Hosea 10

CHAPTER 10

Israel's Sin and Captivity

άμπελος ευκληματούσα Ισραήλ ο καρπός αυτής ευθηνών κατά το πλήθος των καρπών αυτής επλήθυνε τα θυσιαστήρια κατά τα αγαθά της γης αυτού ωκοδόμησε στήλας εμερίσαν καρδίας αυτών νυν αφανισθήσονται αυτός κατασκάψει τα θυσιαστήρια αυτών ταλαιπωρήσουσιν αι στήλαι αυτών διότι νυν ερούσιν ουκ έστι βασιλεύς ημίν ότι ουκ εφοβήθημεν τον κύριον ο δε βασιλεύς τι ποιήσει ημίν λαλών ρήματα προφάσεις ψευδείς διαθήσεται διαθήκην ανατελεί ως άγρωστις κρίμα επί χέρσον αγρού τω μόσχω του οίκου ων παροικήσουσιν οι κατοικούντες Σαμάρειαν ότι επένθησεν ο λαός αυτού επ΄ αυτόν και καθώς παρεπίκραναν αυτόν επιχαρούνται επί την δόξαν αυτού ότι μετωκίσθη απ΄ αυτού και αυτόν εις Ασσυρίους δήσαντες απήνεγκαν ξένια τω βασιλεί Ιαρίβ εν δόματι Εφραϊμ δέξεται αισχύνην αισχυνθήσεται Ισραήλ εν τη βουλή αυτού απέρριψε Σαμαρεία βασιλέα αυτής ως φρύγανον επί προσώπου ύδατος και εξαρθήσονται βωμοί ων αμαρτήματα του Ισραήλ άκανθαι και τρίβολοι αναβήσονται επί τα θυσιαστήρια αυτών και ερούσι τοις όρεσι καλύψατε ημάς και τοις βουνοίς πέσατε εφ΄ ημάς αφ΄ ου οι βουνοί ήμαρτεν Ισραήλ εκεί έστησαν ου μη καταλάβη αυτούς εν τω βουνώ πόλεμος επί τα τέκνα αδικίας ήλθε 10 του παιδεύσαι αυτούς και συναχθήσονται λαοί επ΄ αυτούς εν τω παιδεύεσθαι αυτούς εν ταις δυσίν αδικίαις αυτών 11 Εφραϊμ δάμαλις δεδιδαγμένη αγαπάν νείκος εγώ δε επελεύσομαι επί το κάλλιστον του τραχήλου αυτής επιβιβώ Εφραϊμ παρασιωπήσομαι Ιούδαν ενισχύσει αυτώ Ιακώβ 12 σπείρατε εαυτοίς εις δικαιοσύνην τρυγήσατε εις καρπόν ζωής φωτίσατε εαυτοίς φως γνώσεως εκζητήσατε τον κύριον έως του ελθείν γενήματα δικαιοσύνης υμίν 13 ινατί παρεσιωπήσατε ασέβειαν και τας αδικίας αυτής ετρυγήσατε εφάγετε καρπόν ψευδή ότι ήλπισας εν τοις άρμασι σου εν πλήθει δυνάμεώς σου 14 και εξαναστήσεται απώλεια εν τω λαώ σου και πάντα τα περιτετειχισμένα σου οιχήσεται ως άρχων Σάλμανα εκ του οίκου Ιεροβοάμ εν ημέραις πολέμου μητέρα επί τέκνοις ηδάφισαν 15 ούτως ποιήσω υμίν οίκος του Ισραήλ από προσώπου κακιών υμών
Copyright information for ABPGRK