Haggai 1

CHAPTER 1

The Order to Build the House

1Εν τω δευτέρω έτει επί Δαρείου του βασιλέως εν τω μηνί τω έκτω μιά του μηνός εγένετο λόγος κυρίου εν χειρί Αγγαίου του προφήτου λέγων είπον προς Ζοροβάβελ τον του Σαλαθιήλ εκ φυλής Ιούδα και προς Ιησούν τον του Ιωσεδέκ τον ιερέα τον μέγαν λέγων 2τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ λέγων ο λαός ούτος λέγουσιν ουκ ήκει ο καιρός του οικοδομήσαι τον όικον κυρίου 3και εγένετο λόγος κυρίου εν χειρί Αγγαίου του προφήτου λέγων 4ει μεν καιρός υμίν έστι του οικείν εν όικοις υμών κοιλοστάθμοις ο δε όικος όυτος εξηρήμωται 5και νυν τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ τάξατε καρδίας υμών εις τας οδούς υμών 6εσπείρατε πολλά και εισηνέγκατε ολίγα εφάγετε και ουκ εις πλησμονήν επίετε και ουκ εις μέθην περιεβάλεσθε και ουκ εθερμάνθητε εν αυτοίς και ο τους μισθούς συνάγων συνήγαγεν εις δεσμόν τετρυπημένον 7τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ θέσθε τας καρδίας υμών εις τας οδούς υμών 8ανάβητε εις το όρος και κόψατε ξύλα και οικοδομήσετε τον όικον και ευδοκήσω εν αυτώ και ενδοξασθήσομαι είπεν κύριος 9επεβλέψατε εις πολλά και εγένετο ολίγα και εισηνέχθη εις τον όικον και εξεφύσησα αυτα διά τούτο τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ ανθ΄ ων ο οικός μου έστιν ερημός υμείς δε διώκετε έκαστος εις τον όικον αυτού 10διά τούτο ανέξει ο ουρανός από δρόσου και η γη υποστελείται τα εκφόρια αυτής 11και επάξω ρομφαίαν επί την γην και επί τα όρη και επί τον σίτον και επί τον οίνον και επί το έλαιον και όσα εκφέρει η γη και επί τους ανθρώπους και επί τα κτήνη και επί πάντας τους πόνους των χειρών αυτών 12και ήκουσε Ζοροβάβελ ο του Σαλαθιήλ εκ φυλής Ιούδα και Ιησούς ο του Ιωσεδέκ ο ιερεύς ο μέγας και πάντες οι κατάλοιποι του λαού της φωνής κυρίου του θεού αυτών και των λόγων του Αγγαίου του προφήτου καθότι εξαπέστειλεν αυτόν κύριος ο θεός αυτών προς αυτούς και εφοβήθη ο λαός από προσώπου κυρίου 13και είπεν Αγγαίος ο άγγελος κυρίου εν αγγέλοις κυρίου είπον τω λαώ εγώ είμι μεθ΄ υμών λέγει κύριος 14και εξήγειρε κύριος το πνεύμα Ζοροβάβελ του Σαλαθιήλ εκ φυλής Ιούδα και το πνεύμα Ιησού του Ιωσεδέκ του ιερέως του μεγάλου και το πνεύμα των καταλοίπων του λαού και εισήλθον και εποίουν τα έργα εν τω οίκω κυρίου παντοκράτορος θεού αυτών 15τη τετράδι και εικάδι του μηνός του έκτου τω δεύτερω έτει επί Δαρείου του βασιλέως
Copyright information for ABPGRK