Hebrews 4

CHAPTER 4

God's Rest

φοβηθώμεν ούν μήποτε καταλειπομένης επαγγελίας εισελθείν εις την κατάπαυσιν αυτού δοκή τις εξ υμών υστερηκέναι και γαρ εσμεν ευηγγελισμένοι καθάπερ κακείνοι αλλ΄ ουκ ωφέλησεν ο λόγος της ακοής εκείνους μη συγκεκραμένους τη πίστει τοις ακούσασιν εισερχόμεθα γαρ εις την κατάπαυσιν οι πιστεύσαντες καθώς είρηκεν ως ώμοσα εν τη οργή μου ει εισελεύσονται εις την κατάπαυσίν μου καίτοι των έργων από καταβολής κόσμου γενηθέντων είρηκε γαρ που περί της εβδόμης ούτως και κατέπαυσεν ο θεος εν τη ημέρα τη εβδόμη από πάντων των έργων αυτού και εν τούτω πάλιν ει εισελεύσονται εις την κατάπαυσίν μου επεί ούν απολείπεται τινάς εισελθείν εις αυτήν και οι πρότερον ευαγγελισθέντες ουκ εισήλθον δι΄ απειθείαν πάλιν τινά ορίζει ημέραν σήμερον εν Δαβίδ λέγων μετά τοσούτον χρόνον καθώς είρηται σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσητε μη σκληρύνητε τας καρδίας υμών ει γαρ αυτούς Ιησούς κατέπαυσεν ουκ αν περί άλλης ελάλει μετά ταύτα ημέρας άρα απολείπεται σαββατισμός τω λαώ του θεού 10 ο γαρ εισελθών εις την κατάπαυσιν αυτού και αυτός κατέπαυσεν από των έργων αυτού ώσπερ από των ιδίων ο θεός 11 σπουδάσωμεν ούν εισελθείν εις εκείνην την κατάπαυσιν ίνα μη εν τω αυτώ τις υποδείγματι πέση της απειθείας

The Word of God Is Alive

12 ζων γαρ ο λόγος του θεού και ενεργής και τομώτερος υπέρ πάσαν μάχαιραν δίστομον και διϊκνούμενος άχρι μερισμόυ ψυχής τε και πνεύματος αρμών τε και μυελών και κριτικός ενθυμήσεων και εννοιών καρδίας 13 και ουκ έστι κτίσις αφανής ενώπιον αυτού πάντα δε γυμνά και τετραχηλισμένα τοις οφθαλμοίς αυτού προς ον ημίν ο λόγος

Jesus the Chief Priest

14 έχοντες ούν αρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τους ουρανούς Ιησούν τον υιόν του θεού κρατώμεν της ομολογίας 15 ου γαρ έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον συμπαθήσαι ταις ασθενείαις ημών πεπειραμένον δε κατά πάντα καθ΄ ομοιότητα χωρίς αμαρτίας 16 προσερχώμεθα ούν μετά παρρησίας τω θρόνω της χάριτος ίνα λάβωμεν έλεον και χάριν εύρωμεν εις εύκαιρον βοήθειαν
Copyright information for ABPGRK