Haggai 2

CHAPTER 2

The Glory of the House

1τω εβδόμω μηνί μία και εικάδι του μηνός εγένετο λόγος κυρίου εν χειρί Αγγαίου του προφήτου λέγων 2είπον δη προς Ζοροβάβελ τον του Σαλαθιήλ εκ φυλής Ιούδα και προς Ιησούν του Ιωσεδέκ τον ιερέα τον μέγαν και προς πάντας τους καταλοίπους του λαού λέγων 3τις εξ υμών ος είδε τον οίκον τούτον εν τη δόξη αυτού τη έμπροσθεν και πως υμείς βλέπετε αυτόν νυν καθώς ουχ υπάρχοντα ενώπιον υμών 4και νυν κατίσχυε Ζοροβάβελ λέγει κύριος και κατίσχυε Ιησού ο του Ιωσεδέκ ο ιερεύς ο μέγας και κατισχυέτω πας ο λαός της γης λέγει κύριος και ποιειτε διότι εγώ μεθ΄ υμών είμι λέγει κύριος παντοκράτωρ 5τον λόγον ον διεθέμην υμίν εν τω εξελθείν υμάς από Αιγύπτου και το πνεύμά μου εφέστηκεν εν μέσω υμών θαρσείτε 6διότι τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ έτι άπαξ εγώ σείσω τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και την ξηράν 7και συσσείσω πάντα τα έθνη και ήξει τα εκλεκτά πάντων των εθνών και πλήσω τον οίκον τούτον δόξης λέγει κύριος παντοκράτωρ 8εμόν το αργύριον και εμόν το χρυσίον λέγει κύριος παντοκράτωρ 9διότι μεγάλη έσται η δόξα του οίκου τούτου η εσχάτη υπέρ την πρώτην λέγει κύριος παντοκράτωρ και εν τω τόπω τούτω δώσω ειρήνην λέγει κύριος παντοκράτωρ και ειρήνην ψυχής εις περιποίησιν παντί τω κτίζοντι του αναστήσαι τον ναόν τούτον

The Defiled Condition of the People

10τη τετράδι και εικάδι τω εννάτω μηνί έτει δευτέρω επί Δαρείου εγένετο λόγος κυρίου προς Αγγαίαν τον προφήτην λέγων 11τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ επερώτησον δη τους ιερείς νόμον λέγων 12εάν λάβη άνθρωπος κρέας άγιον εν τω άκρω του ιματίου αυτού και άψηται το άκρον του ιματίου αυτού άρτου η εψήματος η όινου η ελαίου η παντός βρώματος ει αγιασθήσεται και απεκρίθησαν οι ιερείς και είπαν ου 13και είπεν Αγγαίας εάν άψηται μεμιασμένος επί ψυχή από πάντων τούτων ει μιανθήσεται και απεκρίθησαν οι ιερείς και είπαν μιανθήσεται 14και απεκρίθη Αγγαίας και είπεν ούτως ο λαός ούτος και ούτως το έθνος τούτο ενώπιον εμού λέγει κύριος και ούτως πάντα τα έργα των χειρών αυτών και ος αν εγγίση εκεί μιανθήσεται ένεκεν των λημμάτων αυτών των ορθρινών οδυνηθήσονται από προσώπου πονηριών αυτών και εμισείτε τους εν θύραις ελέγχοντα 15και νυν θέσθε δη επί τας καρδίας υμών από της ημεράς ταύτης και υπεράνω προ του θείναι λίθον επί λίθον εν τω ναώ κυρίου 16τίνες ήτε ότε ενεβάλλετε εις κυψέλην κριθής είκοσι σάτα και εγένετο δέκα σάτα κριθής και εισεπορεύεσθε εις το υπολήνιον εξαντλήσαι πεντήκοντα μετρητάς και εγένοντο είκοσι 17επάταξα υμάς εν αφορία και εν ανεμοφθορία και εν χαλάζη πάντα τα έργα των χειρών υμών και ουκ επεστρέψατε προς με λέγει κύριος 18τάξατε δη τας καρδίας υμών από της ημέρας ταύτης και επέκεινα από της τετράδος και εικάδος του εννάτου μηνός και από της ημέρας ης εθεμελίωθη ο ναός κυρίου θέσθε εν ταις καρδίαις υμών 19ει έτι επιγνωσθήσεται επί της άλω και ει έτι η άμπελος και η συκή και η ροά και τα ξύλα της ελαίας τα ου φέροντα καρπόν από της ημέρας ταύτης ευλογήσω

Zerubbabel Chosen

20και εγένετο λόγος κυρίου εκ δευτέρου προς Αγγαίαν τον προφήτην τετράδι και εικάδι του μηνός λέγων 21είπον προς Ζοροβάβελ τον του Σαλαθιήλ εκ φυλής Ιούδα λέγων εγώ σείω τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και την ξηράν 22και καταστρέψω θρόνους βασιλέων και ολοθρεύσω δύναμιν βασιλέων των εθνών και καταστρέψω άρματα και αναβάτας και καταβήσονται ίπποι και αναβάται αυτών έκαστος εν ρομφαία προς τον αδελφόν αυτού 23εν τη ημέρα εκείνη λέγει κύριος παντοκράτωρ λήψομαί σε Ζοροβάβελ τον του Σαλαθιήλ τον δούλον μου λέγει κύριος και θήσομαί σε ως σφραγίδα διότι σε ηρέτικα λέγει κύριος παντοκράτωρ
Copyright information for ABPGRK