Haggai 2

CHAPTER 2

The Glory of the House

τω εβδόμω μηνί μία και εικάδι του μηνός εγένετο λόγος κυρίου εν χειρί Αγγαίου του προφήτου λέγων είπον δη προς Ζοροβάβελ τον του Σαλαθιήλ εκ φυλής Ιούδα και προς Ιησούν του Ιωσεδέκ τον ιερέα τον μέγαν και προς πάντας τους καταλοίπους του λαού λέγων τις εξ υμών ος είδε τον οίκον τούτον εν τη δόξη αυτού τη έμπροσθεν και πως υμείς βλέπετε αυτόν νυν καθώς ουχ υπάρχοντα ενώπιον υμών και νυν κατίσχυε Ζοροβάβελ λέγει κύριος και κατίσχυε Ιησού ο του Ιωσεδέκ ο ιερεύς ο μέγας και κατισχυέτω πας ο λαός της γης λέγει κύριος και ποιειτε διότι εγώ μεθ΄ υμών είμι λέγει κύριος παντοκράτωρ τον λόγον ον διεθέμην υμίν εν τω εξελθείν υμάς από Αιγύπτου και το πνεύμά μου εφέστηκεν εν μέσω υμών θαρσείτε διότι τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ έτι άπαξ εγώ σείσω τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και την ξηράν και συσσείσω πάντα τα έθνη και ήξει τα εκλεκτά πάντων των εθνών και πλήσω τον οίκον τούτον δόξης λέγει κύριος παντοκράτωρ εμόν το αργύριον και εμόν το χρυσίον λέγει κύριος παντοκράτωρ διότι μεγάλη έσται η δόξα του οίκου τούτου η εσχάτη υπέρ την πρώτην λέγει κύριος παντοκράτωρ και εν τω τόπω τούτω δώσω ειρήνην λέγει κύριος παντοκράτωρ και ειρήνην ψυχής εις περιποίησιν παντί τω κτίζοντι του αναστήσαι τον ναόν τούτον

The Defiled Condition of the People

10 τη τετράδι και εικάδι τω εννάτω μηνί έτει δευτέρω επί Δαρείου εγένετο λόγος κυρίου προς Αγγαίαν τον προφήτην λέγων 11 τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ επερώτησον δη τους ιερείς νόμον λέγων 12 εάν λάβη άνθρωπος κρέας άγιον εν τω άκρω του ιματίου αυτού και άψηται το άκρον του ιματίου αυτού άρτου η εψήματος η όινου η ελαίου η παντός βρώματος ει αγιασθήσεται και απεκρίθησαν οι ιερείς και είπαν ου 13 και είπεν Αγγαίας εάν άψηται μεμιασμένος επί ψυχή από πάντων τούτων ει μιανθήσεται και απεκρίθησαν οι ιερείς και είπαν μιανθήσεται 14 και απεκρίθη Αγγαίας και είπεν ούτως ο λαός ούτος και ούτως το έθνος τούτο ενώπιον εμού λέγει κύριος και ούτως πάντα τα έργα των χειρών αυτών και ος αν εγγίση εκεί μιανθήσεται ένεκεν των λημμάτων αυτών των ορθρινών οδυνηθήσονται από προσώπου πονηριών αυτών και εμισείτε τους εν θύραις ελέγχοντα 15 και νυν θέσθε δη επί τας καρδίας υμών από της ημεράς ταύτης και υπεράνω προ του θείναι λίθον επί λίθον εν τω ναώ κυρίου 16 τίνες ήτε ότε ενεβάλλετε εις κυψέλην κριθής είκοσι σάτα και εγένετο δέκα σάτα κριθής και εισεπορεύεσθε εις το υπολήνιον εξαντλήσαι πεντήκοντα μετρητάς και εγένοντο είκοσι 17 επάταξα υμάς εν αφορία και εν ανεμοφθορία και εν χαλάζη πάντα τα έργα των χειρών υμών και ουκ επεστρέψατε προς με λέγει κύριος 18 τάξατε δη τας καρδίας υμών από της ημέρας ταύτης και επέκεινα από της τετράδος και εικάδος του εννάτου μηνός και από της ημέρας ης εθεμελίωθη ο ναός κυρίου θέσθε εν ταις καρδίαις υμών 19 ει έτι επιγνωσθήσεται επί της άλω και ει έτι η άμπελος και η συκή και η ροά και τα ξύλα της ελαίας τα ου φέροντα καρπόν από της ημέρας ταύτης ευλογήσω

Zerubbabel Chosen

20 και εγένετο λόγος κυρίου εκ δευτέρου προς Αγγαίαν τον προφήτην τετράδι και εικάδι του μηνός λέγων 21 είπον προς Ζοροβάβελ τον του Σαλαθιήλ εκ φυλής Ιούδα λέγων εγώ σείω τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και την ξηράν 22 και καταστρέψω θρόνους βασιλέων και ολοθρεύσω δύναμιν βασιλέων των εθνών και καταστρέψω άρματα και αναβάτας και καταβήσονται ίπποι και αναβάται αυτών έκαστος εν ρομφαία προς τον αδελφόν αυτού 23 εν τη ημέρα εκείνη λέγει κύριος παντοκράτωρ λήψομαί σε Ζοροβάβελ τον του Σαλαθιήλ τον δούλον μου λέγει κύριος και θήσομαί σε ως σφραγίδα διότι σε ηρέτικα λέγει κύριος παντοκράτωρ
Copyright information for ABPGRK