Hebrews 6

CHAPTER 6

Warnings Regarding Unbelief

διό αφέντες τον της αρχής του χριστού λόγον επί την τελειότητα φερώμεθα μη πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως επί θεόν βαπτισμών διδαχής επιθέσεως τε χειρών αναστάσεως τε νεκρών και κρίματος αιωνίου και τούτο ποιήσομεν εάνπερ επιτρέπη ο θεός αδύνατον γαρ τους άπαξ φωτισθέντας γευσαμένους τε της δωρεάς της επουρανίου και μετόχους γενηθέντας πνεύματος αγίου και καλόν γευσαμένους θεού ρήμα δυνάμεις τε μέλλοντος αιώνος και παραπεσόντας πάλιν ανακαινίζειν εις μετάνοιαν ανασταυρούντας εαυτοίς τον υιόν του θεού και παραδειγματίζοντας γη γαρ η πιούσα τον επ΄ αυτής πολλάκις ερχόμενον υετόν και τίκτουσα βοτάνην εύθετον εκείνοις δι΄ ους και γεωργείται μεταλαμβάνει ευλογίας από του θεού εκφέρουσα δε ακάνθας και τριβόλους αδόκιμος και κατάρας εγγύς ης το τέλος εις καύσιν πεπείσμεθα δε περί υμών αγαπητοί τα κρείττονα και εχόμενα σωτηρίας ει και ούτω λαλούμεν 10 ου γαρ άδικος ο θεός επιλαθέσθαι του έργου υμών και του κόπου της αγάπης ης ενεδείξασθε εις το όνομα αυτού διακονήσαντες τοις αγίοις και διακονούντες 11 επιθυμούμεν δε έκαστον υμών την αυτήν ενδείκνυσθαι σπουδήν προς την πληροφορίαν της ελπίδος άχρι τέλους 12 ίνα μη νωθροί γένησθε μιμηταί δε των διά πίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας

God's Promise by an Oath

13 τω γαρ Αβραάμ επαγγειλάμενος ο θεός επεί κατ΄ ουδενός είχε μείζονος ομόσαι ώμοσε καθ΄ εαυτού 14 λέγων ημήν ευλογών ευλογήσω σε και πληθύνων πληθυνώ σε 15 και ούτω μακροθυμήσας επέτυχε της επαγγελίας 16 άνθρωποι μεν γαρ κατά του μείζονος ομνύουσι και πάσης αυτοίς αντιλογίας πέρας εις βεβαίωσιν ο όρκος 17 εν ω περισσότερον βουλόμενος ο θεός επιδείξαι τοις κληρονόμοις της επαγγελίας το αμετάθετον της βουλής αυτού εμεσίτευσεν όρκω 18 ίνα διά δύο πραγμάτων αμεταθέτων εν οις αδύνατον ψεύσασθαι θεόν ισχυράν παράκλησιν έχωμεν οι καταφυγόντες κρατήσαι της προκειμένης ελπίδος 19 ην ως άγκυραν έχομεν της ψυχής ασφαλή τε και βεβαίαν και εισερχομένην εις το εσώτερον του καταπετάσματος 20 όπου πρόδρομος υπέρ ημών εισήλθεν Ιησούς κατά την τάξιν Μελχισεδέκ αρχιερεύς γενόμενος εις τον αιώνα
Copyright information for ABPGRK