Hebrews 6

CHAPTER 6

Warnings Regarding Unbelief

1διό αφέντες τον της αρχής του χριστού λόγον επί την τελειότητα φερώμεθα μη πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως επί θεόν 2βαπτισμών διδαχής επιθέσεως τε χειρών αναστάσεως τε νεκρών και κρίματος αιωνίου 3και τούτο ποιήσομεν εάνπερ επιτρέπη ο θεός 4αδύνατον γαρ τους άπαξ φωτισθέντας γευσαμένους τε της δωρεάς της επουρανίου και μετόχους γενηθέντας πνεύματος αγίου 5και καλόν γευσαμένους θεού ρήμα δυνάμεις τε μέλλοντος αιώνος 6και παραπεσόντας πάλιν ανακαινίζειν εις μετάνοιαν ανασταυρούντας εαυτοίς τον υιόν του θεού και παραδειγματίζοντας 7γη γαρ η πιούσα τον επ΄ αυτής πολλάκις ερχόμενον υετόν και τίκτουσα βοτάνην εύθετον εκείνοις δι΄ ους και γεωργείται μεταλαμβάνει ευλογίας από του θεού 8εκφέρουσα δε ακάνθας και τριβόλους αδόκιμος και κατάρας εγγύς ης το τέλος εις καύσιν 9πεπείσμεθα δε περί υμών αγαπητοί τα κρείττονα και εχόμενα σωτηρίας ει και ούτω λαλούμεν 10ου γαρ άδικος ο θεός επιλαθέσθαι του έργου υμών και του κόπου της αγάπης ης ενεδείξασθε εις το όνομα αυτού διακονήσαντες τοις αγίοις και διακονούντες 11επιθυμούμεν δε έκαστον υμών την αυτήν ενδείκνυσθαι σπουδήν προς την πληροφορίαν της ελπίδος άχρι τέλους 12ίνα μη νωθροί γένησθε μιμηταί δε των διά πίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας

God's Promise by an Oath

13τω γαρ Αβραάμ επαγγειλάμενος ο θεός επεί κατ΄ ουδενός είχε μείζονος ομόσαι ώμοσε καθ΄ εαυτού 14λέγων ημήν ευλογών ευλογήσω σε και πληθύνων πληθυνώ σε 15και ούτω μακροθυμήσας επέτυχε της επαγγελίας 16άνθρωποι μεν γαρ κατά του μείζονος ομνύουσι και πάσης αυτοίς αντιλογίας πέρας εις βεβαίωσιν ο όρκος 17εν ω περισσότερον βουλόμενος ο θεός επιδείξαι τοις κληρονόμοις της επαγγελίας το αμετάθετον της βουλής αυτού εμεσίτευσεν όρκω 18ίνα διά δύο πραγμάτων αμεταθέτων εν οις αδύνατον ψεύσασθαι θεόν ισχυράν παράκλησιν έχωμεν οι καταφυγόντες κρατήσαι της προκειμένης ελπίδος 19ην ως άγκυραν έχομεν της ψυχής ασφαλή τε και βεβαίαν και εισερχομένην εις το εσώτερον του καταπετάσματος 20όπου πρόδρομος υπέρ ημών εισήλθεν Ιησούς κατά την τάξιν Μελχισεδέκ αρχιερεύς γενόμενος εις τον αιώνα
Copyright information for ABPGRK