Hebrews 4

CHAPTER 4

God's Rest

1φοβηθώμεν ούν μήποτε καταλειπομένης επαγγελίας εισελθείν εις την κατάπαυσιν αυτού δοκή τις εξ υμών υστερηκέναι 2και γαρ εσμεν ευηγγελισμένοι καθάπερ κακείνοι αλλ΄ ουκ ωφέλησεν ο λόγος της ακοής εκείνους μη συγκεκραμένους τη πίστει τοις ακούσασιν 3εισερχόμεθα γαρ εις την κατάπαυσιν οι πιστεύσαντες καθώς είρηκεν ως ώμοσα εν τη οργή μου ει εισελεύσονται εις την κατάπαυσίν μου καίτοι των έργων από καταβολής κόσμου γενηθέντων 4είρηκε γαρ που περί της εβδόμης ούτως και κατέπαυσεν ο θεος εν τη ημέρα τη εβδόμη από πάντων των έργων αυτού 5και εν τούτω πάλιν ει εισελεύσονται εις την κατάπαυσίν μου 6επεί ούν απολείπεται τινάς εισελθείν εις αυτήν και οι πρότερον ευαγγελισθέντες ουκ εισήλθον δι΄ απειθείαν 7πάλιν τινά ορίζει ημέραν σήμερον εν Δαβίδ λέγων μετά τοσούτον χρόνον καθώς είρηται σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσητε μη σκληρύνητε τας καρδίας υμών 8ει γαρ αυτούς Ιησούς κατέπαυσεν ουκ αν περί άλλης ελάλει μετά ταύτα ημέρας 9άρα απολείπεται σαββατισμός τω λαώ του θεού 10ο γαρ εισελθών εις την κατάπαυσιν αυτού και αυτός κατέπαυσεν από των έργων αυτού ώσπερ από των ιδίων ο θεός 11σπουδάσωμεν ούν εισελθείν εις εκείνην την κατάπαυσιν ίνα μη εν τω αυτώ τις υποδείγματι πέση της απειθείας

The Word of God Is Alive

12ζων γαρ ο λόγος του θεού και ενεργής και τομώτερος υπέρ πάσαν μάχαιραν δίστομον και διϊκνούμενος άχρι μερισμόυ ψυχής τε και πνεύματος αρμών τε και μυελών και κριτικός ενθυμήσεων και εννοιών καρδίας 13και ουκ έστι κτίσις αφανής ενώπιον αυτού πάντα δε γυμνά και τετραχηλισμένα τοις οφθαλμοίς αυτού προς ον ημίν ο λόγος

Jesus the Chief Priest

14έχοντες ούν αρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τους ουρανούς Ιησούν τον υιόν του θεού κρατώμεν της ομολογίας 15ου γαρ έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον συμπαθήσαι ταις ασθενείαις ημών πεπειραμένον δε κατά πάντα καθ΄ ομοιότητα χωρίς αμαρτίας 16προσερχώμεθα ούν μετά παρρησίας τω θρόνω της χάριτος ίνα λάβωμεν έλεον και χάριν εύρωμεν εις εύκαιρον βοήθειαν
Copyright information for ABPGRK