Hebrews 8

CHAPTER 8

The Chief Priest of the New Covenant

κεφάλαιον δε επί τοις λεγομένοις τοιούτον έχομεν αρχιερέα ος εκάθισεν εν δεξιά του θρόνου της μεγαλωσύνης εν τοις ουρανοίς των αγίων λειτουργός και της σκηνής της αληθινής ην έπηξεν ο κύριος και ουκ άνθρωπος πας γαρ αρχιερεύς εις το προσφέρειν δώρά τε και θυσίας καθίσταται όθεν αναγκαίον έχειν τι και τούτον ο προσενέγκη ει μεν γαρ ην επί γης ουδ΄ αν ην ιερεύς όντων των ιερέων των προσφερόντων κατά τον νόμον τα δώρα οίτινες υποδείγματι και σκιά λατρεύουσι των επουρανίων καθώς κεχρημάτισται Μωϋσης μέλλων επιτελείν την σκηνήν όρα γαρ φησι ποιήσεις πάντα κατά τον τύπον τον δειχθέντα σοι εν τω όρει νυνί δε διαφορωτέρας τέτευχε λειτουργίας όσω και κρείττονός εστι διαθήκης μεσίτης ήτις επί κρείττοσιν επαγγελίαις νενομοθέτηται ει γαρ η πρώτη εκείνη ην άμεμπτος ουκ αν δευτέρας εζητείτο τόπος μεμφόμενος γαρ αυτοίς λέγει ιδού ημέραι έρχονται λέγει κύριος και συντελέσω επί τον οίκον Ισραήλ και επί τον οίκον Ιούδα διαθήκην καινήν ου κατά την διαθήκην ην εποίησα τοις πατράσιν αυτών εν ημέρα επιλαβομένου μου της χειρός αυτών εξαγαγείν αυτούς εκ γης Αιγύπτου ότι αυτοί ουκ ενέμειναν εν τη διαθήκη μου καγώ ημέλησα αυτών λέγει κύριος 10 ότι αύτη η διαθήκη ην διαθήσομαι τω οίκω Ισραήλ μετά τας ημέρας εκείνας λέγει κύριος διδούς νόμους μου εις την διάνοιαν αυτών και επί καρδίας αυτών επιγράψω αυτούς και έσομαι αυτοίς εις θεόν και αυτοί έσονταί μοι εις λαόν 11 και ου μη διδάξωσιν έκαστος τον πλησίον αυτού και έκαστος τον αδελφόν αυτού λέγων γνώθι τον κύριον ότι πάντες ειδήσουσί με από μικρού αυτών έως μεγάλου αυτών 12 ότι ίλεως έσομαι ταις αδικίαις αυτών και των αμαρτιών αυτών και των ανομιών αυτών ου μη μνησθώ έτι 13 εν τω λέγειν καινήν πεπαλαίωκε την πρώτην το δε παλαιούμενον και γηράσκον εγγύς αφανισμόυ
Copyright information for ABPGRK