού Ιωσήφ και είπεν αυτώ ει εύρηκα χάριν εναντίον σου υπόθες την χείρά σου υπό τον μηρόν μου και ποιήσεις επ΄ εμέ ελεημοσύνην και αλήθειαν του μη θάψαι με εν Αιγύπτω 30αλλά κοιμηθήσομαι μετά των πατέρων μου και αρείς με εξ Αιγύπτου και θάψεις με εν τω τάφω αυτών ο δε είπεν εγώ ποιήσω κατά το ρήμά σου 31είπε δε αυτώ όμοσόν μοι και ώμοσεν αυτώ και προσεκύνησεν Ισραήλ επί το άκρον της ράβδου αυτού
Copyright information for ABPGRK