Hosea 13

CHAPTER 13

Rejection and Renewal

1κατά τον λόγον Εφραϊμ δικαιώματα έλαβεν αυτός εν Ισραήλ και έθετο τη Βάαλ και απέθανε 2και νυν προσέθεντο του αμαρτάνειν και εποίησαν εαυτοίς χωνεύματα εκ του αργυρίου αυτών κατ΄ εικόνα ειδώλων έργα τεκτόνων συντετλεσμένα αυτοίς αυτοί λέγουσι θύσατε ανθρώπους μόσχοι γαρ εκλελοίπασι 3διά τούτο έσονται ως νεφέλη πρωϊνή και ως δρόσος ορθρινή πορευομένη ως χνους αποφυσώμενος απ΄ άλωνος και ως ατμίς από δακρύων 4εγώ δε κύριος ο θεός σου εγώ ανήγαγόν σε εκ γης Αιγύπτου και θεόν πλην εμού ου γνώση και σώζων ουκ έστι πάρεξ εμού 5εγώ εποίμαινόν σε εν τη ερήμω εν γη αοικήτω 6κατά τας νομάς αυτών και ενεπλήσθησαν εις πλησμονήν και υψώθησαν αι καρδίαι αυτών ένεκα τούτου επελάθοντό μου 7και έσομαι αυτοίς ως πάνθηρ και ως πάρδαλις κατά την οδόν Ασσυρίων 8απαντήσομαι αυτοίς ως άρκος η απορουμένη και διαρρήξω συγκλεισμόν καρδίας αυτών και καταφάγονται αυτούς εκεί σκύμνοι δρυμού και θηρία αγρού διασπάσει αυτούς 9τη διαφθορά σου Ισραήλ τις βοηθήσει 10που ο βασιλεύς σου ούτος και διασωσάτω σε εν πάσαις ταις πόλεσί σου κρινάτω σε ον είπας δος μοι βασιλέα και άρχοντα 11και έδωκά σοι βασιλέα εν οργή μου και έσχον εν τω θυμώ μου 12συστροφή αδικίας Εφραϊμ εγκεκρυμμένη αμαρτία αυτού 13ωδίνες ως τικτούσης ήξουσιν αυτώ ούτος ο υιός σου ο φρόνιμος διότι νυν ου μη υποστή εν συντριβή τέκνων 14εκ χειρός άδου ρύσομαι αυτούς εκ θανάτου λυτρώσομαι αυτούς που η δίκη σου θάνατε που το κέντρον σου άδη παράκλησις κέκρυπται από οφθαλμών μου 15διότι ούτος αναμέσον αδελφών διαστελεί επάξει καύσωνα άνεμον κύριος εκ της ερήμου επ΄ αυτόν και αναξηρανεί τας φλέβας αυτού εξερημώσει τας πηγάς αυτού αυτός καταξηρανεί την γην αυτού και πάντα τα σκεύη τα επιθυμητά αυτού 16αφανισθήσεται Σαμάρεια ότι αντέστη προς θεόν αυτής εν ρομφαία πεσούνται και τα υποτίτθια αυτών εδαφισθήσεται και αι εν γαστρί έχουσαι αυτών διαρραγήσονται
Copyright information for ABPGRK