Genesis 5

CHAPTER 5

Genealogy of Adam

αυτή η βίβλος γενέσεως ανθρώπων η ημέρα εποίησεν ο θεός τον Αδάμ κατ΄ εικόνα θεού εποίησεν αυτόν άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς και ευλόγησεν αυτούς και επωνόμασε το όνομα αυτού Αδάμ η ημέρα εποίησεν αυτούς έζησε δε Αδάμ τριάκοντα και διακόσια έτη και εγέννησε κατά την ιδέαν αυτού και κατά την εικόνα αυτού και επωνόμασε το όνομα αυτού Σηθ εγένοντο δε αι ημέραι Αδάμ ας έζησε μετά το γεννήσαι αυτόν τον Σηθ έτη επτακόσια και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας και εγένοντο πάσαι αι ημέραι Αδάμ ας έζησε τριάκοντα και εννακόσια έτη και απέθανεν έζησε δε Σηθ πέντε και διακόσια έτη και εγέννησε τον Ενώς και έζησε Σηθ μετά το γεννήσαι αυτόν τον Ενώς επτά έτη και επτακόσια και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας και εγένοντο πάσαι αι ημέραι Σηθ δώδεκα και εννακόσια έτη και απέθανε και έζησεν Ενώς έτη εκατόν ενενήκοντα και εγέννησε τον Καϊναν 10 και έζησεν Ενώς μετά το γεννήσαι αυτόν τον Καϊναν πεντεκαίδεκα έτη και επτακόσια και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας 11 και εγένοντο πάσαι αι ημέραι Ενώς πέντε έτη και εννακόσια και απέθανε 12 και έζησε Καϊναν εβδομήκοντα και εκατόν έτη και εγέννησε τον Μαλελεήλ 13 και έζησε Καϊναν μετά το γεννήσαι αυτόν τον Μαλελεήλ τεσσαράκοντα και επτακόσια έτη και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας 14 και εγένοντο πάσαι αι ημέραι Καϊναν δέκα έτη και εννακόσια και απέθανε 15 και έζησε Μαλελεήλ πέντε και εξήκοντα και εκατόν έτη και εγέννησε τον Ιάρεδ 16 και έζησε Μαλελεήλ μετά το γεννήσαι αυτόν τον Ιάρεδ έτη τριάκοντα και επτακόσια και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας 17 και εγένοντο πάσαι αι ημέραι Μαλελεήλ έτη πέντε και ενενήκοντα και οκτακόσια και απέθανε 18 και έζησεν Ιάρεδ δύο και εξήκοντα έτη και εκατόν και εγέννησε τον Ενώχ 19 και έζησεν Ιάρεδ μετά το γεννήσαι αυτόν τον Ενώχ οκτακόσια έτη και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας 20 και εγένοντο πάσαι αι ημέραι Ιάρεδ δύο και εξήκοντα και εννακόσια έτη και απέθανε 21 και έζησεν Ενώχ πέντε και εξήκοντα και εκατόν έτη και εγέννησε τον Μαθουσαλά 22 ευηρέστησε δε Ενώχ τω θεω και έζησεν Ενώχ μετά το γεννήσαι αυτόν τον Μαθουσαλά διακόσια έτη και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας 23 και εγένοντο πάσαι αι ημέραι Ενώχ πέντε και εξήκοντα και τριακόσια έτη 24 και ευηρέστησεν Ενώχ τω θεώ και ουχ ευρίσκετο ότι μετέθηκεν αυτόν ο θεός 25 και έζησε Μαθουσαλά επτά και ογδοηκοντα και εκατόν και εγέννησε τον Λάμεχ 26 και έζησε Μαθουσαλά μετά το γεννήσαι αυτόν τον Λάμεχ δύο και ογδοηκοντα και επτακόσια έτη και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας 27 και εγένοντο πάσαι αι ημέραι Μαθουσαλά ας έζησεν εννέα και εξήκοντα και εννακόσια έτη και απέθανε 28 και έζησε Λάμεχ οκτώ και ογδοήκοντα και εκατόν έτη και εγέννησεν υιόν 29 και επωνόμασε το όνομα αυτού Νώε λέγων ούτος διαναπαύσει ημάς από των έργων ημών και από των λυπών των χειρών ημών και από της γης ης κατηράσατο κύριος ο θεός 30 και έζησε Λάμεχ μετά το γεννήσαι αυτόν τον Νώε πεντακόσια και εξήκοντα και πέντε έτη και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας 31 και εγένοντο πάσαι αι ημέραι Λάμεχ επτακόσια και πεντήκοντα τρία έτη και απέθανε 32 και ην Νώε ετών πεντακοσίων και εγέννησε τρεις υιούς τον Σημ τον Χαμ και τον Ιάφεθ
Copyright information for ABPGRK