Hebrews 1

CHAPTER 1

Jesus' Exalted State

πολυμερώς και πολυτρόπως πάλαι ο θεός λαλήσας τοις πατράσιν εν τοις προφήταις επ΄ εσχάτου των ημερών τούτων ελάλησεν ημίν εν υιώ ον έθηκε κληρονόμον πάντων δι΄ ου και τους αιώνας εποίησεν ος ων απαύγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού φέρων τε τα πάντα τω ρήματι της δυνάμεως αυτού δι΄ εαυτού καθαρισμόν ποιησάμενος των αμαρτιών ημών εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλωσύνης εν υψηλοίς τοσούτω κρείττων γενόμενος των αγγέλων όσω διαφορώτερον παρ΄ αυτούς κεκληρονόμηκεν όνομα τίνι γαρ είπέ ποτε των αγγέλων υιός μου ει συ εγώ σήμερον γεγέννηκά σε και πάλιν εγώ έσομαι αυτώ εις πατέρα και αυτός έσται μοι εις υιόν όταν δε πάλιν εισάγαγη τον πρωτότοκον εις την οικουμένην λέγει και προσκυνησάτωσαν αυτώ παντες άγγελοι θεού και προς μεν τους αγγέλους λέγει ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα προς δε τον υιόν ο θρόνος σου ο θεός εις τον αιώνα του αιώνος ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου ηγάπησας δικαιοσύνην και εμίσησας ανομίαν διά τούτο έχρισέ σε ο θεός ο θεός σου έλαιον αγαλλιάσεως παρά τους μετόχους σου 10 και συ κατ΄ αρχάς κύριε την γην εθεμελίωσας και έργα των χειρών σου εισιν οι ουρανοί 11 αυτοί απολούνται συ δε διαμένεις και πάντες ως ιμάτιον παλαιωθήσονται 12 και ωσεί περιβόλαιον ελίξεις αυτούς και αλλαγήσονται συ δε ο αυτός ει και τα έτη σου ουκ εκλείψουσι 13 προς τίνα δε των αγγέλων είρηκέ ποτε κάθου εκ δεξιών μου έως αν θω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου 14 ουχί πάντες εισί λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελλόμενα διά τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν
Copyright information for ABPGRK