Genesis 9

CHAPTER 9

God's Covenant with Noah

1και ευλόγησεν ο θεός τον Νώε και τους υιούς αυτού και είπεν αυτοίς αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής 2και ο φόβος υμών και ο τρόμος έσται επί πάσι τοις θηρίοις της γης επί πάντα τα πετεινά του ουρανού και επί πάντα τα κινούμενα επί της γης και επί πάντας τους ιχθύας της θαλάσσης υπό χείρας υμίν δέδωκα 3και παν ερπετόν ο εστι ζων υμίν έσται εις βρώσιν ως λάχανα χόρτου δέδωκα υμίν τα πάντα 4πλην κρέας εν αίματι ψυχής ου φάγεσθε 5και γαρ το υμέτερον αίμα των ψυχών υμών εκ χειρός πάντων των θηρίων εκζητήσω αυτό και εκ χειρός ανθρώπου αδελφού εκζητήσω αυτό 6ο εκχέων αίμα ανθρώπου αντί του αίματος αυτού εκχυθήσεται ότι εν εικόνι θεού εποίησα τον άνθρωπον 7υμείς δε αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την γην και πληθύνεσθε επί της γης 8και είπεν ο θεός τω Νώε και τοις υιός αυτού λέγων 9ιδού εγώ ανίστημι την διαθήκην μου υμίν και τω σπέρματι υμών μεθ΄ υμάς 10και πάση ψυχή ζώση μεθ΄ υμών από ορνέων και από κτηνών και πάσι τοις θηρίοις της γης όσα εστί μεθ΄ υμών από πάντων των εξελθόντων εκ της κιβωτού 11και στήσω την διαθήκην μου προς υμάς και ουκ αποθανείται πάσα σαρξ έτι από του ύδατος του κατακλυσμού και ουκ έσται έτι κατακλυσμός ύδατος του καταφθείραι πάσαν την γην 12και είπεν ο θεός προς Νώε τούτο το σημείον της διαθήκης ο εγώ δίδωμι αναμέσον εμού και υμών και αναμέσον πάσης ψυχής ζώσης όσα εστί μεθ΄ υμών εις γενεάς αιωνίους 13το τόξον μου τίθημι εν τη νεφέλη και έσται εις σημείον διαθήκης αναμέσον εμού και της γης 14και έσται εν τω συννεφείν με νέφελας επί την γην οφθήσεται το τόξον εν τη νεφέλη 15και μνησθήσομαι της διαθήκης μου η εστιν αναμέσον εμού και υμών και αναμέσον πάσης ψυχής ζώσης εν πάση σαρκί και ουκ έσται έτι το ύδωρ εις κατακλυσμόν ώστε εξαλείψαι πάσαν σάρκα 16και έσται το τόξον μου εν τη νεφέλη και όψομαι αυτήν του μνησθήναι διαθήκην αιώνιον αναμέσον εμού και της γης και αναμέσον ψυχής ζώσης η εστιν εν πάσι σαρκί επί της γης 17και είπεν ο θεός τω Νώε τούτο το σημείον της διαθήκης ης διεθέμην αναμέσον εμού και αναμέσον πάσης σαρκός η εστιν επί της γης

Shem, Ham and Japheth

18ήσαν δε οι υιοί Νώε οι εξελθόντες εκ της κιβωτού Σημ Χαμ Ιάφεθ Χαμ δε ην πατήρ Χαναάν 19τρεις ούτοί εισιν οι υιοί Νώε από τούτων διεσπάρησαν επί πάσαν την γην 20και ήρξατο Νώε άνθρωπος γεωργός γης και εφύτευσεν αμπελώνα 21και έπιεν εκ του οίνου και εμεθύσθη και εγυμνώθη εν τω οίκω αυτού 22και είδε Χαμ ο πατήρ Χαναάν την γύμνωσιν του πατρός αυτού και εξελθών ανήγγειλε τοις δυσίν αδελφοίς αυτού έξω 23και λαβόντες Σημ και Ιάφεθ το ιμάτιον επέθεντο επί τα δύο νώτα αυτών και επορεύθησαν οπισθοφανώς και συνεκάλυψαν την γύμνωσιν του πατρός αυτών και το πρόσωπον αυτών οπισθοφανώς και την γύμνωσιν του πατρός αυτών ουκ είδον 24εξένηψε δε Νώε από του οίνου και έγνω όσα εποίησεν αυτώ ο υιός αυτού ο νεώτερος 25και είπεν επικατάρατος Χαναάν παις οικέτης έσται τοις αδελφοίς αυτού 26και είπεν ευλογητός κύριος ο θεός του Σημ και έσται Χαναάν παις οικέτης αυτού 27πλατύναι ο θεός τω Ιάφεθ και κατοικησάτω εν τοις σκηνωμασι του Σημ και γενηθητω Χανααν παις αυτών 28έζησε δε Νώε μετά τον κατακλυσμόν τριακόσια πεντήκοντα έτη 29και εγένοντο πάσαι αι ημέραι Νώε εννακόσια πεντήκοντα έτη και απέθανεν
Copyright information for ABPGRK