Genesis 5

CHAPTER 5

Genealogy of Adam

1αυτή η βίβλος γενέσεως ανθρώπων η ημέρα εποίησεν ο θεός τον Αδάμ κατ΄ εικόνα θεού εποίησεν αυτόν 2άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς και ευλόγησεν αυτούς και επωνόμασε το όνομα αυτού Αδάμ η ημέρα εποίησεν αυτούς 3έζησε δε Αδάμ τριάκοντα και διακόσια έτη και εγέννησε κατά την ιδέαν αυτού και κατά την εικόνα αυτού και επωνόμασε το όνομα αυτού Σηθ 4εγένοντο δε αι ημέραι Αδάμ ας έζησε μετά το γεννήσαι αυτόν τον Σηθ έτη επτακόσια και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας 5και εγένοντο πάσαι αι ημέραι Αδάμ ας έζησε τριάκοντα και εννακόσια έτη και απέθανεν 6έζησε δε Σηθ πέντε και διακόσια έτη και εγέννησε τον Ενώς 7και έζησε Σηθ μετά το γεννήσαι αυτόν τον Ενώς επτά έτη και επτακόσια και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας 8και εγένοντο πάσαι αι ημέραι Σηθ δώδεκα και εννακόσια έτη και απέθανε 9και έζησεν Ενώς έτη εκατόν ενενήκοντα και εγέννησε τον Καϊναν 10και έζησεν Ενώς μετά το γεννήσαι αυτόν τον Καϊναν πεντεκαίδεκα έτη και επτακόσια και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας 11και εγένοντο πάσαι αι ημέραι Ενώς πέντε έτη και εννακόσια και απέθανε 12και έζησε Καϊναν εβδομήκοντα και εκατόν έτη και εγέννησε τον Μαλελεήλ 13και έζησε Καϊναν μετά το γεννήσαι αυτόν τον Μαλελεήλ τεσσαράκοντα και επτακόσια έτη και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας 14και εγένοντο πάσαι αι ημέραι Καϊναν δέκα έτη και εννακόσια και απέθανε 15και έζησε Μαλελεήλ πέντε και εξήκοντα και εκατόν έτη και εγέννησε τον Ιάρεδ 16και έζησε Μαλελεήλ μετά το γεννήσαι αυτόν τον Ιάρεδ έτη τριάκοντα και επτακόσια και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας 17και εγένοντο πάσαι αι ημέραι Μαλελεήλ έτη πέντε και ενενήκοντα και οκτακόσια και απέθανε 18και έζησεν Ιάρεδ δύο και εξήκοντα έτη και εκατόν και εγέννησε τον Ενώχ 19και έζησεν Ιάρεδ μετά το γεννήσαι αυτόν τον Ενώχ οκτακόσια έτη και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας 20και εγένοντο πάσαι αι ημέραι Ιάρεδ δύο και εξήκοντα και εννακόσια έτη και απέθανε 21και έζησεν Ενώχ πέντε και εξήκοντα και εκατόν έτη και εγέννησε τον Μαθουσαλά 22ευηρέστησε δε Ενώχ τω θεω και έζησεν Ενώχ μετά το γεννήσαι αυτόν τον Μαθουσαλά διακόσια έτη και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας 23και εγένοντο πάσαι αι ημέραι Ενώχ πέντε και εξήκοντα και τριακόσια έτη 24και ευηρέστησεν Ενώχ τω θεώ και ουχ ευρίσκετο ότι μετέθηκεν αυτόν ο θεός 25και έζησε Μαθουσαλά επτά και ογδοηκοντα και εκατόν και εγέννησε τον Λάμεχ 26και έζησε Μαθουσαλά μετά το γεννήσαι αυτόν τον Λάμεχ δύο και ογδοηκοντα και επτακόσια έτη και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας 27και εγένοντο πάσαι αι ημέραι Μαθουσαλά ας έζησεν εννέα και εξήκοντα και εννακόσια έτη και απέθανε 28και έζησε Λάμεχ οκτώ και ογδοήκοντα και εκατόν έτη και εγέννησεν υιόν 29και επωνόμασε το όνομα αυτού Νώε λέγων ούτος διαναπαύσει ημάς από των έργων ημών και από των λυπών των χειρών ημών και από της γης ης κατηράσατο κύριος ο θεός 30και έζησε Λάμεχ μετά το γεννήσαι αυτόν τον Νώε πεντακόσια και εξήκοντα και πέντε έτη και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας 31και εγένοντο πάσαι αι ημέραι Λάμεχ επτακόσια και πεντήκοντα τρία έτη και απέθανε 32και ην Νώε ετών πεντακοσίων και εγέννησε τρεις υιούς τον Σημ τον Χαμ και τον Ιάφεθ
Copyright information for ABPGRK