Hosea 13

CHAPTER 13

Rejection and Renewal

κατά τον λόγον Εφραϊμ δικαιώματα έλαβεν αυτός εν Ισραήλ και έθετο τη Βάαλ και απέθανε και νυν προσέθεντο του αμαρτάνειν και εποίησαν εαυτοίς χωνεύματα εκ του αργυρίου αυτών κατ΄ εικόνα ειδώλων έργα τεκτόνων συντετλεσμένα αυτοίς αυτοί λέγουσι θύσατε ανθρώπους μόσχοι γαρ εκλελοίπασι διά τούτο έσονται ως νεφέλη πρωϊνή και ως δρόσος ορθρινή πορευομένη ως χνους αποφυσώμενος απ΄ άλωνος και ως ατμίς από δακρύων εγώ δε κύριος ο θεός σου εγώ ανήγαγόν σε εκ γης Αιγύπτου και θεόν πλην εμού ου γνώση και σώζων ουκ έστι πάρεξ εμού εγώ εποίμαινόν σε εν τη ερήμω εν γη αοικήτω κατά τας νομάς αυτών και ενεπλήσθησαν εις πλησμονήν και υψώθησαν αι καρδίαι αυτών ένεκα τούτου επελάθοντό μου και έσομαι αυτοίς ως πάνθηρ και ως πάρδαλις κατά την οδόν Ασσυρίων απαντήσομαι αυτοίς ως άρκος η απορουμένη και διαρρήξω συγκλεισμόν καρδίας αυτών και καταφάγονται αυτούς εκεί σκύμνοι δρυμού και θηρία αγρού διασπάσει αυτούς τη διαφθορά σου Ισραήλ τις βοηθήσει 10 που ο βασιλεύς σου ούτος και διασωσάτω σε εν πάσαις ταις πόλεσί σου κρινάτω σε ον είπας δος μοι βασιλέα και άρχοντα 11 και έδωκά σοι βασιλέα εν οργή μου και έσχον εν τω θυμώ μου 12 συστροφή αδικίας Εφραϊμ εγκεκρυμμένη αμαρτία αυτού 13 ωδίνες ως τικτούσης ήξουσιν αυτώ ούτος ο υιός σου ο φρόνιμος διότι νυν ου μη υποστή εν συντριβή τέκνων 14 εκ χειρός άδου ρύσομαι αυτούς εκ θανάτου λυτρώσομαι αυτούς που η δίκη σου θάνατε που το κέντρον σου άδη παράκλησις κέκρυπται από οφθαλμών μου 15 διότι ούτος αναμέσον αδελφών διαστελεί επάξει καύσωνα άνεμον κύριος εκ της ερήμου επ΄ αυτόν και αναξηρανεί τας φλέβας αυτού εξερημώσει τας πηγάς αυτού αυτός καταξηρανεί την γην αυτού και πάντα τα σκεύη τα επιθυμητά αυτού 16 αφανισθήσεται Σαμάρεια ότι αντέστη προς θεόν αυτής εν ρομφαία πεσούνται και τα υποτίτθια αυτών εδαφισθήσεται και αι εν γαστρί έχουσαι αυτών διαρραγήσονται
Copyright information for ABPGRK